Vyhľadávanie:

Virtuálny Deň otvorených dverí v SOŠ priemyselných technológií v Šaci

Virtuálny Deň otvorených dverí v SOŠ priemyselných technológií v Šaci

Žiakom základných škôl a ich rodičom zostáva už len niekoľko týždňov, aby si s definitívnou platnosťou vybrali strednú školu, na ktorej budú študovať. Využite príležitosť a rozhodnite sa, či štúdium na Strednej odbornej škole priemyselných technológii v Košiciach-Šaci je dobrou voľbou pre ďalšie uplatnenie v živote. Deň otvorených dverí sa uskutoční až dvakrát, a to dnes, 17. februára, ale aj 24. februára 2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod. Formou virtuálnej online exkurzie si môže každý pozrieť priestory školy a oboznámiť sa s jednotlivými študijnými odbormi. K dispozícii budú online aj kolegovia z ľudských zdrojov USSK a zástupcovia školy, ktorí radi zodpovedajú všetky otázky. Stačí navštíviť web stránku školy:
www.sossaca.sk

„Aj napriek súčasnej situácií  a viacerým obmedzeniam spôsobeným pretrvávajúcou pandémiou COVID-19, naša firma neustále spolupracuje s partnerskými školami. Neprestali sme vyvíjať aktivity s cieľom prilákať do našich radov mladých talentovaných ľudí. Presne pred rokom desiatky vybraných maturantov dostalo pracovnú ponuku od našej spoločnosti ešte pred ukončením štúdia. Rovnako chceme postupovať aj v tomto roku,“ uviedol zástupca generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča. Zdôraznil, že  hlavným zdrojom nových nástupov sú stále naše partnerské stredné odborné školy s technickým zameraním, najmä  Stredná odborná škola priemyselných technológii v Košiciach-Šaci. Práve tu sa na budúce povolanie pre potreby huty pripravujú hutníci-operátori, mechanici strojov a zariadení, programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechatronici či mechanici elektrotechnici. „Všetky študijné odbory vyučované na SOS priemyselných technológii v Šaci poskytujú vzdelanie a praktické zručnosti, ktoré odrážajú aktuálne, ako aj budúce potreby trhu práce s ohľadom na súčasný a budúci vývoj inovácií a úrovne digitalizácie vo výrobných technológiách,“ pripomenul Milan Polča. Všetky tieto odbory sú aj v systéme duálneho vzdelávania.

Hoci v súčasnosti sa všetci žiaci partnerských škôl vzdelávajú distančnou formou vzdelávania, spoločnosť U. S. Steel Košice aj naďalej poskytuje svojim žiakom podnikové štipendium, a to v závislosti od priemerných študijných výsledkov, pričom napríklad najviac žiadaný odbor hutník operátor dostáva aj jednorazovú odmenu 100 eur pri nástupe na štúdium. Motivačným benefitom sú tiež mesačné príspevky na ubytovanie žiakov v školskom internáte a odmeny za produktívnu prácu počas praktického vyučovania v prevádzkach USSK.   

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...