KONTAKT  |    _eng _sk

Víťaz získa MP4 prehrávač
           Pridané: 26.10.2009
Autor: Ľubica ŠIPOŠOVÁ
Kategória: 43/2009

Uzávierka výtvarnej súťaže 19. novembra

Spoločnosť U. S. Steel Košice, útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, vyhlásil pre deti zamestnancov firmy, ale aj zo širokého okolia, výtvarnú súťaž, do ktorej nám môžu posielať svoje obrázky s Mikulášom.

Deti, namaľujte nám, ako si vy predstavujete Mikuláša na Hlavnej ulici v Košiciach. Predstavte si, že Mikuláš sa prechádza po meste a rozdáva darčeky deťom z veľkého koša. Najkrajší obrázok použijeme ako podklad na reklamu k podujatiu, ktorým tradične odštartujú Košické Vianoce. Mikulášsky program plný zábavy sa uskutoční 5. decembra 2009 na Hlavnej ulici na javisku pri soche Immaculata. Každý, kto sa zapojí do výtvarnej súťaže, rovnako ako každý rok, dostane poštou sladký symbolický darček. Víťaz výtvarnej súťaže získa od spoločnosti U. S. Steel Košice hodnotnú cenu - MP4 prehrávač.

Výkresy A4, ale i väčšie formáty, posielajte najneskôr do 19. novembra 2009 na adresu: Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, alebo ich prineste osobne do budovy Vonkajších vzťahov, 2. posch., č. d. 205. Každý výkres musí byť na zadnej strane označený menom a priezviskom autora. Pripojiť treba vek, adresu, telefonický kontakt, prípadne miesto pracoviska rodiča. Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti, ktorých rodičia nepracujú v U. S. Steel Košice. Súťaž je určená pre deti od 10 do 15 rokov. Dovolené je použiť všetky výtvarné techniky, okrem kreslenia fixkami. Viac informácií poskytneme na tel. č.: 055/ 673 40 06, 055/ 673 52 37. Tešíme sa na vaše obrázky.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje