Vyhľadávanie:

Vlani na Slovensku menej smrteľných i závažných pracovných úrazov

Vlani na Slovensku menej smrteľných i závažných pracovných úrazov

Najmenej pracovných úrazov s následkom smrti v doterajšej histórii zaznamenala v roku 2019 inšpekcia práce v Slovenskej republike, pričom za vlaňajší rok registrujú inšpektoráty práce aj  rekordne najnižší počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ku koncu roka 2019 tak evidoval Národný inšpektorát práce 35 smrteľných pracovných úrazov, v porovnaní s 39 prípadmi v roku 2018 a počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví klesol zo 76 v roku 2018 na minuloročných 59 prípadov. V prípade smrteľných úrazov medzi príčinami, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnávateľ, je nesprávna organizácie práce a nedostatočné ochranné zabezpečenie zariadení, medzi príčiny, za ktoré nesie zodpovednosť zamestnanec, treba zaradiť  používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom alebo zotrvávanie v ohrozenom priestore. Sú tu aj iné príčiny. Do tejto kategórie spadajú smrteľné pracovné úrazy, ktoré sa stali následkom ohrozenia inými osobami alebo zvieratami, nedostatku osobných predpokladov na riadny pracovný výkon. Čo sa týka registrovaných pracovných úrazov, tých bolo v minulom roku 8540, čo je o vyše 13 percent menej, než predvlani.

„Ľudský život a zdravie je tá najcennejšia hodnota. Preto sme radi, že sa na Slovensku darí neustále znižovať počty závažných pracovných úrazov a vytvárať bezpečné pracoviská s lepšími pracovnými podmienkami pre zamestnancov,“ uviedol na stretnutí s novinármi Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce. Dodal tiež, že ide o  výsledok spoločnej snahy predstaviteľov inšpekcie práce, zamestnávateľov a zamestnávateľských združení, ale tiež zástupcov zamestnancov, ktorí si rovnako uvedomujú význam prevencie a šírenia idey kultúry bezpečnosti na pracoviskách.

V januári 2020  začal Národný inšpektorát práce dvojročnú kampaň Pracuj legálne – Pracuj bezpečne, zámerom ktorej je  prispieť k ďalšiemu znižovaniu výskytu pracovných úrazov a život ohrozujúcich  udalostí, ale  aj predchádzať  porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania. 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...