Vyhľadávanie:

Vybrali nominantku na miesto budúcej riaditeľky

Vybrali nominantku na miesto budúcej riaditeľky

Personálne zmeny v Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Bruseli sa 29. júna 2011 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), na ktorom sa zúčastnil aj Róbert Meitner z U. S. Steel Košice, ktorý v rade reprezentuje Republikovú úniu zamestnávateľov SR. Ako po návrate informoval, hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 delegátov zo všetkých krajín Európskej únie (zástupcovia vlád, odborov a zamestnávateľských zväzov a združení) bola voľba nového riaditeľa EU-OSHA na 5-ročné obdobie.

"Riadiaca rada Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za svoju kandidátku na miesto budúcej riaditeľky agentúry z užšieho zoznamu uchádzačov zostaveného Európskou komisiou na základe verejného výberového konania vybrala Christu Sedlatschekovú z Rakúska. Do užšieho výberu sa dostali dve uchádzačky. Životopisy a profesionálne výsledky oboch kandidátok prerokovali záujmové skupiny pred samotnými prezentáciami uchádzačiek," priblížil obsah zasadnutia R. Meitner. "V prezentácii kandidátky zo Španielska boli kľúčové budúce výzvy v Európskej únii v kontexte so starnutím populácie. Rakúska kandidátka oprela svoju víziu o vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanovenie stratégie na nasledujúcich dvadsať rokov. Zvolená kandidátka bude následne pozvaná do Európskeho parlamentu, kde sa 13. júla 2011 uskutoční výmena názorov s členmi Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Funkcie sa ujme 15. septembra 2011."

Christa Sedlatscheková v súčasnosti pôsobí ako vedúca riadenia iniciatív, programov, prenosu informácií a sietí a ako riaditeľka Iniciatívy za novú kvalitu práce (www.inqa.de) v nemeckom spolkovom inštitúte pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA). V minulosti už pracovala v agentúre EU-OSHA ako vedúca odboru pre pracovné prostredie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...