KONTAKT  |    _eng _sk

Východniari excelovali v strojárstve
           Pridané: 12.03.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2012

Celoslovenské finále súťaže ZENIT sa uskutočnilo v partnerskej SOŠ Košice-Šaca

Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia a tvorivosť. Alebo ak chcete, jednoducho ZENIT. Súťaž, ktorej zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie, má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Pokračovala 9. až 11. februára tohto roku celoštátnym kolom, ktoré pod odbornou garanciou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania vyhlásilo Ministerstvo školstva SR v kategóriách programovanie, elektronika a strojárstvo. V priestoroch Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci zápolilo bezmála sto stredoškolákov z celého Slovenska.

"Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Úlohou súťažiacich vo všetkých kategóriách," uviedol zástupca riaditeľa SOŠ Košice-Šaca pre praktické vyučovanie Ján Eiben, "bolo najprv vypracovať odpovede na súbor otázok z toho ktorého odboru a potom nasledovala realizácia požadovanej úlohy. Tam, kde išlo o výrobu konkrétneho výrobku, komisia pri hodnotení prihliadala nielen na presnosť vyhotovenia, ale aj na technologický postup, kvalitu opracovania výrobku a dodržanie zásad bezpečnej práce."

Reprezentanti Košického kraja excelovali v strojárstve, kde vyhrali všetky kategórie. Okrem kategórie A (žiaci študijných odborov stredných priemyselných škôl), ktorú vyhral Štefan Halasz z SPŠ na Komenského ulici v Košiciach, najviac, s dvomi prvými miestami a dvomi tretími miestami v ďalších kategóriách, zabodovali žiaci partnerskej Strednej odbornej školy Košice-Šaca. V kategórii B1 (žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl so zameraním na strojárstvo - strojné profesie) zvíťazil Jaroslav Červený, Ľubomír Tomko obsadil tretiu priečku. V kategórii B2 (žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných škôl so zameraním na strojárstvo - ručné profesie) zvíťazil Roland Brezo, na treťom mieste sa umiestnil Richard Adam.

"Praktickou úlohou v našej kategórii bolo vyrobiť súčiastku - príložný uholník, a to podľa technologického postupu, ktorý sme vypracovali deň predtým," popísal nám stručne praktickú časť súťaže Roland Brezo. Kým on i jeho spolužiak Richard Adam pracovali ručne, Jaroslav Červený a Ľubomír Tomko, zaradení do inej kategórie, zasa pomocou strojov. Použili pritom, ako podotkol J. Červený, rôzne operácie obrábania, vrátane sústruženia či frézovania. A čo konkurencia? "Tým že sme boli domáci a prostredie dobre poznáme, nemali sme vôbec stres. Myslím, že tentoraz nám bolo šťastie viac naklonené," prezradil s úsmevom R. Adam. Šikovní tretiaci, žiaci študijných odborov mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, sa určite nestratia. V budúcom školskom roku nastúpia na prevádzkovú prax do U. S. Steel Košice. Radi by sa vo firme nakoniec aj zamestnali. Niektorým tu pracujú otcovia, iným príbuzní... Ktovie, možno raz budú našimi kolegami.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021