Vyhľadávanie:

Vyhlásenie Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice

Vyhlásenie Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice

Zástupcovia zamestnancov OZ KOVO, združení v Rade odborov U. S. Steel Košice, sa so znepokojením oboznámili s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvýšiť výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS) s účinnosťou od 20. augusta 2014, keď jej číselná hodnota sa zmenila na sumu 21,82 a/MWh, čím vzrástla o ďalšie 2 eurá.

Zástupcovia OZ KOVO, ktorí majú svoje zastúpenie vo Výbore pre kovy, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v rámci IndustriALL Europa, predkladali svoje pripomienky k návrhu akčného plánu pre oceliarstvo z dôvodu zmierniť alarmujúcu situáciu v oceliarskom priemysle. Prijatý akčný plán je prvým krokom, ktorý má oceliarskemu priemyslu pomôcť čeliť súčasným hlavným hospodárskym, sociálnym a environmentálnym výzvam a vytvoriť nový rámec priemyselnej politiky, zameraný na udržanie konkurencieschopného oceliarstva a jeho pracovných síl. Ako je známe, slovenskí oceliari sú pod silným konkurenčným tlakom, aj preto návrh národného akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku vláda SR svojím uznesením zo dňa 23. apríla 2014 prijala. Uvádza sa v ňom, že vláda SR má maximálny záujem o udržanie výroby ocele na Slovensku a súhlasí so zaradením výroby ocele medzi strategické priemyselné odvetvie. Zároveň si okrem iného priamo sama sebe stanovila úlohu, že v termíne do 30. septembra 2014 posúdi návrh opatrení na zníženie tarify za prevádzkovanie systému. V samotnom Memorande o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou U. S. Steel Košice zo dňa 26. marca 2013 sa uvádza, že Slovenská republika rešpektuje veľkosť a význam U. S. Steel Košice pre regionálne a národné hospodárstvo a zamestnanosť, vyvinie úsilie pri poskytovaní stimulov s cieľom udržať investíciu USS v SR. Rozhodnutie ÚRSO je maximálne kontroverzné s uvedenými záväzkami v jednotlivých dokumentoch v období, keď Slovensko je jedným z energeticky najnáročnejších členských štátov. Realizovať opačné opatrenia, ako sú uplatňované v ostatných členských štátoch EÚ na ochranu svojho priemyslu, je v dnešnej naďalej zložitej dobe pre hutníkov veľmi nezodpovedné. Ako zástupcovia zamestnancov vnímame situáciu tak, že tieto opatrenia môžu mať až likvidačný charakter v oblasti zamestnanosti v hutníctve.

Na základe uvedeného Rada odborov U. S. Steel Košice vyzýva všetkých zainteresovaných do uvedeného problému, aby s plnou vážnosťou prehodnotili uvedené rozhodnutie a prijali opatrenia, ktoré nebudú ďalej slovenských hutníkov poškodzovať. Sme v období pred kolektívnym vyjednávaním a našou úlohou, spolu so sociálnym partnerom, je zabezpečiť zachovanie zamestnanosti, doterajšej úrovne podnikovej sociálnej politiky a mzdovej dynamiky pre zamestnancov v ťažkých hutníckych prevádzkach. Všetky vznikajúce problémy počas kolektívneho vyjednávania chceme riešiť za rokovacím stolom bez porušenia sociálneho zmieru, k narušeniu ktorého takéto opatrenia môžu prispieť.

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...