Vyhľadávanie:

Apely predstaviteľom európskych štátov a vlád

Apely predstaviteľom európskych štátov a vlád

Pred októbrovým rozhodnutím o cieľoch a postupe uplatňovania energeticko-klimatického rámca Európskej únie do roku 2030

V dňoch 23. a 24. októbra 2014 sa zídu predstavitelia štátov a vlád Európskej únie na pôde Európskej rady, aby rokovali o nastavení cieľov pre energetický a klimatický rámec EÚ do roku 2030. Ide o mimoriadne dôležitý dokument pre budúcnosť priemyselnej výroby, predovšetkým v energeticky náročných odvetviach. Stanovisko oceliarskych spoločností krajín V4, v ktorom poukazujú na najdôležitejšie princípy bez ktorých sa nielen nepodarí naplniť ambiciózne ciele Európy v tejto oblasti, ale ktoré by v prípade absencie ohrozili budúcu existenciu výrobného priemyslu v krajinách V4, zaslali pred blížiacim sa stretnutím predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták a prezident ZHŤPaG SR Vladimír Jacko. V sprievodnom liste premiéra okrem iného požiadali o jeho osobnú zainteresovanosť pri presadzovaní takej energetickej a klimatickej politiky EÚ, ktorá nezničí jej bohatú priemyselnú tradíciu.

V súčasnosti platný rámec pre energetickú politiku a politiku ochrany životného prostredia Európskej únie obsahuje až do roku 2020 záväzné ciele v podobe troch dvadsiatok: zníženie emisií CO2 o 20 percent, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 percent a zvýšenie energetickej efektívnosti, teda zníženie spotreby energie o 20 percent.

Európska komisia navrhla upraviť tieto ciele takto: do roku 2030 majú európske firmy znížiť emisie o 40 percent v porovnaní s rokom 1990 a podiel obnoviteľných zdrojov energie sa má zvýšiť na 27 percent. Prvý cieľ má byť záväzný pre každú členskú krajinu EÚ, druhý má byť záväzný len pre EÚ ako celok.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...