Vyhľadávanie:

Nemusí ísť vždy iba o milióny

Nemusí ísť vždy iba o milióny

Ženská sieť:  Iniciatíva Carnegie, naša cesta je otvorená nápadom všetkých zamestnancov

Transformačný proces korporácie známy pod názvom Carnegie, naša cesta je v centre pozornosti osadenstva firmy už niekoľko mesiacov. Téma oslovila aj členky U. S. Steel Košice Women´s Network (Ženská sieť), ktoré pre zamestnancov spoločnosti pripravili v utorok 7. októbra  v šikmej zasadačke USSK prednášku spojenú s diskusiou s cieľom priblížiť zameranie  tejto iniciatívy, ktorá ponúka priestor na sebarealizáciu pre všetkých zamestnancov.    

Úvodné slová patrili viceprezidentovi United States Steel Corporation pre európske prevádzky, globálnu bezpečnosť práce a prezidentovi U. S. Steel Košice Georgeovi F. Babcokovi, ktorý je spolu s viceprezidentkou U. S. Steel a riaditeľkou pre nákup Christine S. Brevesovou výkonným garantom Ženskej siete v korporácii. Prítomných informoval o personálnych zmenách, ktoré sa v uplynulom období v tejto organizácii udiali a o novom naštartovaní aktivít Ženskej siete, ktorá funguje vo všetkých prevádzkach U. S. Steel Corporation.  Spoločnosť U. S. Steel Košice vo výkonnom vedení v súčasnosti zastupuje Ľubomíra Šoltésová z Vonkajších vzťahov (rozhovor s ňou uverejňujeme v samostatnom článku v dnešnej Oceli východu - pozn. aut.).

George Babcoke vyzdvihol nasadenie a výsledky zamestnancov USSK pri transformácii firmy, zvlášť tímovú spoluprácu v priereze celej spoločnosti. Stále sú však možnosti, uviedol, ako zaangažovať ďalších ľudí, najmä v administratíve, do tohto procesu.

Viac o cieľoch i dosiahnutých výsledkoch, ktoré vzišli z transformačného procesu, hovorili  generálny manažér pre transformáciu výroby Ján Petko a riaditeľ pre zdokonaľovanie procesov a technológií USSE Joseph H. Morey.  Obaja manažéri zdôraznili, že proces, ktorým v súčasnosti korporácia prechádza, je dôležitý pre jej budúcu existenciu a má sa pričiniť o tom, aby sa znovu stala ikonickou spoločnosťou. Netýka iba sféry výroby, ale všetkých oblastí činnosti, zdôraznili. S prítomným, prevažne ženským osadenstvom sa podelili aj o svoje skúsenosti z nedávnej pracovnej cesty do Spojených štátov, konkrétne závodu Gary Works v Gary, kde sa medzi zamestnancami stretli s rovnakým nasadením aké prevláda v košických prevádzkach. „Naším cieľom je nájsť do konca roka 2015 v projektoch 100 miliónov dolárov. Zároveň chceme zvýšiť podiel výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, k čomu prispejú aj investície na finálnej časti výroby,“ uviedol J. Petko. Bohatstvom firmy, zdôraznil, sú najmä ľudia a ich schopnosti, ktoré preukazujú pri napĺňaní iniciatívy Carnegie Way, rovnako ako aj v predchádzajúcich projektoch kontinuálneho zlepšovania a úspory nákladov. Potvrdilo sa to aj pri riešení zvýšenia výkonnosti obalovej vetvy, konkrétne jej úzkeho hrdla, ktorým bol ešte začiatkom tohto roka dvojstolicový tandem. Výkonnosť linky sa za podpory viacerých úsekov podniku podarilo zvýšiť. Zmeny postupne realizovali aj na ďalších linkách finálnej výroby  a podobne reagujú aj v  divíznych závodoch prvovýroby.

Andrea EgryováLucia Bencková z útvaru riaditeľa pre zdokonaľovanie procesov a technológií USSE, v reči Carnegie Way kapitánky prvovýroby a dcérskych spoločností, presvedčili poslucháčov, že práca na projektoch je pre obe zaujímavá. Nielenže detailne spoznávajú prácu a ľudí mnohých úsekov podniku, ale stávajú sa aj súčasťou rôznych pracovných tímov, čo im umožňuje profesionálne rásť. Kolegyne ozrejmili tiež termíny súvisiace s napĺňaním iniciatívy Carnegie, naša cesta, ako sú War Council (štábna rada), kde sa aktualizujú všetky projekty – ide o akúsi hodinu inovácií, ktoré sa konajú vždy v utorok a štvrtok, Gemba Walk – hľadanie hodnôt priamo v prevádzkach – každý týždeň jedna hodina vždy na inom pracovisku, War Room (štábna miestnosť) – stredajšie stretnutia šampiónov jednotlivých top projektov a sponzorov, na ktorých hodnotia napredovanie projektov.

Účastníkov stretnutia zaujímalo, čo znamenajú pojmy žltý či čierny opasok, o ktorých bola v prednáškach reč, ako sa do procesu zmien môže zapojiť administratíva a kde a na koho sa môžu obrátiť so svojimi nápadmi. Metódu Lean Six Sigma, ktorá je cestou ako zvýšiť hodnotu firmy a zároveň aj zisk prostredníctvom zdokonaľovania firemných procesov, priblížil J. H. Morey. Metóda sa opiera o cieľavedome vyškolený personál, ktorý má podľa schopností pridelený pás, podobne ako  v džude – žltý, zelený a čierny, pričom čierny majú ľudia schopní vykonávať najkomplikovanejšie úlohy. Carnegie Way, má však podľa jeho slov ešte niečo navyše, a tým je zainteresovanosť ľudí. Už čoskoro, informoval, bude každý zamestnanec absolvovať Carnegieho základný tréning, ku ktorému neskôr pribudnú aj vyššie úrovne. Posledný, tretí semester, sa bude úrovňou rovnať čiernemu opasku. Na otázku, či je pre firmu zaujímavý aj malý nápad, odpovedal, že každý nápad je dobrý, škoda zavrhnúť akýkoľvek, Carnegie tím pracuje so všetkými. Pravda, nie každá myšlienka sa dostane až do fázy realizácie, často sa však za na pohľad nenápadným nápadom môžu skrývať nezanedbateľné prínosy. Aj administratíva, ktorá nepracuje s miliónovými hodnotami ako výroba, môže prispieť do spoločného koláča. Nápady, návrhy, zlepšenia, inšpirácie netreba dopredu zavrhovať, Carnegie tím rád privíta všetky. Stačí ich poslať na jednu z týchto e-mailových adries:  jpetkosk.uss.com alebo moreysk.uss.com či aegryovask.uss.com alebo lbenckovask.uss.com.

Prácu košického tímu vyzdvihol na záver aj viceprezident pre výrobu Mark Tabler. Ocenil skutočnosť, že naše projekty nachádzajú uplatnenie aj v amerických prevádzkach a naopak.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...