Vyhľadávanie:

Výkladná skriňa kreativity a schopností Košičanov

Výkladná skriňa kreativity a schopností Košičanov

Technické a zábavné centrum Steel Park oficiálne otvorili a odovzdali mestu

Minulý týždeň v piatok, 4. októbra 2013, oficiálne otvorili technické a zábavné centrum Steel Park, ktoré je výsledkom jedinečnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, mesta, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied. Svedkami symbolického odovzdania expozície mestu Košice boli spolu s jej tvorcami, ich rodinami, zástupcami partnerských inštitúcií a ďalšími hosťami podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a riaditeľ n. o. Košice - EHMK 2013 Ján Sudzina. Súčasťou slávnostnému aktu bola prehliadka exponátov spojená s ukážkami experimentov.

Otcom myšlienky vytvoriť v Košiciach kreatívnu fabriku, ktorá demonštruje príbeh ocele prostredníctvom viac než päťdesiatich exponátov a na ktorej vyše dva roky pracoval takmer sedemdesiat členný tím košických oceliarov, akademikov, technikov, dizajnérov a ďalších kreatívnych ľudí z oblasti vedy a nových médií, bol prezident košickej oceliarne George F. Babcoke. "Na dnešnom dni sme dlho a tvrdo pracovali. Spomínam si na chvíľu, keď sme sa v roku 2010 stretli v týchto priestoroch. Bola to stará a zanedbaná vojenská budova. Založili sme združenie Koalícia 2013 +, ktoré si dalo za cieľ podporovať dosiahnutie úspešnej realizácie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a jeho dlhodobej úspešnosti," prihovoril sa účastníkom podujatia prezident. "V tom čase sa zrodila aj myšlienka vytvoriť Steel Park. Naše partnerstvo s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ústavmi Slovenskej akadémie vied je príkladom toho, ako umelci, vedci, inžinieri, hutníci a technici vedia spolupracovať," zdôraznil. Podľa Georgea F. Babcoka sa príbeh ocele môže odohrávať len v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov. Zdôraznil, že Steel Park je pripravený na život ako živý organizmus, ktorý bude reagovať podľa toho, ako sa Košičania tohto príbehu chopia. "Kreatívna fabrika je výkladnou skriňou kreativity a schopností ľudí z Košíc. Nikdy nebude úplne dokončená, stále bude v nej čo dopĺňať, pretože stále bude niečo, čo dnes nepoznáme, čo ešte len bude objavené. V umení, aj v technike," uviedol. Logo Steel Parku, ktoré vložil do oceľového rámu potom ako symbolický znak udržateľnej budúcnosti odovzdal primátorovi Košíc Richardovi Rašimu.

"Tieto priestory si mnohí Košičania pamätajú ako nedostupné, izolované. Vedeli sme, že patria armáde, jediní, ktorí sa za plot dostali, boli vojaci. Premena kasární je najväčším investičným projektom z celého projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Z uzavretého priestoru sa stal priestor otvorený, ktorý patrí nám všetkým, rodinám a deťom. Priestor, ktorý práve v Steel Parku odhaľuje mnohé tajomstvá všetkým mladým ľuďom a zároveň ich pri tom vzdeláva. Kreatívna fabrika je jedinečná, stelesňuje myšlienku spolupráce nielen v rámci rozvoja mesta, ale aj celého regiónu," povedal Richard Raši, ktorý vzápätí odovzdal predstaviteľom U. S. Steel Košice, oboch spolupracujúcich univerzít a Slovenskej akadémie vied ďakovné listy.

Slova sa ujal aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Košičanom zablahoželal k transformácii bývalých kasární na pekné, moderné a veľmi užitočné kultúrne centrum. Často, povedal, sa stretáva s otázkou, čo bude s mladými ľuďmi, akým spôsobom zabezpečiť, aby mali väčšiu šancu dobre sa zamestnať. "Oceliarstvo, zamestnávajúce v Európskej únii 360 tisíc ľudí, prejde etapou, v ktorej už v roku 2015 by malo odísť do dôchodku dvadsať percent oceliarov, do roku 2025 to bude dokonca tridsať percent," poznamenal. "Som veľmi rád, že sa tejto kreatívnej fabrike podarilo to, čo sa mnohým podobným stánkom a múzeám nedarí - že tu budú mladí ľudia radi chodiť. Budú si môcť vyskúšať, ako fungujú jednotlivé exponáty a verím, že mnohých z nich to presvedčí, aby študovali aj také predmety ako matematika, fyzika alebo chémia. Pretože záruka, že s technickým vzdelaním sa dostanú k profesii, ktorá im bude garantovať veľmi dobre platené miesto, je veľmi vysoká a v budúcnosti bude ešte vyššia. V tomto projekte sa snúbi veľa dôležitých vecí - pekný dizajn, pekné prostredie, výborná myšlienka, skvelé prepojenie akademických inštitúcií s fabrikou a vedou. Verím, že projekt bude slúžiť nielen mladým Košičanom, ale aj ľuďom z celého Slovenska a že si získa veľa priaznivcov aj zo zahraničia."

Významným partnerom Steel Parku prostredníctvom Fakulty umení, Strojníckej fakulty a Hutníckej fakulty je Technická univerzita v Košiciach. Jej rektor Anton Čižmár na margo výsledku spolupráce akademických obcí s U. S. Steel Košice poznamenal, že ide o dielo, ktoré nemá obdobu nielen v tomto priestore, ale ani v širšej Európe a zaželal projektu trvalú udržateľnosť. "Tento priestor by nemal byť mŕtvy, pasívny, ale živý a aktívny. Chcel by som v tejto súvislosti vyslať skromné posolstvo. Naša univerzita prijala záväzok - naši študenti budú pri exponátoch každý deň a budú ich princípy návštevníkom vysvetľovať. A budeme ich aj v rámci svojich možností finančne motivovať."

Ladislav Mirossay, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej Prírodovedecká fakulta zastrešuje v kreatívnej fabrike predovšetkým exponáty demonštrujúce magnetizmus, vyjadril potešenie nad tým, že sa v Košiciach nebúra, ale stavia a rekonštruuje. "Aj kasárne sa nakoniec zmenili na takýto krásny stánok. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali a tým, ktorí participovali na príprave jednotlivých exponátov a na ich dizajne. Verím, že tento priestor bude veľmi dlho a veľmi dobre slúžiť svojim návštevníkom."

Významnými partnermi projektu sú Ústav experimentálnej fyziky a Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorých vedci sa podieľali na tvorbe viacerých exponátov. Riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV Karol Flachtbart ocenil ideu Steel Parku v Košiciach a to, že sa ju podarilo pretaviť do skutočnosti. "Verím, že pritiahne veľa mladých ľudí, ktorí tu nájdu záľubu a perspektívu v technických vedách. Som rád, že naše ústavy mohli k tomu výrazne prispieť," povedal a prisľúbil pomoc pri údržbe exponátov. "Budeme tiež rozmýšľať o ďalších, možno ešte sofistikovanejších exponátoch, ktoré pritiahnu ďalších záujemcov."

Steel Park - Kreatívna fabrika je v areáli Kasární/Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach otvorená pre verejnosť každý deň od 14. do 18. hodiny, školy a početnejšie skupiny si môžu dopoludňajšiu návštevu rezervovať. Vstup detí do pätnásť rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke www.steelpark.sk.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...