Vyhľadávanie:

Ambasádor východného Slovenska

Ambasádor východného Slovenska

Cena Košického samosprávneho kraja pre Davida J. Rintoula

Cenu Košického samosprávneho kraja za mimoriadne úsilie pri zachovaní európskej prevádzky United States Steel Corporation v Košiciach a za osobitný prínos pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Košického regiónu udelili bývalému prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi J. Rintoulovi. Ocenenie z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu na slávnostnom zhromaždení v Štátnom divadle Košice v piatok 11. októbra 2013 v prítomnosti poslancov Národnej rady SR, zástupcov diplomatických zborov, štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, cirkvi, akademických obcí a priemyselnej sféry prevzal v jeho mene súčasný prezident košickej oceliarne George F. Babcoke. Na slávnosti nechýbal ani viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga.

David J. Rintoul má viac než 30-ročné skúsenosti s prácou v oceliarskom priemysle. Do pozície prezidenta U. S. Steel Košice nastúpil 1. januára 2011. Úspešne viedol najväčšiu firmu regiónu v zložitých ekonomických podmienkach, s ktorými Európa zápasí a zaslúžil sa o zachovanie zamestnanosti a ďalší hospodársky a environmentálny rozvoj. Podporoval aj verejnoprospešné aktivity U. S. Steel Košice zamerané na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry i športu v regióne. Počas pôsobenia vo funkcii prezidenta postupoval veľmi systematicky a precízne v otázkach technologických a organizačných zlepšení, ktoré dávajú firme väčšiu šancu uspieť na čoraz náročnejších trhoch. Nezastupiteľnú úlohu plnil v procese, ktorý vyvrcholil rozhodnutím korporácie United States Steel zotrvať na Slovensku. Východné Slovensko v ňom našlo svojho najlepšieho ambasádora. Svoju vieru v životaschopnosť košického podniku získaval vďaka maximálnej osobnej zaangažovanosti v živote podniku, ale aj v projektoch v prospech komunity celého kraja. Osobne podporoval zdravú previazanosť podniku s okolím, keď práve zamestnanci spoločnosti sa stali lídrami projektov, ktoré napomohli zlepšiť kvalitu života v Košickom samosprávnom kraji. V kritických chvíľach prejavil silné odhodlanie, keď bolo potrebné poukázať na vplyvy, ktoré poškodzujú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

Jeho praktický a zároveň vizionársky pohľad na budúcnosť regiónu sa prejavil aj pri podpore športu, ale aj kultúrnych aktivít spojených s dianím okolo Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Pracovné povinnosti v Pittsburghu neumožnili Davidovi J. Rintoulovi zúčastniť sa na jedenástom ročníku udeľovania ocenení KSK. Do Košíc však poslal list, s ktorým sa mali možnosť účastníci slávnosti oboznámiť a z ktorého vyberáme: "Ďakujem a vysoko si vážim udelenie ceny Košického kraja. Je pre mňa nesmiernou poctou a navždy mi bude pripomínať moje pôsobenie v Košiciach a našu spoluprácu. Udelenú cenu by som rád venoval detskému domovu v Podolínci, ktorý si získal moje a manželkino srdce. Želám všetkým obyvateľom Košického kraja všetko najlepšie."

Cenu Košického samosprávneho kraja, ktorú udeľuje zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej,?verejno-prospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, získali tiež ženský basketbalový klub Good Angels Košice, spisovateľ a vedec Karol Horák, klub ženskej hádzanej IUVENTA v Michalovciach a športový redaktor Jozef Jarkovský.

Slávnosť pokračovala odovzdávaním ďalších ocenení. Cenu predsedu KSK si prevzali Ján Biškoš, šéfredaktor novín Krasňančan, spevácky zbor Collegium Technicum, Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy, športovci Adrián Lengyal a Róberta Lebovská z rožňavského klubu Taekwondo Hakimi a podnikateľ z Krompách Andrej Mikula. Verejné ocenenie - plaketu udelil predseda KSK in memoriam Milošovi Becovi, starostovi MČ Košice - Vyšné Opátske, Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu Nemocnice Košice-Šaca, a.s., držiteľovi Jánskeho plakety Markovi Kudlikovi, detskému folklórnemu súboru zo Sobraniec Pavička, jaskyniarskej skupine Speleo Rožňava a folkloristke z Margecian Márii Uličnej.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...