KONTAKT  |    _eng _sk

Ambasádor východného Slovenska
           Pridané: 04.11.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2013

Cena Košického samosprávneho kraja pre Davida J. Rintoula

Cenu Košického samosprávneho kraja za mimoriadne úsilie pri zachovaní európskej prevádzky United States Steel Corporation v Košiciach a za osobitný prínos pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Košického regiónu udelili bývalému prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi J. Rintoulovi. Ocenenie z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu na slávnostnom zhromaždení v Štátnom divadle Košice v piatok 11. októbra 2013 v prítomnosti poslancov Národnej rady SR, zástupcov diplomatických zborov, štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, cirkvi, akademických obcí a priemyselnej sféry prevzal v jeho mene súčasný prezident košickej oceliarne George F. Babcoke. Na slávnosti nechýbal ani viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga.

David J. Rintoul má viac než 30-ročné skúsenosti s prácou v oceliarskom priemysle. Do pozície prezidenta U. S. Steel Košice nastúpil 1. januára 2011. Úspešne viedol najväčšiu firmu regiónu v zložitých ekonomických podmienkach, s ktorými Európa zápasí a zaslúžil sa o zachovanie zamestnanosti a ďalší hospodársky a environmentálny rozvoj. Podporoval aj verejnoprospešné aktivity U. S. Steel Košice zamerané na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry i športu v regióne. Počas pôsobenia vo funkcii prezidenta postupoval veľmi systematicky a precízne v otázkach technologických a organizačných zlepšení, ktoré dávajú firme väčšiu šancu uspieť na čoraz náročnejších trhoch. Nezastupiteľnú úlohu plnil v procese, ktorý vyvrcholil rozhodnutím korporácie United States Steel zotrvať na Slovensku. Východné Slovensko v ňom našlo svojho najlepšieho ambasádora. Svoju vieru v životaschopnosť košického podniku získaval vďaka maximálnej osobnej zaangažovanosti v živote podniku, ale aj v projektoch v prospech komunity celého kraja. Osobne podporoval zdravú previazanosť podniku s okolím, keď práve zamestnanci spoločnosti sa stali lídrami projektov, ktoré napomohli zlepšiť kvalitu života v Košickom samosprávnom kraji. V kritických chvíľach prejavil silné odhodlanie, keď bolo potrebné poukázať na vplyvy, ktoré poškodzujú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.

Jeho praktický a zároveň vizionársky pohľad na budúcnosť regiónu sa prejavil aj pri podpore športu, ale aj kultúrnych aktivít spojených s dianím okolo Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Pracovné povinnosti v Pittsburghu neumožnili Davidovi J. Rintoulovi zúčastniť sa na jedenástom ročníku udeľovania ocenení KSK. Do Košíc však poslal list, s ktorým sa mali možnosť účastníci slávnosti oboznámiť a z ktorého vyberáme: "Ďakujem a vysoko si vážim udelenie ceny Košického kraja. Je pre mňa nesmiernou poctou a navždy mi bude pripomínať moje pôsobenie v Košiciach a našu spoluprácu. Udelenú cenu by som rád venoval detskému domovu v Podolínci, ktorý si získal moje a manželkino srdce. Želám všetkým obyvateľom Košického kraja všetko najlepšie."

Cenu Košického samosprávneho kraja, ktorú udeľuje zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej,?verejno-prospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, získali tiež ženský basketbalový klub Good Angels Košice, spisovateľ a vedec Karol Horák, klub ženskej hádzanej IUVENTA v Michalovciach a športový redaktor Jozef Jarkovský.

Slávnosť pokračovala odovzdávaním ďalších ocenení. Cenu predsedu KSK si prevzali Ján Biškoš, šéfredaktor novín Krasňančan, spevácky zbor Collegium Technicum, Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy, športovci Adrián Lengyal a Róberta Lebovská z rožňavského klubu Taekwondo Hakimi a podnikateľ z Krompách Andrej Mikula. Verejné ocenenie - plaketu udelil predseda KSK in memoriam Milošovi Becovi, starostovi MČ Košice - Vyšné Opátske, Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu Nemocnice Košice-Šaca, a.s., držiteľovi Jánskeho plakety Markovi Kudlikovi, detskému folklórnemu súboru zo Sobraniec Pavička, jaskyniarskej skupine Speleo Rožňava a folkloristke z Margecian Márii Uličnej.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu