Vyhľadávanie:

Výkon hodný uznania a ocenenia

Výkon hodný uznania a ocenenia

V divíznom závode Servis a služby dokázali, že nulovú úrazovosť možno dosiahnuť

Vyše jedného roka dokázali zamestnanci v divíznom závode Servis a služby pracovať bez jediného pracovného úrazu. Perfektný výkon! Hodný uznania a ocenenia. Na znak vďaky za vynikajúci výsledok pozval minulý týždeň v piatok, 4. júla, viceprezident pre výrobu Matthew Perkins na neformálny obed, na ktorom nechýbal prezident spoločnosti George F. Babcoke, ôsmich manažérov. Za spoločný stôl zasadli generálny manažér pre podporu výroby Ján Vranec, zástupca GM pre podporu výroby Ján Petko, riaditeľ DZ Servis a služby Jozef Tutko, vedúci prevádzok Peter Furka, Alfréd Radvanský a Denis Spišák, koordinátor podporných činností Marián Klein a v zastúpení vedúceho prevádzky Žeriavy prvovýroby Vlastimila Vlčeja Marián Miňo.

"Celá korporácia má v oblasti bezpečnosti práce vysoké očakávania a musím s radosťou konštatovať, že za posledných pár rokov sa nám výskyt úrazov podarilo dramaticky znížiť," povedal prezident. "A to je veľmi pozitívna skutočnosť. Vysoké ciele si vyžadujú určiť zodpovednosť za ich plnenie a prijať konkrétne opatrenia, ktoré nie sú vždy populárne, a také kroky, ktoré nie sú zakaždým príjemné pre všetkých. Vám sa však v tomto smere darí a vedenie našej spoločnosti chce aj prostredníctvom tohto stretnutia vyjadriť svoju vďaku a uznanie za to, čo v tejto oblasti robíte a dosahujete. A tým výsledkom je nulová úrazovosť za viac než rok. Gratulujem!"

K perfektnému výkonu zablahoželal všetkým oceneným rovnako viceprezident pre výrobu M. Perkins. Výsledok je o to hodnotnejší, zdôraznil, že údržbári pri výkone svojej práce nie sú viazaní na jednu dielňu, či halu, ale pohybujú sa, dá sa povedať, po celej fabrike.

"Pre zamestnancov, ktorí vykrývajú tak veľké teritórium, je pracovať viac než rok bez úrazu, skutočne vynikajúcim počinom. Ďakujem!" Tímu manažérov divízneho závodu Servis a služby sa za úspech, na ktorom sa podieľali všetci zamestnanci, poďakoval generálny manažér pre podporu výroby J. Vranec. Pripomenul, okrem iného, že kolektív závodu sa stará o údržbu žeriavov, žeriavových dráh a posledné dva roky i o údržbu budov a že ich robota je o to rizikovejšia, že ju vykonávajú v 90 percentách vo výške. "Vtedy stačí jedna chyba..." Naznačil tiež, že niekedy je naozaj ťažké prijímať pri porušení bezpečnostných predpisov a kardinálnych pravidiel rezolútne rozhodnutie, ktorého následkom je, že sa s ich porušovateľmi musí fabrika rozlúčiť. "Ale ohrozili by sme tých, ktorí zostávajú..."

Pokrok, ktorý sme v oblasti bezpečnejšej práce dosiahli, ocenil, podľa slov Georgea F. Babcoka, pri nedávnej návšteve firmy i jej bývalý prezident John H. Goodish, v súčasnosti výkonný viceprezident a COO United States Steel Corporation. "Nabádal nás, aby sme v nastúpenom trende pokračovali. Tak sa stane z našej fabriky firma svetovej triedy." Bezmála dvojhodinová diskusia sa točila okolo plánovaných i už realizovaných akcií, ktorými pomohli údržbári zvýšiť bezpečnosť na pracoviskách svojho pôsobenia v divíznych závodoch Oceliareň, Teplá a Studená valcovňa. Takými sú napríklad montovanie krytov na žeriavy, ktoré práve prebieha, inštalácia bráničiek i retardérov na železničných priecestiach, výmena nosníkov žeriavových dráh v TVa, Expedícii a SVa alebo inštalovanie brzdového systému na žeriavoch liacich pánví v Oceliarni.

"Napredujeme," konštatoval prezident na margo projektu montáže bezpečnostných krytov. "Identifikovali sme veľa vecí, ktoré treba kvôli bezpečnej práci urobiť. Musíme byť kreatívni a hľadať ďalšie možnosti ako zlepšiť ochranu bezpečnosti pri práci. Je to otázka našej podnikovej kultúry spojená s potrebou dosiahnuť, aby sa naši zamestnanci stotožnili s myšlienkou, že nič nie je také dôležité ako ich zdravie. Je to i otázka líderstva v tejto oblasti. Chceme ukázať aj druhým, že tieto veci berieme vážne a seriózne." Je len samozrejmé, že dodržiavanie zásad bezpečnej práce, ako pripomenul M. Perkins, budeme vždy vyžadovať aj od našich dodávateľov. Väčšina z nich si ich zobrala za svoje a riadi sa nimi aj v materskej firme a iných spoločnostiach, v ktorých pôsobí. "Bol by som rád, aby ľudia z Európy chodili do našej firmy pozerať sa, ako to tu dobre robíme," nechal sa počuť prezident.

"Poďakujte sa svojim zamestnancom za úspech, ktorý ste spoločne dosiahli," požiadal manažérov z úseku podpora výroby a divízneho závodu Servis a služby M. Perkins a odporučil zorganizovať s nimi rovnaké stretnutie.

V divíznom závode Servis a služby, ktorý spadá do kompetencie generálneho manažéra pre podporu výroby, dokázali to, čo ešte pred tromi považovali niektorí pesimisti za nemožné. Údržbárom sa na poli znižovania výskytu pracovných úrazov príliš nedarilo. Práve naopak. V celkovom hodnotení zaberali vtedy vo fabrike na rebríčku jedno z posledných miest.

"Pochopiteľne, chceli sme s tým niečo urobiť, veď negatívny trend nikoho netešil. Práve naopak," povedal riaditeľ J. Tutko. "Postupne sme realizovali celý rad nápravných opatrení, na pravidelných stretnutiach diskutovali so zamestnancami a odhaľovali príčiny nežiaducich udalostí. Zaviedli sme knihu podnetov, urobili podrobnú analýzu, ktorá okrem iného ukázala, že najviac úrazov sa u nás stáva na jar a na jeseň. Tomuto zisteniu sme prispôsobili ďalšie opatrenia. Naše úsilie nevyšlo nazmar. Aj vďaka dobrej spolupráci so zástupcami zamestnancov, s ktorými sme rozoberali mnohé z aspektov bezpečnosti práce."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...