Vyhľadávanie:

Najlepší posilnili rady košických oceliarov

Najlepší posilnili rady košických oceliarov

Prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke medzi študentmi

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia školského roka 2007/2008 spojené s vyradením absolventov sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok, 26. júna v SOU hutníckom i za účasti prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču i ďalších hostí z košickej oceliarne, pre ktorú je učilište liahňou novej pracovnej sily.

V uplynulom školskom roku absolvovalo záverečné skúšky 55 chlapcov a dievčat v učebných odboroch mechanik-opravár pre stroje a zariadenia, elektromechanik a mechanik-mechatronik. Šestnásť najlepších z nich, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, od včera, 1. júla, posilnili rady zamestnancov U. S. Steel Košice.

"Pred tromi rokmi sme sa s naším partnerom, spoločnosťou U. S. Steel Košice, dohodli na príprave žiakov. Ubehli ako voda a vy ste prví absolventi. Získali ste svoju prvú pracovnú kvalifikáciu, určite nie poslednú a najlepší z vás dostávajú trvalé pracovné miesta. Stávate sa ekonomicky nezávislými... Tí ďalší musia zabojovať, dokázať svoju šikovnosť a zručnosť," prihovoril sa žiakom krátko pred slávnostným podpisom pracovných zmlúv riaditeľ učilišťa Jozef Šablatúra a zaželal všetkým do ďalšieho života veľa zdravia a síl.

Potrebu mladých, odborne zdatných ľudí nielen pre košickú oceliareň, ale i región, zdôraznil George F. Babcoke. Aj keď na Slovensku badať nižší záujem o štúdium technických smerov, či už na vysokých alebo stredných odborných školách, spoločnosť U. S. Steel Košice nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nepociťuje. Najmä vďaka spolupráci s SOU hutníckym. "V korporácii U. S. Steel, ktorá má prevádzky po celom svete, pracujem už vyše 32 rokov. Začal som pracovať a popri tom študovať v učňovskej škole a mojím prvým povolaním bol elektrikár," podelil sa so svojimi začiatkami v pracovnej kariére prezident. A práve tento fakt, ako naznačil, môže byť pre mnohých mladých ľudí dôkazom, že práca na sebe a oddanosť štúdiu môžu viesť z hľadiska ich budúcej kariéry k posunu vpred. "Prajem vám všetko najlepšie. Vo firme sme na vás hrdí a tešíme sa na spoluprácu s vami," povedal na záver prezident.

Po slávnostnom akte podpisu pracovných zmlúv zahrnuli absolventi Georgea F. Babcoka otázkami. Zaujímalo ich, ako sa mu na Slovensku pracuje, čo si už stihol v našej krajine pozrieť, ktoré atribúty podnikania sú preňho najdôležitejšie, aké sú ďalšie perspektívy firmy z hľadiska modernizácií technológií, ako je to s brigádami vo fabrike, či aké šance majú budúci absolventi odboru mechatronika zamestnať sa v spoločnosti. Chlapci prejavili tiež záujem postaviť mužstvo a zapojiť sa do hokejového šampionátu v rámci zimnej olympiády USSK a radi by tiež privítali v Košiciach pittsburských pinquinov.

Vrcholoví manažéri USSK na čele s prezidentom Georgeom F. Babcokom nechýbali ani na poslednom pred prázdninovom zhromaždení študentov v Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach. Veľmi dobrú spoluprácu s košickou oceliarňou ocenil vo svojom príhovore riaditeľ školy Ladislav Makó. V mene pedagógov i žiakov poďakoval najmä za podporu pri vybudovaní multifunkčného ihriska, vybavení telocvične či činnosti občianskeho združenia Hutník. I tu mládež kládla prezidentovi jednu otázku za druhou. Týkali sa možností zamestnania, osobných cieľov Georgea F. Babcoka v košickej prevádzke korporácie, čo sa mu v našom meste najviac páči. Študenti tiež navrhli zorganizovať spoločný turnaj v basketbale a pozvali prezidenta na oslavy 45. výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnia v decembri tohto roku.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...