Vyhľadávanie:

Vysokoškoláci vymenili prázdniny za letnú stáž v železiarňach

Vysokoškoláci vymenili prázdniny za letnú stáž v železiarňach

Spoločnosť U. S. Steel Košice rozvíja program Letnej stáže pre vysokoškolských študentov už dve desaťročia. Je obojstranne prospešný. Firme priebežne dodáva potenciálnych nových zamestnancov, ktorých si môže vyskúšať a spoznať ešte pred prijatím do riadneho pracovného pomeru. Vysokoškolským študentom zase umožňuje pracovať, učiť sa a získavať cenné skúsenosti v nadnárodnej spoločnosti.

V tomto roku prešlo výberovým procesom vrátane testov z anglického jazyka a bolo do programu Letná stáž zaradených 19 nových študentov štvrtých ročníkov vysokých škôl a univerzít. Tí doplnili 24 tých, ktorí sú v USSK na celoročnej praxi, takže celkovo máme na Letnej stáži 43 študentov. Všetci pracujú na útvaroch a oddeleniach v súlade s odborom, ktorý študujú. Väčšina prišla z košických univerzít; z Technickej univerzity je ich rovná tridsiatka a z Univerzity P. J. Šafárika sú jedenásti. Na rôznorodých prevádzkach sa uplatnia strojári, hutníci, elektrotechnici, ale aj informatici, dátoví analytici či ekonómovia. A čo je možno prekvapujúce, dievčat je viac ako chlapcov. „Čím to je?, pýtali sme sa Eriky Linkeschovej z ľudských zdrojov, ktorá program zastrešuje.

„Dievčatá sa čoraz aktívnejšie zaujímajú o štúdium odborov, ktoré ešte donedávna boli doménou chlapcov. A keď prejavia záujem o ktorýkoľvek z našich programov, splnia podmienky výberu a zaujmú komisiu po odbornej i nadodbornej stránke, sú u nás vítané,“ hovorí Erika Linkeschová.

Program pre študentov zahŕňa tri dni v týždni pracovnú časť a ďalšie dva dni sú venované školeniam a tréningom prezentačných, komunikačných a rozhodovacích zručností, ako aj riešeniu problémov. Študenti sa takisto učia, ako správne napísať životopis či zvládnuť prijímací pohovor, získavajú poznatky a informácie z oblasti pracovnej etiky a etikety.  Všetci študenti absolvujú aj exkurziu naprieč divíznymi závodmi od prvovýroby až po finišing, aby lepšie chápali súvislosti a nadväznosti jednotlivých procesov a doplnili si tak teoretické poznatky, ktoré získali na školení hneď v úvode stáže o našej firme. Na online stretnutí majú možnosť spoznať a oboznámiť sa s činnosťou záujmových skupín zamestnancov WIN a NextGen a dokonca zapojiť sa do ich činností. Študenti vítajú aj online školenie Excel prvej aj pokročilej úrovne.

Mesiac letnej stáže je za nimi a ďalší stále pred nimi. Čo bolo doposiaľ pre nich najzaujímavejšie či  najhodnotnejšie sme sa opýtali pár z nich?

Natália Hutková je študentkou Strojníckej fakulty TUKE, odbor Priemyselné inžinierstvo. Stážuje v DZ Vysoké pece, jej mentorom je procesný inžinier Róbert Maliňák.

„Letnú stáž považujem za skvelý projekt vytvorený spoločnosťou U. S. Steel Košice,“ myslí si Natália. „Nielen preto, že dáva študentom možnosť nazrieť do "zákulisia" veľkej spoločnosti, ale nás učí a prináša nám aj nové skúsenosti, známosti a častokrát aj priateľstvá. Mne osobne stáž ponúkla možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas, možnosť zárobku a taktiež perspektívu do budúcnosti, kde a ako chcem pracovať.“

A ktoré časti programu považuje za najzaujímavejšie? „Určite by tam nesmelo chýbať školenie pána Malindžáka - Riešenie problémov a rozhodovanie. Hravou formou, veľmi veselo a pútavo zaujal našu pozornosť a poskytol nám zmysluplné informácie. Taktiež by som rada vyzdvihla školenie CV a interview – školí to pani Linkeschová a pán Durkáč, na ktorom sme sa pomocou reálnych a občas aj úsmevných skúsenosti naučili, ako správne napísať životopis či absolvovať interview. Sme v polovici Letnej stáže, verím, že mi prinesie ešte mnoho zaujímavých informácií a skúseností. Určite môžem Letnú stáž len odporúčať a som vďačná, že som súčasťou tohto projektu.“

Adela Valová je študentkou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v odbore Ekologické a environmentálne vedy. Prirodzene teda stážuje na Environmente USSK, kde je jej mentorkou Agáta Mihalková, vedúca oddelenia Ochrana vôd a EMS.

„Pro mě byl na Letní stáži zatím nejzajímavější výběr a plán školení. Získáme z nich množství zajímavých a potřebných informací, které v budoucnu využijeme,“ hovorí Adela. „Nejhodnotnější bylo pro mě zatím školení : CV a interview  a online školení Excel. Na školení Excel nám byla ukázána (pro mě osobně) spousta nových věcí, které určitě využiju.“

Adam Barák  študuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE v odbore Priemyselná elektrotechnika. Letné mesiace trávi v DZ Mechanika, kde je jeho mentorom Cyprián Volner, majster opráv a inšpekcií.

„Pre mňa ako technika bola najzaujímavejšou prehliadka výrobných priestorov U. S. Steel Košice, keďže práve pri nej človek vidí celý proces prípravy a výroby ponúkaných produktov,“ ponúka svoj pohľad Adam. „Avšak aj všetky ostatné školenia sú veľmi zaujímavé, keďže sa na nich rozvíja osobnosť človeka. Najhodnotnejšou vecou na letnej stáži sú skúsenosti a prax, ktoré človek naberá na pracovisku pri výkone práce.“

Tak držme týmto mladým ľuďom palce, nech sa u nás naučia čo najviac a v budúcnosti sa budú môcť ako skutoční odborníci podieľať na rozvoji priemyslu a napĺňať svoje pracovné ambície.

Ľubomíra Šoltésová

Foto: Erika Linkeschová a František Gregor

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...