KONTAKT  |    _eng _sk

Využitie potenciálu žien znamená dlhodobý ekonomický prínos
           Pridané: 16.12.2020
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 17/2020

Míting ženskej siete na 20. výročie U. S. Steel Košice

Symbolicky 20 rokov od založenia U. S. Steel Košice sa 24. novembra 2020 konal generálny online míting ženskej siete. Ako hneď v úvode zdôraznila viceprezidentka Elena Petrášková, ktorá podujatie aj moderovala: „v U. S. Steel Košice sa aktuálne realizuje niekoľko transformačných procesov a v ženskej sieti sa chceme týmto všetkým zmenám prispôsobiť.“

Aj Jim Bruno, prezident USSK poukázal na to, ako spoločnosť napreduje aj v oblasti diverzity. „Hutníctvo je charakterom práce dominantne mužský svet, ale po 20-tich rokoch sú súčasťou vrcholového vedenia aj dve ženy. Pre úspech v biznise je dôležité mať dobrých lídrov, vrátane žien.“ V ženskej sieti vidí priestor pre viaceré výzvy: ako pomôcť lídrom zvýšiť produktivitu pracovného času, ako urobiť hutníctvo zaujímavejšie pre mladú generáciu technikov, ako byť ešte lepším partnerom lokálnej komunity. „Viem, že ženy majú väčšinou dve zamestnania, v práci i doma. Budem preto rád spolupracovať so ženskou sieťou na tom, ako zlepšiť pracovné prostredie pre ženy, aby mohli svojimi znalosťami a zručnosťami pomáhať slovenskej ekonomike.“

Alica Pavúková, úspešná líderka nadnárodnej spoločnosti Pricewaterhouse Coopers (PWC), predstavila výsledky tohtoročného prieskumu v 33 krajinách OECD v oblasti zamestnanosti žien, rozdielov v odmeňovaní či zastúpenia žien v riadiacich pozíciách. Podľa spracovaných dát z roku 2018 sú v týchto parametroch najlepšie štáty Island, Švédsko a Slovinsko, naopak, naspodku tabuľky sa umiestnilo Grécko, Mexiko a Kórea. Slovensko sa nachádza na 26. mieste. Zo všetkých zaujímavých dát spomenieme len pár. Ak by sme na Slovensku dosiahli zamestnanosť žien na úrovni Švédska, pomohlo by to zvýšiť HDP o 8 percent. Naopak, v zamestnanosti žien na plný úväzok kraľujú krajiny strednej a východnej Európy so Slovenskom na 2. mieste. Vo vyspelejších krajinách majú ženy väčší priestor venovať sa rodine, majú flexibilnejší pracovný čas. Viceprezidentku Silviu Gaálovú zaujímalo, aký vplyv bude mať pandémia koronavírusu na zamestnanosť žien. Podľa Alice Pavúkovej sa počas pandémie rozdiely prehlbujú. Ženy sú v prvej línii pandémie, sú zároveň matky, asistujú pri virtuálnom vyučovaní detí, pracujú preto na home office v skorých ranných alebo neskorých hodinách. Pomôcť by im mohla väčšia deľbu práce v domácnosti. Zlepšiť ekonomické a sociálne postavenie žien na Slovensku by zase pomohli lepšie sociálne opatrenia v oblasti starostlivosti o deti, viac štátnych škôlok a jaslí, širšie uplatnenie rodičovskej dovolenky a paradoxne, kratšia materská dovolenka, keďže v súčasnosti po dlhej prestávke v práci majú ženy ťažší pracovný postup. Pomohol by vyšší podiel práce na skrátený pracovný úväzok. Ženy majú doma výborný time manažment, čo vedia zužitkovať aj v práci. A. Pavúková odporúča aj kvóty na podiel žien vo vedení. Kompletné výsledky prieskumu nájdete v prezentácii Ženy v práci na: http://www.intranet.sk.uss.com/app/women_network/default.asp?id=12

Brigita Kurucová, nová líderka ženskej siete v USSK, predstavila nový riadiaci aj pracovný tím a opätovne vyzvala ženy k aktívnemu zapájaniu sa do aktivít. Svoje námety a požiadavky možno komunikovať priamo s konkrétnymi zástupkyňami za jednotlivé úseky (kontakty sú na intranete, Všeobecné - Women´s Inclusion Network) alebo zasielať prostredníctvom e-mailu na adresu: usskwin@sk.ussk.com.

Iveta Vasková, dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie hovorila o tom, že „ženy v biznise nie sú raritou, ani šťastnou náhodou“. Ženy tvoria vyše 50 % pracovnej sily a prispievajú 40 % do domáceho rozpočtu, ale za rovnaký výkon sú hodnotené inak. Preto je dôležité posilniť vzdelávanie v oblasti diverzity aj manažérsku výchovu žien, zmeniť rétoriku vlády a viac prezentovať pozitívne vzory, úspešné ženy. Múdry zamestnávateľ vie, že bez žien to nejde. V snahe pomôcť mladým zamestnankyniam a študentkám, TUKE otvorila na internáte B. Němcovej materskú škôlku. Podľa dekanky Vaskovej je ženský štýl riadenia založený na vzťahoch s okolím. Ženy viac podporujú spoločné rozhodovanie a zameriavajú sa na procesy, nie na osoby, pričom dokážu riešiť viacero vecí naraz.

Alena Ľapinová z ľudských zdrojov predstavila Program pomoci zamestnancom, ktorý môžu využiť aj ich rodinní príslušníci. Práve počas pandémie sa zvyšuje tlak a stres ľudí. Dôležité je, aby sme zostali pokojní a zodpovední voči sebe a vydržali. "Nakazme ľudí len pozitivizmom, smiechom a láskavosťou."

Viceprezident Karl Kocsis upresnil, že v korporácii máme viaceré záujmové skupiny zamestnancov a okrem ženskej siete, ktorá funguje v USSK už desať rokov, bude čoskoro predstavená aj skupina zameraná na Next Gen(eneration), teda na absolventov.

Viceprezidentka Elena Petrášková hovorieva, že „ženy sú úspešné vďaka tomu, že spolupracujú s mužmi, nie napriek tomu.“ Poďakovala preto mužom v USSK, že ženy rešpektujú a pomáhajú im rásť. Poďakovala aj Lacovi Gaálovi za technickú podporu pri zorganizovaní prvej online konferencie ženskej siete v USSK s približne 115 účastníkmi a pozvala ženy zapojiť sa do decembrových tém, ktorými budú transformácia ERP a prednáška Ako sa nezblázniť z home office či predvianočného stresu.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá