KONTAKT  |    _eng _sk

Využívajú netradičné spôsoby vyučovania
           Pridané: 16.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 28/2007

Do programu V školách bezpečnejšie sa aktívne zapojilo aj SOU hutnícke

Koľko úrazov sme zaevidovali v našej škole v minulom roku? Aký je rozdiel medzi registrovaným a evidovaným pracovným úrazom? To sú iba dve z množstva otázok, na ktoré, ak chceli uspieť vo finálovom súťažnom teste a nedať sa zahanbiť pred svojimi spolužiakmi, museli správne odpovedať trojice budúcich hutníkov, ručných i strojných obrábačov, elektrikárov.

Dlhodobá súťaž pod názvom Čo vieš o OBP, súčasť projektu Príprava žiakov SOU hutníckeho v oblasti bezpečnosti práce pre rýchlu adaptáciu na podmienky prevádzkových pracovísk, ktorý sa rozhodla spoločnosť U. S. Steel Košice podporiť v rámci grantového programu V školách bezpečnejšie, mala, podľa slov jej gestora, zástupcu riaditeľa školy Jána Eibena, úspech. Nakoniec, presvedčili sme sa o tom aj sami krátko pred záverom školského roka. V zasadačke, zaplnenej do posledného miesta, vládla počas finále, dobrá nálada.

Ceny víťazov potešili, no nebolo dôležité, kto vyhral jednu z prvých troch priečok. Bolo zrejmé, že využitie tohto netradičného spôsobu vyučovania splnilo svoj cieľ. A práve o to jeho autorom išlo. Veď výučba problematiky bezpečnosti práce je náročná. Stačí zvoliť nesprávnu metódu či formu a mladí ľudia strácajú pozornosť, trpezlivosť, majú pocit, že je to len ďalší rad príkazov, zákazov a nariadení, ktoré, ako je známe a pre ich vek charakteristické, nemajú radi. Súťaž, to je už niečo iné...

"Mala tri kolá. V prvom mali žiaci na praktickom vyučovaní za úlohu vyhľadať čo najviac nedostatkov z hľadiska bezpečnosti práce pri činnostiach, ktoré boli znázornené na vystavených fotografiách," ozrejmuje princípy súťaže J. Eiben. "Treba povedať, že práve táto časť súťaže, do ktorej sa zapojili všetci, priniesla nemálo diskusií a porovnávaní. Skrátka, zaujala. Majster odbornej výchovy potom určil vo svojej skupine tých, ktorí ju reprezentovali v druhom kole, zameranom na zodpovedanie otázok z oblasti OBP príslušných profesií. No a najlepší žiaci reprezentovali jednotlivé úseky povolaní v treťom, finálovom kole."

Dôležitou súčasťou projektu je nesporne vybudovanie didaktického centra bezpečnosti práce. Ako J. Eiben konštatoval, v učilišti dosiaľ nedisponujú centrom, v ktorom by boli sústredené predpisy v oblasti OBP, metodické pokyny či vyhlášky. Plánujú to preto zmeniť, už koncom roka by mohlo slúžiť. Tak, ako to býva vo výrobných firmách. V ňom by mal každý pedagóg, ale i žiak nájsť nielen informácie z oblasti OBP, ale malo by sa stať aj miestom pravidelného vyučovania tejto problematiky, rôznych školení, tu by sa mali sústrediť aj všetky osobné ochranné pomôcky, s ktorými sa žiak môže stretnúť v praktickom živote. "Takýto spôsob výučby bude podľa nášho názoru oveľa odbornejší, efektívnejší a účinnejší," dodáva J. Eiben. Zámerom v SOU hutníckom je aj zaviesť systém pravidelnej kontroly a hodnotenia aktuálneho stavu BOZP, a to za spoluúčasti žiakov. Zo zástupcov študentskej rady, podľa študijných a učebných odborov, chcú vytvoriť pracovné skupiny, ktoré budú v spolupráci s pedagógmi mapovať situáciu v oblasti bezpečnosti práce a svoje poznatky, či už z dobrých alebo zlých skúseností, uverejňovať v zriadenom Okienku bezpečnosti práce.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu