Vyhľadávanie:

Kamióny aj cez vrátnicu č. 1

Kamióny aj cez vrátnicu č. 1

Ďalší vstup do U. S. Steel Košice

Kamióny môžu od 25. júna využívať na vstup do U. S. Steel Košice aj vrátnicu č. 1 v blízkosti Oceliarne. Zatiaľ iba v popoludňajších hodinách, od štrnástej do dvadsiatej druhej. Toto rozhodnutie by malo odbremeniť preťaženú vrátnicu č. 4 i štátnu cestu smerom na Hanisku od desiatok kamiónov, ktoré sa v tomto priestore pred vstupom do firmy zhromažďujú a vytvárajú nebezpečné dopravné situácie.

"Preprava hotových výrobkov cestnou dopravou sa v ostatných rokoch prudko zvýšila. Kým v roku 2003 sa k našim zákazníkom dostalo v kamiónoch približne 600 tisíc ton výrobkov, vlani to bolo, bez rúr, už milión ton," informoval generálny manažér pre dopravu U. S. Steel Košice Róbert Žihlavník. "Okrem toho expedujeme aj vedľajšie produkty pre stavebný priemysel - vysokopecnú trosku, štrky. Mesačne vypravíme 100 tisíc ton hotovej produkcie a očakávame ďalší nárast."

Dôvodov, prečo klienti uprednostňujú cestnú dopravu pred železničnou, je viacero. Výrobky, najmä s pridanou hodnotou, sú citlivejšie na vplyvy počasia a v kamiónoch sú lepšie chránené. Dodávky sú rýchlejšie, pružnejšie, objem možno lepšie prispôsobiť aktuálnym požiadavkám zákazníkov. V neposlednom rade rozhoduje aj cena, ktorá je v niektorých destináciách oproti železniciam výhodnejšia.

Vrátnica č. 4, ktorá bola až do minulého týždňa jediným miestom pre vstup do firmy i výstup z nej, zvýšeným nárokom už dlhšie kapacitne nevyhovovala. Nepomohli ani časenky, podľa ktorých mali vodiči do spoločnosti vstupovať. Kompetentní hľadali a našli riešenie, ktoré môže pomôcť.

"Pre vstup do firmy sme sprístupnili aj vrátnicu č. 1 pri štátnej ceste Šaca - Veľká Ida, ktorá má tiež váhu na váženie motorových vozidiel. Doteraz však slúžila iba na váženie vozidiel privážajúcich šrot. Zvyčajne nebola využitá po celý deň, a to rozhodlo. Skôr než prešiel jednotkou prvý prázdny kamión, bolo treba realizovať nevyhnutné technické opatrenia. Išlo najmä o prepojenie váh obidvoch vrátnic za pomoci výpočtovej techniky, aby mohli vzájomne komunikovať. Na výstup zo spoločnosti musia vodiči naďalej využívať iba vrátnicu č. 4."

Projekt, ktorý je výsledkom spoločnej aktivity generálneho manažéra pre podporu výroby, generálneho manažéra pre dopravu, informačných technológií, útvaru najlepšie postupy - Európa i divízneho závodu Expedícia, vyhodnotia po 14 dňoch. Snahou všetkých je minimalizovať pobyt vozidiel v podniku. V súčasnosti 63 percent áut odchádza z fabriky v priebehu troch hodín, približne 28 percent do šiestich hodín. Najväčší nápor na vstup do firmy je v čase od 11. do 19. hodiny.

Všetci zmluvní partneri už majú informácie o sprístupnení ďalšej vrátnice. Pri orientácii im pomôže i mapka s vyznačenými vstupmi a hodinami.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...