KONTAKT  |    _eng _sk

Výzvu IndustriALL Europe podporujú aj odborári z U. S. Steel Košice
           Pridané: 9.1.2019
Autor: -r-
Kategória: 12/2018

Priemyselná európska odborová organizácia IndustriALL vyjadrila v uplynulých dňoch oficiálne znepokojenie nad návrhom delegovaných nariadení Európskej komisie (EK) o pravidlách pre bezplatné prideľovanie emisných kvót Európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) pre obdobie 2021 – 2030. Nazdáva sa, že navrhovaná zmena v metodike výpočtu by bola pre európsky oceliarsky priemysel škodlivá a nesúhlasí s použitím rôznych kritérií pred a po roku 2020. Pripomína tiež, že mandátom EK bolo len aktualizovať existujúce referenčné hodnoty a nie zmeniť základnú metodiku. IndustriALL tiež vyjadrila obavy nad novými pravidlami týkajúcimi sa spaľovania odpadových plynov, ktoré budú mať rovnako negatívny dopad na výšku bezodplatnej alokácie oprávnených subjektov. Ďalší tlak na európskych oceliarov je veľmi škodlivý a priamo ohrozuje ich konkurencieschopnosť. Od úspechu tohto sektoru sú pritom závislé tisíce priamych i nepriamych pracovných miest, konštatuje sa okrem iného v reakcii IndustriALL na návrh EK.

Výzvu strešnej európskej odborovej organizácie plne podporujú aj predstavitelia Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Zdieľajú ambície Európskej únie v oblasti klímy, zasadzujú sa však za politiky smerované na udržateľné  hospodárstvo, v ktorom sú skĺbené environmentálne ciele s potrebami konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Varujú súčasne pred necitlivými rozhodnutiami, ktoré by nielen skomplikovali  transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ale zároveň spôsobili odsun výroby, investícií a pracovných  miest mimo krajín Európskej únie. To by bolo kontraproduktívne nielen z hospodárskeho, ale i sociálneho a environmentálneho hľadiska.   

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2019
Spájame aktívnych ľudí pre lepší región
14.3.2019
Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace
16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele