Vyhľadávanie:

Výzvu IndustriALL Europe podporujú aj odborári z U. S. Steel Košice

Výzvu IndustriALL Europe podporujú aj odborári z U. S. Steel Košice

Priemyselná európska odborová organizácia IndustriALL vyjadrila v uplynulých dňoch oficiálne znepokojenie nad návrhom delegovaných nariadení Európskej komisie (EK) o pravidlách pre bezplatné prideľovanie emisných kvót Európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) pre obdobie 2021 – 2030. Nazdáva sa, že navrhovaná zmena v metodike výpočtu by bola pre európsky oceliarsky priemysel škodlivá a nesúhlasí s použitím rôznych kritérií pred a po roku 2020. Pripomína tiež, že mandátom EK bolo len aktualizovať existujúce referenčné hodnoty a nie zmeniť základnú metodiku. IndustriALL tiež vyjadrila obavy nad novými pravidlami týkajúcimi sa spaľovania odpadových plynov, ktoré budú mať rovnako negatívny dopad na výšku bezodplatnej alokácie oprávnených subjektov. Ďalší tlak na európskych oceliarov je veľmi škodlivý a priamo ohrozuje ich konkurencieschopnosť. Od úspechu tohto sektoru sú pritom závislé tisíce priamych i nepriamych pracovných miest, konštatuje sa okrem iného v reakcii IndustriALL na návrh EK.

Výzvu strešnej európskej odborovej organizácie plne podporujú aj predstavitelia Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Zdieľajú ambície Európskej únie v oblasti klímy, zasadzujú sa však za politiky smerované na udržateľné  hospodárstvo, v ktorom sú skĺbené environmentálne ciele s potrebami konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Varujú súčasne pred necitlivými rozhodnutiami, ktoré by nielen skomplikovali  transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ale zároveň spôsobili odsun výroby, investícií a pracovných  miest mimo krajín Európskej únie. To by bolo kontraproduktívne nielen z hospodárskeho, ale i sociálneho a environmentálneho hľadiska.   

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...