KONTAKT  |    _eng _sk

Top manažérom kvality roka je Radomír Chovanec
           Pridané: 9.1.2019
Autor: -c-
Kategória: 12/2018

Výsledky súťaže Top manažéri kvality roka 2018 vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave v utorok 20. novembra 2018. V kategórii A – súkromný sektor si cenu Top manažér kvality 2018 prevzal náš kolega, manažér pre QMS Radomír Chovanec, ktorý je v U. S. Steel Košice zodpovedný za metodiku a riadenie projektov zameraných na rozvoj a efektívnosť systému manažérstva kvality, riadenie interných, procesných a výrobkových auditov, ale aj vykonávanie  auditov dodávateľov a zákazníckych auditov.

V ostatnom období sa Radomír Chovanec s dvadsaťpäťročnými pracovnými skúsenosťami vo fabrike  zaslúžil o návrh spôsobu implementácie prípravy na recertifikačné audity podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 a podieľal sa na celom rade ďalších aktivít súvisiacich s manažérskymi systémami riadenia v U. S. Steel Košice, a to vrátane minuloročnej práce na tvorbe a implementovaní softvéru pre manažérstvo  rizík a príležitostí.
„Ocenenie vnímam ako dôkaz správnosti postupov, ktoré sme zaviedli v U. S. Steel Košice i potvrdenie kreditu nášho systému manažérstva kvality ako ho vnímajú naši zákazníci. Z osobného hľadiska ho beriem ako  satisfakciu za roky práce, ktorú som odviedol v oblasti systému manažérstva kvality pre našu spoločnosť,“ poznamenal na margo ocenenia Top manažér kvality 2018 Radomír Chovanec. 

Empty

ODPORÚČAME

14.3.2019
Spájame aktívnych ľudí pre lepší región
14.3.2019
Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace
16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele