Vyhľadávanie:

Za rok veľký skok

Za rok veľký skok

Koalícia 2013+ pomohla získať Košiciam Cenu Meliny Mercouri

Za rok od ostatného valného zhromaždenia urobilo záujmové združenie právnických osôb Koalícia 2013+, založené pred dvoma rokmi na podporu projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, významný posun dopredu. Tento fakt skonštatovala po skončení valného zhromaždenia Koalície 2013+, ktoré sa uskutočnilo v Historickej radnici 22. júna 2012, väčšina prítomných členov združenia. Na výročnom stretnutí členov, ktorých počet sa postupne rozrástol zo siedmich zakladajúcich na súčasných 42 zástupcov verejného a súkromného sektora, ako aj košických univerzít, sa zúčastnili členovia s takmer 70 percentami všetkých hlasov.

Veľký skok v podpornej činnosti Koalície 2013+ dokumentovali viaceré prezentácie členov združenia. Riaditeľ Vonkajších vzťahov spoločnosti U. S. Steel Košice Ján Bača predstavil projekt Steel Park - Kreatívna fabrika, ktorý sa bude nachádzať v priestoroch najväčšieho investičného projektu Košice - EHMK 2013, v Kasárňach/Kulturparku. Tím oceliarskej spoločnosti v spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied za rok urobil veľký kus práce na tvorbe expozície, ktorá bude predstavovať jedinečné centrum podpory kreativity a záujmu detí a mládeže o vedu, techniku a technológie v celoeurópskom kontexte.

Námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová, ktorá v neprítomnosti primátora a prezidenta Koalície 2013+ Richarda Rašiho bola splnomocnená viesť valné zhromaždenie, poďakovala tvorcom expozície Steel Park - Kreatívna fabrika za to, že pripravujú tento zaujímavý a atraktívny projekt. Spoločne s výkonným riaditeľom neziskovej organizácie Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 Jánom Sudzinom poďakovala všetkým členom Koalície 2013+ za to, že svojimi aktivitami a podporou projektu Košice - EHMK 2013 pomohli obhájiť projekt v apríli tohto roka pred druhým, záverečným monitorovacím panelom Európskej komisie v Bruseli. Aj vďaka členom Koalície 2013+ tak mohlo získať Mesto Košice cenu zakladateľky projektu Európske hlavné mesto kultúry - Meliny Mercouri. Vo finančnom vyjadrení cena znamená, že do Košíc príde z Bruselu v septembri tohto roka 1,5 milióna eur. Čo je však ešte dôležitejšie, projekt splnil všetky prísne kritériá stanovené Európskou komisiou a stal sa v záverečnom štádiu príprav na významný rok 2013 medzinárodne akceptovateľným. Koalícia 2013+ teraz môže zohrať ďalšiu dôležitú rolu v tom, aby bol dobre prijatý a pochopený aj samotnými Košičanmi.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...