Vyhľadávanie:

Základom úspechu je dialóg

Základom úspechu je dialóg

Uskutočnilo sa valné zhromaždenie združenia Koalícia 2013+

Členovia záujmového združenia právnických osôb KOALÍCIA 2013+, ktoré vzniklo takmer pred rokom na podporu projektu Košice INTERFACE 2013, sa stretli 27. júna na valnom zhromaždení v reprezentačných priestoroch Historickej radnice.

Koalícia 2013+ má aktuálne 33 členov, disponujúcich 172 hlasmi, z toho na valnom zhromaždení boli prítomní členovia so 168 hlasmi, čo znamenalo mimoriadne vysokú, až 97-percentnú účasť. Aj tá svedčí o tom, že spoločensky zodpovedným organizáciám, spoločnostiam a inštitúciám veľmi záleží na úspešnom naplnení titulu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dokázal to aj aktívny prístup zástupcov členských subjektov k prerokovávaným materiálom a tiež diskusia. Jedným zo zakladajúcich členov je aj spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá spoločne s Východoslovenskou energetikou, T-Systems Slovakia a NESS KDC reprezentuje medzi zakladajúcimi členmi podnikateľskú sféru. Základy Koalície 2013+ položili pred necelým rokom i Mesto Košice, Mesto Prešov a Košický samosprávny kraj.

Členmi koalície sú dnes aj univerzity, kultúrne inštitúcie, agentúry a rôzne organizácie. Na valnom zhromaždení si odsúhlasili rozpočet do konca tohto roka, ale aj koncepciu, ktorou chcú sfunkčniť systém vzájomnej komunikácie a informovanosti tak, aby mohli reálne podporiť priebeh príprav a realizácie projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. O tom, že dialóg je základom úspechu, svedčí aj významný posun v plánovanom umiestnení tzv. Creative Factory pod gesciou spoločnosti U. S. Steel Košice v priestoroch Kasární/Kulturparku, ktoré majú prejsť do roku 2013 rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Odborníci z Technickej univerzity do troch týždňov spracujú prezentačnú štúdiu o umiestnení ukážky ľudskej vynaliezavosti a tvorivosti do vytypovaných priestorov.

Zaujímavý priebeh stretnutia obohatilo aj vystúpenie profesora Olivera Scheytta z projektového tímu Európskeho hlavného mesta kultúry RUHR.2010, ktorý realizoval spolu tristo projektov a zorganizoval vyše päťsto akcií. Ich spoločným menovateľom bola podľa slov skúseného a úspešného manažéra filozofia "Kultúra pre všetkých a od všetkých."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...