Vyhľadávanie:

Základy poznania sa nikdy nestratia

Základy poznania sa nikdy nestratia

Rektorom Technickej univerzity v Košiciach sa opäť stal Anton Čižmár

Minulý týždeň v piatok, 7. októbra 2011, sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach v prítomnosti členov akademického senátu, poslancov z Národnej rady SR, zástupcov krajskej i mestskej samosprávy, priemyselnej sféry, slovenských a zahraničných vysokých škôl, uskutočnila slávnostná inaugurácia Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. za rektora Technickej univerzity v Košiciach vo funkčnom období 2011 až 2015. Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia košickej oceliarne - viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena Petrášková, viceprezident pre technológiu Vladimír Jacko, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča.

Po prevzatí insígnií a rektorskom sľube predstavil A. Čižmár novovymenovaných prorektorov univerzity. Prorektorom pre vedu a výskum je prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorektorom pre vzdelávanie prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., prorektorom pre vonkajšie vzťahy a marketing prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. a prorektorom pre rozvoj a výstavbu prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

V slávnostnom príhovore staronový rektor zdôraznil význam vzdelania pre ďalší rozvoj spoločnosti, ako aj fakt, že základy poznania sa nikdy nestratia a pripomenul, že viac ako päťdesiattisíc absolventov Technickej univerzity v Košiciach šíri jej dobré meno v rôznych sférach hospodárskeho, spoločenského, ekonomického i politického života, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. "O prepojení našej univerzity na priemyselnú prax hovoria naše spoločné laboratóriá, v ktorých je radosť pracovať. Len za posledné tri štyri roky sme do našej vedeckovýskumnej infraštruktúry investovali niekoľko desiatok miliónov eur. Neexistuje priemyselná firma v tomto regióne, ktorá by nespolupracovala s našou univerzitou," poukázal na význam partnerstiev A. Čižmár, ktorý si pred nástupom do druhého funkčného obdobia zvolil motto: Vytvorme priestor fantázii, kreativite a inovatívnosti.

"Som presvedčený, že fantázia burcuje, kreativita obohacuje a inovatívnosť uľahčuje život. Či už vo vzdelávaní, vo vede, výskume alebo v každodennom praktickom živote. Kde inde, než v akademickej inštitúcii by sme mali vytvoriť priestor týmto veciam. Kto iný, než my, pedagógovia a naši študenti, by mali prekypovať fantáziou, kreativitou a inovatívnosťou. Toto je cesta k budovaniu inter a multidisciplinárnych tímov na univerzitách. Toto je cesta, ako transferovať znalosti a vedomosti z univerzít do praxe. Toto je cesta, ako zlepšiť kvalitu života našich ľudí a zatraktívniť naše životné prostredie. Toto je totiž hlavné poslanie našej Technickej univerzity v Košiciach."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...