Vyhľadávanie:

Záleží na ľuďoch, ako sa zapoja

Záleží na ľuďoch, ako sa zapoja

Nový model tvorby detských ihrísk odskúšajú v Krásnej

Pilotný projekt Nového modelu tvorby detských ihrísk, ktorý je založený na interaktívnej spolupráci viacerých subjektov, predstavili v uplynulých dňoch v Mestskej časti Košice-Krásna. Priamo na mieste, kde by malo byť zriadené, na Rehoľnej ulici pred starobylým kaštieľom, o ňom diskutovali zástupcovia partnerov projektu s občanmi. Cieľom iniciatívy, na ktorej participujú Mesto Košice, spoločnosť U. S. Steel Košice, Fakulta umení Technickej univerzity Košice a Mestská časť Košice-Krásna, je zapojiť do prípravy, výstavby i režimu prevádzky ihriska viaceré subjekty, predovšetkým však samotných občanov. "Nový model ráta s tým, že vybudovanie ihriska a jeho udržiavanie nebude ležať len na pleciach samosprávy," povedal v tejto súvislosti starosta Mestskej časti Košice-Krásna Marek Kažimír, "ale že sa na týchto aktivitách budú aktívne podieľať aj obyvatelia." Voľba odskúšať pilotný projekt práve v Krásnej padla aj preto, že tu žije bezmála osemsto detí vo veku do pätnásť rokov a mestská časť nedisponuje žiadnym verejným detským ihriskom.

Prvé návrhy, ako by mohlo ihrisko vyzerať, predostreli Krásňanom študenti druhého až štvrtého ročníka Fakulty umení TU Košice. Doplniť ich o svoje námety a postrehy mali príležitosť obyvatelia mestskej časti aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú. "Zaujímalo nás okrem iného napríklad aj to," ozrejmil M. Kažimír, "aký typ komponentov by malo podľa ich názoru ihrisko obsahovať, či sú ochotní aktívne sa zapojiť do dobrovoľníckych prác pri budovaní ihriska, alebo zabezpečení jeho prevádzky a údržby."

Na dobrovoľnom zapojení sa samotných obyvateľov do realizácie tohto projektu, ktorého model bude v prípade úspechu mesto presadzovať aj v iných lokalitách, stavia spoločnosť U. S. Steel Košice. S organizovaním dobrovoľníckych podujatí má firma už niekoľkoročné, veľmi dobré skúsenosti. Košickí oceliari odviedli v tomto smere kus dobrej roboty v ZOO, na rôznych športoviskách, v školách i sociálnych zariadeniach. Zamestnanci, ktorí sú obyvateľmi tejto mestskej časti, sami na tohtoročných dobrovoľníckych dňoch prejavili záujem pomôcť pri riešení priestorov určených na efektívne a zmysluplné využívanie voľného času detí s rodičmi a starými rodičmi. Príležitosť sa núka aj pre ostatných zamestnancov huty, ktorí radi podporia dobrú vec. Projekt Nového modelu tvorby detských ihrísk budeme podrobne sledovať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...