KONTAKT  |    _eng _sk

Zalistujte si s nami v histórii
           Pridané: 17.01.2011
Autor:
Kategória: 02/2011

Valcovne v predstihu

UZAVRELI ZDRUŽENÝ SOCIALISTICKÝ ZÁVÄZOK - ČEŠEKOVA SKUPINA SKRÁTI MONTÁŽ O 45 DNÍ - KOLEKTÍVY "BRIGÁD SOCIALISTICKEJ PRÁCE" V LÍSKOVCI ZABEZPEČUJÚ VÝROBU KONŠTRUKCIÍ - V TOMTO ROKU ZMONTUJÚ 10 000 TON - ČO NA TO POVEDIA PRACOVNÍCI HUTNÝCH STAVIEB

Na rozsiahlom stavenisku Východoslovenských železiarní pri Košiciach začala v stredu 15. marca montážna skupina Vítkovických železiarní KG pod vedením súdruha Jána Češeka, obvodného majstra Leopolda Pavlana, vedúceho montéra Jakuba Majerského a Františka Kovalského montáž prvých oceľových konštrukcií. Na začatí montáže oceľových konštrukcií zúčastnil sa aj tajomník KV KSS v Košiciach súdruh Alfonz Kudělásek, riaditeľ Východoslovenských železiarní súdruh inž. Jaroslav Knížka a zástupcovia podnikov zúčastnených na výstavbe.
Montážna správa VŽKG v Košiciach sa pri tejto príležitosti zaviazala skrátiť montáž štyroch hál o jeden a pol mesiaca a ukončiť ju do 15. augusta. Na tomto úseku zmontujú celkom 3250 ton oceľových konštrukcií a do konca roku to predstavuje v oblasti valcovní viac ako 10 000 ton. Tento záväzok mohli montážnici vyhlásiť hlavne preto, že výrobca oceľových konštrukcií závod VŽKG v Lískovci sa rovnako zaviazal v predstihu dodať plánované množstvo konštrukcií. Pochváliť treba vedúceho závodu súdruha Štefana Dyakona, ktorý vyšiel VSŽ ochotne v ústrety. Do splnenia tejto úlohy sa zapojili tri brigády socialistickej práce v Lískovci, vedené súdruhom Miroslavom Jandom, Miroslavom Vaňkom a súdruhom Bedřichom Duzikom. Do súťaže o predčasnú výrobu sa ďalej zapojilo päť kolektívov v tomto závode, ktoré súťažia o hrdý titul.
Výstavba hál studenej širokopásovej valcovacej trate, ktorá včera začala, je najdôležitejšou a najnáročnejšou stavbou v tomto období. Prvý plech v nich vyvalcujeme už 1. júla 1963. Pri projekcii a výstavbe tohto objektu sme v najväčšej miere využili sovietske skúsenosti a na túto stavbu bol v januári tohto roku podpísaný v Moskve na Československom veľvyslanectve prvý kontrakt na dodávky technologického zariadenia, na ktorých budeme vyrábať plech. Ak budú všetky stavebné a montážne skupiny postupovať týmto spôsobom, potom niet obáv, že Východoslovenské železiarne nepostavíme vo vládou stanovených termínoch. Poučenie a príklad by si mali z tejto stavby vziať hlavne Hutné stavby, ktoré na svojej najdôležitejšej stavbe ústredných mechanických dielňach, zaznamenali v prvých dvoch mesiacoch 5 miliónové manko.

(OV 24. marca 1961, ročník II: č.6.)

Prečo tak

nečinne stáli ťažké zemné stroje v piatok a sobotu minulého týždňa?! Veď pri každej príležitosti hovoríme, zdôrazňujeme, že výstavba Východoslovenských železiarní je našou najvlastnejšou povinnosťou a že nedopustíme, aby sa čo i len jedna stavba, akcia omeškala. Prečo bagre na našom obrázku odpočívali?
Bol to smutný pohľad. Na celom stavenisku VSŽ nepracoval v piatok popoludní a v sobotu po celý deň takmer nikto. Na výstavbe širokopásovej valcovne nebolo ani človeka a na ďalšej dôležitej stavbe v ústredných mechanických dielňach a priľahlých akciách sme len kde tu niekoho zazreli. Demmerova Brigáda socialistickej práce pokrývala v piatok dlho do noci poslednými prefabrikátmi dvanástu loď. Ťažko je ale pochopiť, prečo pri tejto práci tak nekresťansky nadávali. Súdruh Kuliš, to by sa nemalo stávať Brigáde socialistickej práce. Nepadlo by to dobre ani vám, práve tak ako súdruhovi Zelenajovi z Priemstavu, Jozefovi Kováčovi, Jánovi Šurinovi a Antonovi Bencovi, ktorým ste to adresovali. Ani nadávky, ani vzácne stroje, ktoré v tieto dni zaháľali, nepatria medzi budovateľov metalurgického kombinátu.
Celkom by sme však boli zabudli na mládež. Kde bola v piatok a sobotu minulého týždňa ona? Vôbec nikto nepracoval ani na mládežníckej stavbe. A mládež Hutných stavieb a Hydrostavu nepracovala ani na ostatných stavbách.
Čo je však po dvoch minulých dňoch. Pred nami sú mesiace, celé roky. Dokážeme v nich, že sme hodní názvu budovateľov najväčšej stavby tretej päťročnice, stavby, ktorá je bránou do komunistickej spoločnosti. My všetci to dokážeme!

-jas-
(OV 7. apríla 1961, ročník II. č.7.)

Bitkárske móresy

Dňa 28. II. 1961 sa pracovníčka našej závodnej kuchyne Anna Uhečiková tak opila, že začala rozbíjať obloky na vrátnici v podniku. Porezala si pritom aj ruky. Je pravda, že v kuchyni je viacej takýchto robotníčok. Všetko sa stalo preto, že ja ako strážnik som sa nedal od nej podplatiť a hlásil vedúcej kuchyne, že si z kuchyne odnáša domov rôzne jedlá. Mňa nemôže nikto prekabátiť a hovorím len toľko, že som vykonával u Hutných stavieb svoje povinnosti čestne a spravodlivo a tak budem aj naďalej.
Verím, že sa takéto prípady nebudú viacej opakovať.

Imrich RIDARČIK, strážnik a infor. Hutných stavieb Košice.
(OV 10. marca 1961, ročník II. č. 5.)

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá