KONTAKT  |    _eng _sk

Zameriame sa na skvalitnenie odbornej praxe
           Pridané: 30.08.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2010

Otvorili sa brány škôl. Aj pre budúcich košických hutníkov

Dnes, 2. septembra, sa po dvojmesačných prázdninách otvorili brány aj pre stovky študentov stredných odborných škôl, s ktorými spoločnosť U. S. Steel Košice spolupracuje na výchovnom a vzdelávacom procese a na príprave ich budúceho povolania. Zdrojom kvalifikovanej pracovnej sily pre košickú oceliareň, popri Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach naďalej zostáva predovšetkým Stredná odborná škola (SOŠ)hutnícka v Košiciach-Šaci, SOŠ železničná v Košiciach a SOŠ technická v Košiciach.

"V spolupráci pri príprave budúcich absolventov budeme s našimi partnerskými školami pokračovať aj v tomto roku. Naším spoločným cieľom je, okrem iného, skvalitniť predovšetkým priebeh odbornej praxe v našich výrobných prevádzkach," informuje senior konzultant z úseku generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Miroslav Fedor. "Zručnosti budú vo fabrike získavať budúci hutníci operátori, mechanici strojov a zariadení, elektrikári, železničiari, hasiči a podľa predbežných zámerov i hutní murári."

Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci, pripravujúca v súčasnosti pre potreby USSK 382 žiakov, vstupuje do nového školského roka aj ako nástupníčka Strednej odbornej školy strojníckej Aurela Stodolu, ktorá bola zo siete škôl vyradená. Ako sa toto rozhodnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo začiatku leta dotkne života školy?

"Toto spojenie žiakov nijako zvlášť neovplyvní, navyše, učebné odbory ostanú zachované," konštatoval riaditeľ Jozef Šablatúra, pričom zdôraznil, že spojením škôl sa vyučovací proces zefektívni a skvalitní. "Pribudne nám stoštrnásť budúcich strojárov a dvanásť zamestnancov, z toho sedem pedagógov," dodal.

V Košickom samosprávnom kraji zabezpečuje odborné vzdelávanie 24 stredných odborných škôl, v súlade s Koncepciou rozvoja odborného vzdelávania bolo otvorených doteraz šesť centier odborného vzdelávania (COV), medzi inými aj COV pre hutníctvo a strojárstvo v SOŠ v Košiciach-Šaci.

Podľa vyjadrenia vedúceho odboru školstva KSK Štefana Kandráča dochádza pri všetkých typoch škôl v práve začínajúcom školskom roku k poklesu počtu žiakov v porovnaní s rokom predchádzajúcim. V prípade gymnázií ide o pokles 628 žiakov, spojených škôl o 139 žiakov, v obchodných a hotelových školách bude o 196 žiakov menej. Jedine pri stredných odborných školách je tento stav vyrovnaný, čo je výrazný rozdiel oproti predchádzajúcim rokom, keď boli tieto čísla opačné. Svoju úlohu tu zohrala zrejme zmena legislatívy, v rámci ktorej sa počet žiakov prijímaných do jednotlivých tried znížil z 34 na 30, ale i vznik centier odborného vzdelávania, ich vybavenie a marketingová práca škôl, produktívna komunikácia s rodičmi a základnými školami. Demografický vývoj na Slovensku sa má však v najbližších rokoch prejavovať ďalším poklesom žiakov. V Košickom kraji sa má ich počet podľa prognóz znižovať do roku 2015.

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...