KONTAKT  |    _eng _sk

Zaujal spoločný projekt spoľahlivosti a nákupu
           Pridané: 22.06.2016
Autor: Marko RENTKA
Kategória: 13/2016

Uskutočnila sa 16. medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2016

V dňoch 31. 5. - 1. 6. 2016 sa v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbs­kom Plese uskutočnil 16. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2016. Organizátorom podujatia je každoročne Slovenská spoločnosť údržby, ktorá združuje školy a firmy podporujúce rozvoj v oblasti technológií, kvality a bezpečnosti údržbárskych činností. Spoločnosť U. S. Steel Košice s.r.o. je jej zakladajúcim členom od roku 2000.

Konferencie sa zúčastnilo 226 účastníkov z vyše 40 firiem zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska. Po slávnostnom otvorení konferencie si z rúk predsedu Predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby Juraja Grenčíka prevzal cenu Údržbár roka 2015 Štefan Hladký zo spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o. v Strážskom za významný prínos v riadení údržby v oblasti chemického priemyslu.

Rokovanie konferencie pokračovalo odbornými príspevkami v sekciách Najlepšia prax a riadenie údržby, Bezpečnosť v údržbe, Informačné systémy a podpora údržby, Progresívne technológie údržby a Prediktívna údržba a diagnostika. Medzi zaujímavé a v súčasnosti moderné témy patrí predikcia stavu a zlyhania zariadení, ktorá bola aj obsahom prednášky IBM CZ s.r.o. približujúcej komplexnú správu majetku pomocou predikcie údržby. V čase neformálnych rozhovorov medzi prednáškami sme so zástupcami IBM CZ diskutovali o našich skúsenostiach v tejto oblasti z pilotného projektu na 5-stolicovom tandeme v DZ Studená valcovňa.

Najväčšiu pozornosť vyvolal príspevok z praxe riaditeľa pre spoľahlivosť zariadení podpory výroby Rastislava Milana o spoločnom projekte úsekov Nákup a Spoľahlivosť zariadení U. S. Steel Košice s.r.o. Hovoril o zmene kritérií v procese výberu náhradných dielcov pre kritické výrobné linky. Hoci sa v minulosti okrem ceny prihliadalo aj na kvalitu ná­hradného dielca, dnes je to súbor činiteľov, ako životnosť náhradného dielca, obstarávacie náklady, náklady na inštaláciu, zneškodnenie odpadov a iné, ktoré pomocou prepracovaného systému výberu ukážu na záver na ten najvýhodnejší. Prezentácia rozprúdila živú diskusiu, v ktorej sa o svoje skúsenosti s nákupom náhradných dielcov podelili aj ďalší účastníci konferencie z výrobných podnikov a škôl. O prednášku na túto tému prejavil záujem aj Václav Legát, predseda Českej spoločnosti pre údržbu a organizátor partnerskej údržbárskej konferencie v Libliciach, ktorá bude na jeseň tohto roku a tiež zástupcovia médií prítomní na konferencii.

Záver prvého dňa rokovania spestrila ukážka dronov v akcii. Predviedli svoje letové majstrovstvo, ale hlavne predstavili možnosti využitia tejto techniky v priemysle. Ide hlavne o inšpekciu spojenú s fotografickým, filmovým a termovíznym snímaním budov, striech, elektrických vedení, nadzemných aj pod­zemných potrubných rozvodov médií.

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu konceptu Priemysel 4.0. V prednáškach bola predstavená vízia digitálneho podniku združujúceho viaceré hi-tech technológie na projektovanie, riadenie, skenovanie, tlač, rozšírenú a virtuálnu realitu. Výsledkom bude digitálny model fabriky od výrobných hál, výskumu a navrhovania nových výrobkov, cez logistiku, údržbu, expedíciu a následný servis výrobkov až po recykláciu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému bude aj efektívna údržba výrobných zariadení a ostatného majetku. Konferenciu uzavrela bezplatná sprievodná akcia – seminár o riešení utesnení rozoberateľných spojov v údržbárskej praxi.

Tešíme sa na ďalší ročník tohto úspešného podujatia. 

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu