KONTAKT  |    _eng _sk

Záujem poistencov o osobné účty rastie
           Pridané: 27.09.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 39/2004

Sideria-Istota hodnotila hospodárenie za prvých šesť mesiacov tohto roka

O výsledkoch hospodárenia v prvom polroku 2004, súčasných i pripravovaných aktivitách združenej zdravotnej poisťovne Sideria-Istota, informoval zástupcov médií na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v utorok, 21. septembra, jej generálny riaditeľ Igor Dorčák.

Sideria-Istota má v súčasnosti viac ako 397 tisíc poistencov, ich počet je už dlhšie obdobie stabilizovaný. Za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali príjmy poisťovne bezmála 2,15 miliardy korún. Tvorili ich poplatky za recepty, finančné prostriedky z prerozdelenia, no hlavne zdroje z výberu poistného, ktorého úspešnosť je 98,2-percentná. Na úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli použité finančné prostriedky základného, účelového aj rezervného fondu, a to v celkovej výške 1,94 miliardy korún. Poisťovňa znížila objem neuhradených záväzkov z predchádzajúcich období, väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uhrádza faktúry do lehoty splatnosti. Najväčší objem finančných prostriedkov si vyžiadali náklady zariadení ústavnej starostlivosti - až 40,9 percenta. Je to o šesť percent viac než v rovnakom období minulého roka.

Medziročný rast nákladov bol zaznamenaný aj v prípade špecializovanej i primárnej ambulantnej starostlivosti. Naproti tomu poklesli náklady lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, a to o 13 percent. Podľa slov Igora Dorčáka je to výsledok zmien v liekovej politike uplatňovanej Ministerstvom zdravotníctva SR, vrátane zavedenia fixného doplatku za lieky a zdravotnícke pomôcky od 15. novembra 2003. V tejto súvislosti poisťovňa neeviduje zo strany poistencov žiadne sťažnosti týkajúce sa nedostupnosti liekov kvôli úhradám.

Sideria-Istota v súčasnosti rozbieha projekt Manažment hospitalizácie a špeciálnych vyšetrení. "Je to služba pre našich poistencov - pacientov, ktorí si vyžadujú starostlivosť v lôžkovom zariadení," informoval Igor Dorčák. "Všetkým našim poistencom," vysvetľuje, "ktorých ošetrujúci ambulantný lekár pošle na plánovanú ústavnú liečbu alebo si ich zdravotný stav vyžaduje náročné diagnostické vyšetrenie, zabezpečíme v primeranom čase potrebnú zdravotnú starostlivosť v našom zmluvnom ústavnom zariadení. Pravdaže v prípade, ak nás o to poistenec prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára požiada. Po odoslaní návrhu do poisťovne naši pracovníci zabezpečia potrebnú hospitalizáciu a poistencovi oznámia, kedy a kde sa jeho liečba zrealizuje. My budeme sledovať, či sa hospitalizácia uskutočnila v stanovenom čase."

Od 1. februára tohto roku ponúka poisťovňa svojim klientom možnosť nahliadnuť prostredníctvom internetu do svojho osobného účtu. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť poistencov o vynakladaní finančných prostriedkov plynúcich z verejného poistenia, ako aj zvýšiť prehľadnosť a kontrolu v systéme poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nesúlad medzi zobrazenými údajmi a skutočne zrealizovanými, alebo vôbec neuskutočnenými výkonmi, môže poistenec kedykoľvek nahlásiť do poisťovne. Za krátky čas trvania tohto projektu sa vyskytlo niekoľko prípadov neoprávneného vykazovania výkonov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To, či nedošlo k poistnému podvodu, už riešia orgány činné v trestnom kona-ní. V súčasnosti vlastní GRID kartu, pomocou ktorej možno do ochrannej zóny poisťovne na jej internetovej adrese www.sideria.sk vstupovať, približne 2500 poistencov. Týždenne pribúda priemerne desať ďalších.

Osvedčil sa i projekt liekových knižiek, s ktorým poisťovňa začala ešte v polovici roka 2001. Používajú ju predovšetkým chronickí pacienti, ktorí užívajú viacero druhov liekov rôznych indikačných skupín predpisovaných viacerými lekármi. Okrem skvalitnenia ochrany zdravia pacientov prostredníctvom sprehľadnenia a koordinácie jeho farmakoterapie, priniesli liekové knižky aj ekonomický efekt. Prejavil sa v znížení nákladov na predpisované lieky asi o 14 percent. Doteraz používalo liekovú knižku približne 2000 poistencov. ZZP Sideria-Istota chce ich počet do konca tohto roka zvýšiť o ďalších tri tisíc.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...