Vyhľadávanie:

Záujemcov o štúdium privíta už v utorok na budúci týždeň

Záujemcov o štúdium privíta už v utorok na budúci týždeň

Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci pripravuje Deň otvorených dverí

V utorok 2. decembra 2014 od 8:00 do 17:00 otvorí svoje brány pre verejnosť Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci, s ktorou spoločnosť U. S. Steel Košice už niekoľko rokov úzko spolupracuje pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí v rôznych profesiách.

"Pozývame do našej školy všetkých záujemcov, hlavne však žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú, na ktorej strednej škole budú pokračovať v štúdiu," uviedol riaditeľ školy Jozef Šablatúra. "Ponúkame im jedinečnú príležitosť získať počnúc nastávajúcim školským rokom 2015/2016 hutnícke, strojárske či elektrotechnické vzdelanie, s ktorým sa uplatnia na pracovnom trhu v celej Európskej únii."

Počas Dňa otvorených dverí v škole, ktorá uplatňuje prvky duálneho systému vzdelávania, sa návštevníci dozvedia rad potrebných a iste aj zaujímavých informácií o študijných i učebných odboroch, ktorých vzdelávacie programy boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi, hlavne U. S. Steel Košice. K úspešným a žiadaným študijným odborom, absolventi ktorých získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, patria napríklad hutník-operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí či mechanik elektrotechnik. V trojročných učebných odboroch majú zasa záujemcovia možnosť získať výučný list v profesiách mechanik opravár strojov a zariadení, obrábač kovov, zlievač, elektromechanik - silnoprúdová technika. Získanie zváračského preukazu pre tri zváračské metódy či žeriavnického preukazu je ďalším bonusom, rovnako ako možnosť dostať pracovnú zmluvu v partnerských firmách.

"Získané teoretické vedomosti si naši žiaci tretích a štvrtých ročníkov overujú na pracoviskách USSK, ako aj iných firiem v regióne. Osobné ochranné pracovné prostriedky majú zadarmo," ozrejmil Jozef Šablatúra. "Okrem praktických zručností na reálnych pracoviskách získavajú mesačne finančnú odmenu, pričom podľa študijných a výchovných výsledkov poberajú od 1. ročníka aj motivačné štipendium až do výšky 40 eur mesačne."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...