Vyhľadávanie:

Záujemcov o štúdium privíta už v utorok na budúci týždeň

Záujemcov o štúdium privíta už v utorok na budúci týždeň

Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci pripravuje Deň otvorených dverí

V utorok 2. decembra 2014 od 8:00 do 17:00 otvorí svoje brány pre verejnosť Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci, s ktorou spoločnosť U. S. Steel Košice už niekoľko rokov úzko spolupracuje pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí v rôznych profesiách.

"Pozývame do našej školy všetkých záujemcov, hlavne však žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú, na ktorej strednej škole budú pokračovať v štúdiu," uviedol riaditeľ školy Jozef Šablatúra. "Ponúkame im jedinečnú príležitosť získať počnúc nastávajúcim školským rokom 2015/2016 hutnícke, strojárske či elektrotechnické vzdelanie, s ktorým sa uplatnia na pracovnom trhu v celej Európskej únii."

Počas Dňa otvorených dverí v škole, ktorá uplatňuje prvky duálneho systému vzdelávania, sa návštevníci dozvedia rad potrebných a iste aj zaujímavých informácií o študijných i učebných odboroch, ktorých vzdelávacie programy boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi, hlavne U. S. Steel Košice. K úspešným a žiadaným študijným odborom, absolventi ktorých získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, patria napríklad hutník-operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí či mechanik elektrotechnik. V trojročných učebných odboroch majú zasa záujemcovia možnosť získať výučný list v profesiách mechanik opravár strojov a zariadení, obrábač kovov, zlievač, elektromechanik - silnoprúdová technika. Získanie zváračského preukazu pre tri zváračské metódy či žeriavnického preukazu je ďalším bonusom, rovnako ako možnosť dostať pracovnú zmluvu v partnerských firmách.

"Získané teoretické vedomosti si naši žiaci tretích a štvrtých ročníkov overujú na pracoviskách USSK, ako aj iných firiem v regióne. Osobné ochranné pracovné prostriedky majú zadarmo," ozrejmil Jozef Šablatúra. "Okrem praktických zručností na reálnych pracoviskách získavajú mesačne finančnú odmenu, pričom podľa študijných a výchovných výsledkov poberajú od 1. ročníka aj motivačné štipendium až do výšky 40 eur mesačne."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...