KONTAKT  |    _eng _sk

Záujemcov o štúdium privíta už v utorok na budúci týždeň
           Pridané: 01.12.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 24/2014

Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci pripravuje Deň otvorených dverí

V utorok 2. decembra 2014 od 8:00 do 17:00 otvorí svoje brány pre verejnosť Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci, s ktorou spoločnosť U. S. Steel Košice už niekoľko rokov úzko spolupracuje pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí v rôznych profesiách.

"Pozývame do našej školy všetkých záujemcov, hlavne však žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú, na ktorej strednej škole budú pokračovať v štúdiu," uviedol riaditeľ školy Jozef Šablatúra. "Ponúkame im jedinečnú príležitosť získať počnúc nastávajúcim školským rokom 2015/2016 hutnícke, strojárske či elektrotechnické vzdelanie, s ktorým sa uplatnia na pracovnom trhu v celej Európskej únii."

Počas Dňa otvorených dverí v škole, ktorá uplatňuje prvky duálneho systému vzdelávania, sa návštevníci dozvedia rad potrebných a iste aj zaujímavých informácií o študijných i učebných odboroch, ktorých vzdelávacie programy boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi, hlavne U. S. Steel Košice. K úspešným a žiadaným študijným odborom, absolventi ktorých získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, patria napríklad hutník-operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí či mechanik elektrotechnik. V trojročných učebných odboroch majú zasa záujemcovia možnosť získať výučný list v profesiách mechanik opravár strojov a zariadení, obrábač kovov, zlievač, elektromechanik - silnoprúdová technika. Získanie zváračského preukazu pre tri zváračské metódy či žeriavnického preukazu je ďalším bonusom, rovnako ako možnosť dostať pracovnú zmluvu v partnerských firmách.

"Získané teoretické vedomosti si naši žiaci tretích a štvrtých ročníkov overujú na pracoviskách USSK, ako aj iných firiem v regióne. Osobné ochranné pracovné prostriedky majú zadarmo," ozrejmil Jozef Šablatúra. "Okrem praktických zručností na reálnych pracoviskách získavajú mesačne finančnú odmenu, pričom podľa študijných a výchovných výsledkov poberajú od 1. ročníka aj motivačné štipendium až do výšky 40 eur mesačne."

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok