Vyhľadávanie:

Zaujíma vás, aký vzduch dýchate?

Zaujíma vás, aký vzduch dýchate?

Nová mobilná aplikácia poskytuje informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku.

Nainštalovať cez Android Obchod Play alebo Apple Store si ju môžete po zadaní názvu dnesdycham.sk

Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ vznikla v spolupráci Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jej cieľom je poskytovať širokej verejnosti aktuálne informácie o kvalite ovzdušia z automatických monitorovacích staníc SHMÚ, zvyšovať jej povedomie a poskytnúť verejnosti nástroj na aktívne hlásenie lokálnych znečistení alebo návrhov na zlepšenie.

Aplikácia používa na označenie kvality tri farby:

Zelená = dobrá

Oranžová = zhoršená

Červená = zlá

V Košiciach sú umiestnené monitorovacie stanice na Ďumbierskej ulici na Podhradovej, v centre na Štefánikovej, kde sa v čase dopravnej špičky semafor často mení zo zelenej na oranžovú a na Amurskej v MČ Nad Jazerom. Štvrtá monitorovacia stanica je v obci Veľká Ida, kde podľa SHMÚ dochádza pri nepriaznivých rozptylových podmienkach k zhoršeniu najmä v zimných mesiacoch z dôvodu nedostatočného spaľovania kotlov lokálnych domácností. Všetky stanice sledujú tuhé znečisťujúce látky PM 10 a PM 2.5, oxid dusičitý NO2 a oxid siričitý SO2.

V mobilnej aplikácii si môžete vybrať, z ktorej stanice si chcete nechať posielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia. Aplikácia takisto umožňuje zaslať správu o prípadnom lokálnom znečistení ovzdušia vyplnením krátkeho formulára s možnosťou pridania fotografie z miesta znečistenia a popisom. Pri zlom stave kvality ovzdušia poskytuje aj odporúčania obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...