KONTAKT  |    _eng _sk

Zdravie a život každého z nás sú kolektívnou vecou
           Pridané: 31.07.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 30/2006

Inšpektor bezpečnosti práce Erich Tóth

Už šiesty rok sa problematike bezpečnosti práce profesionálne v U. S. Steel Košice venuje aj inšpektor bezpečnosti práce Erich Tóth. Vlani ukončil štúdium manažmentu na fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach, čo, vraví, oceňuje pri každodennej práci, najmä v komunikácii s ľuďmi.

"Najprv som sa venoval divíznemu závodu Hutnícka druhovýroba a Závodnému hasičskému útvaru, od decembra minulého roku mám na starosti divízny závod Zušľachťovne. Je to dosť veľká prevádzka, ktorá sa po dobudovaní pozinkovacej linky č. 3 ešte zväčší. Bezpečnosť práce je v tomto závode, rovnako ako v ostatných závodoch finišingu, na vysokej úrovni. Ide o zabehanú výrobu, väčšina ľudí, ktorí tu pracujú, pristupuje k bezpečnosti svojej i kolegov zodpovedne. Verím, že rovnako väčšina chápe aj význam mojej práce, ktorou nie je zbytočne obťažovať, ale pomáhať. Ide o pracovisko, kde je veľa rotujúcich častí zariadení, nebezpečenstvo hrozí i pri manipulácii so zvitkami. Postupne sa snažíme spolu s manažmentom divízneho závodu eliminovať všetky možné riziká, ktoré by mohli ohrozovať zdravie a životy tamojších pracovníkov."

Zdravie a životy zamestnancov však neochráni akokoľvek iniciatívny a snaživý "bezpečák". Kým všetci ľudia nepochopia, že v prvom rade to musia byť oni, kto si na seba musí dávať pozor, úrazy na pracoviskách hrozia. "Stále sú medzi nami takí, ktorí akoby ešte nevnímali, že pracujú v hutníckom podniku, ktorý kladie na osadenstvo oveľa náročnejšie podmienky než iné pracoviská. Ešte stále sa stretávame so zľahčujúcim postojom k používaniu osobných ochranných pracovných prostriedkov či dodržiavaniu bezpečnostných pracovných postupov. Na čo je nám to, prečo to musíme nosiť, robiť.... Ozývajú sa hlasy. Prečo, o tom najvýrečnejšie hovoria úrazy. Vo väčšine prípadov totiž zlyhávajú ľudia. Podceňujú nebezpečenstvo."

Erich Tóth je rovnako ako jeho kolegovia presvedčený, že mnohým z nich by bolo možné predísť. "Naši zamestnanci sú veľmi dobre vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Máme precízne vypracované predpisy. Ak by ich ľudia dodržiavali, verím, že by sme sa mohli ďalej zlepšovať. Ja by som bol najradšej, keby boli viac všímavejší, keby na prípadné nedostatky upozorňovali, aby, ak niekde vidia chybu, si nehovorili - mňa sa to netýka. Riešenie sa určite nájde."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá