Vyhľadávanie:

Železiari opäť ukázali svoju veľkorysosť

Železiari opäť ukázali svoju veľkorysosť

Začiatkom júna tohto roku sme v Oceli východu (č. 12) priniesli informáciu o ťaživej situácii Miroslava Spačila, syna nášho bývalého kolegu Viliama Spačila. Študent strednej školy stratil v priebehu krátkeho času oboch rodičov a ostal sám. Mladíka sa na podnet majstra kontižíharne č. 2 Miroslava Saba ujali otcovi kolegovia a spolu s odborovou organizáciou boli aj iniciátormi finančnej zbierky, ktorá sa rozprúdila najprv v divíznom závode Zušľachťovne a obalová vetva a vzápätí v celom podniku. Vďaka ústretovosti manažmentu Miro počas prázdnin v našej spoločnosti aj brigáduje. A to priamo medzi zušľachťovačmi, v kolektíve, kde pracoval aj jeho otec, o ktorom spolupracovníci dodnes pekne hovoria.

Minulý týždeň sme za Mirom Spačilom zašli, aby sme sa pozreli, ako sa mu vo firme vodí. "Najťažšie je pre mňa ešte aj teraz tak zavčasu vstávať. Aj keď nie som nočný motýľ, organizmus si zatiaľ nezvykol. Hore som už o štvrtej, pred piatou mi totiž ide autobus do firmy," privítal nás v hale kontižíharne č. 2 budúci štvrták SPŠ dopravnej v Košiciach. "Práce som sa neobával, ale veľkosť fabriky ma naozaj prekvapila. Vozím vzorky plechov a odmasťovacie roztoky do laboratória, maľujem, upratujem a čistím čo treba. Kolegovia ma prijali dobre. Na začiatku sa mnohí pri mne pristavili, predstavili sa, ukázali prevádzku a vysvetlili ako to tu chodí."

S výkonmi študenta je majster Sabo spokojný. "Čo mu poviem, to urobí. Samozrejme, sme obmedzení možnosťami, ktoré máme. Prvoradá je bezpečnosť a preto všetky činnosti zvažujeme, aby nebol ohrozený." "Miro rozhodne nie je z tých, ktorí sa snažia robote vyhýbať. Povedal by som, že skôr patrí k tým snaživejším jednotlivcom," ohodnotil doterajšie počínanie mladého kolegu aj koordinátor kontižíhacej linky č. 2 Martin Čontošfalský.

A čo robí Miro počas voľných chvíľ? "Športujem, hlavne bicyklujem. Zajtra ma čakajú vodičské skúšky. Som trochu nervózny, dúfam, že všetko dobre dopadne," prezradil, čím hlavne žije v týchto dňoch.

Finančná zbierka sa skončila 22. júla 2011 a od včera sú známe aj jej výsledky. Do zbierky sa zapojilo 3 713 zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. Vyzbierali 25 452,95 eur, ktoré budú Miroslavovi Spačilovi prostredníctvom Nadácie U. S. Steel Košice poskytované v pravidelných mesačných splátkach na základe preukázaných výdavkov spojených s bývaním a štúdiom.

Organizátori zbierky ďakujú všetkým, ktorí aj touto formou preukázali ľudskosť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...