KONTAKT  |    _eng _sk

Zodpovedné podnikanie - vieme, o čo ide?
           Pridané: 02.02.2009
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 05/2009

Stále častejšie sa môžeme stretnúť s pojmom zodpovedné podnikanie, spoločenská zodpovednosť firiem. Podľa prieskumu, ktorý nedávno uskutočnila Nadácia Pontis s agentúrou Focus, mnohí ľudia vnímajú tento pojem ako poctivosť pri podnikaní, vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov, ich vzdelávanie a podobne. Či firma podniká zodpovedne, alebo nie, nadobúda postupne stále väčší význam aj pri výbere zamestnávateľa či pri kúpe tovarov a služieb. Polovica respondentov však o spoločenskej zodpovednosti firiem nikdy nepočula ani nečítala.

Zodpovedné podnikanie znamená také aktivity firiem v ekonomickej, sociálnej a ekologickej oblasti, ktoré vedú k trvalej udržateľnosti ich podnikania, k vytváraniu vyšších etických štandardov a k zlepšovaniu životného prostredia. Zodpovedné firmy takisto vnímajú problémy okolo seba, podporujú komunitu a verejnoprospešné ciele.

Spoločnosť U. S. Steel Košice považuje zodpovedné podnikanie za základný a trvalý princíp svojho podnikania a pomáha šíriť koncept spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku. Patrí medzi prvých členov Business Leaders Forum - združenia firiem, ktoré si v roku 2004 dalo za cieľ na základe pozitívnych príkladov svojich členov inšpirovať aj ďalšie firmy k zodpovednému podnikaniu.

V decembri minulého roku vydala naša spoločnosť už druhú správu o firemnej zodpovednosti, tentoraz za roky 2006 - 2008. Obe správy sú dostupné aj na webe: http://www.usske.sk/citizenship/citiz-s.htm a budeme radi, ak nám svoje postrehy a námety po prečítaní správy zašlete do Ocele východu.

V sociálnej oblasti sa správa venuje rôznym formám oceňovania zamestnancov, vyhľadávaniu talentov, rozvoju pracovnej sily či vytváraniu rovnakých príležitostí. U. S. Steel Košice je aj lídrom v presadzovaní etického podnikania na Slovensku a definuje prijateľné normy správania a konania svojich manažérov i zamestnancov. Správa mapuje aj úsilie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov, vďaka ktorému v porovnaní s rokom 2001 klesla úrazovosť o 91 percent.

V environmentálnej oblasti je pozornosť zameraná na aktivity v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a zhodnocovania odpadov. V porovnaní s rokom 2001 sa o viac ako 80 percent znížilo množstvo tuhých znečisťujúcich látok na tomu vyrobenej ocele. Tristo miliónov dolárov investovaných do ekologizácie výroby zlepšilo životné prostredie zamestnancov i obyvateľov okolitých obcí.

V ekonomickej oblasti správa informuje zamestnancov, našich partnerov i širokú verejnosť o programoch zameraných na znižovanie nákladov, zvyšovanie kvality produktov a služieb pre zákazníkov. Reklamácie zákazníkov sú priebežne nižšie, napríklad v roku 2007 sa reklamácie v porovnaní s rokom 2005 znížili o 34,9 percenta. Rovnako dôležité sú aj vzťahy s dodávateľmi, keďže ich výkon priamo ovplyvňuje výsledky USSK a najlepší z nich boli v roku 2008 ocenení titulom Vynikajúci dodávateľ za rok 2007.

V oblasti filantropických aktivít sú v správe spomenuté mnohé projekty na podporu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania či športu. Firma vytvára partnerstvá so školami a neziskovými organizáciami a pomáha zlepšovať kvalitu života obyvateľov regiónu. Neoddeliteľnou súčasťou podpory komunity sú dobrovoľnícke podujatia, do ktorých sa zapájajú tisíce hutníkov.

Mnohé veci v našej firme berieme ako samozrejmosť, ale v porovnaní s inými firmami sú naše aktivity a podmienky nadštandardné.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu