KONTAKT  |    _eng _sk

Zrovnoprávnili výšku podpôr pre členov
           Pridané: 12.01.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 02/2004

Svojpomocné podporné zariadenie novelizovalo stanovy

Svojpomocné podporné zariadenie, ktoré poskytuje už vyše tridsať rokov jednorazové sociálne podpory svojim členom, sa od 1. januára 2004 riadi novelizovanými stanovami. Schválilo ich Plénum GRO OZ METALURG 19. decembra 2003.

Novelizované stanovy menia názov zariadenia. "Názov Svojpomocné podporné zariadenie VSŽ nahradil názov Svojpomocné podporné zariadenie. Reagujeme tým na fakt, že Svojpomocné podporné zariadenie (SPZ) už nezdružuje iba zamestnancov VSŽ, ale v súčasnosti vyše štyridsať subjektov. Členmi SPZ sú zamestnanci, ktorí vstúpili do zariadenia do 31. januára 2001 v zmysle dovtedy platných stanov," informuje Štefan Skubák, predseda Predstavenstva SPZ. Ďalšia zmena sa týka poskytovania podpôr. "Zariadenie od 1. januára tohto roku nebude vyplácať podpory pri úmrtí manžela, manželky, druha a družky člena zariadenia. Cieľom tohto rozhodnutia je zrovnoprávniť výšku vyplácanej podpory pre jedného člena zariadenia. Každý člen v súčasnosti podľa stanov, tak ako doteraz, má nárok na tritisíc korún pri odchode do dôchodku a pozostalí na tritisícpäťsto korún pri úmrtí člena zariadenia."

Posledná zmena, ktorú schválilo Plénum GRO OZ METALURG, súvisí so zákonom o sociálnom zabezpečení č. 461/2003 Z. z. "Podmienky na podporu pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku sme upravili v súlade so spomínaným zákonom. To znamená, že podpora sa poskytuje členovi pri prvom rozviazaní pracovného pomeru, pri splnení podmienok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, pri percentuálnom poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent."

Výška vyplácaných podpôr sa nemení, nemení sa tiež výška členského, ktoré je v súčasnosti 10 korún mesačne. Kompletné znenie novelizovaných stanov uverejníme v ďalšom vydaní Ocele východu.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu