KONTAKT  |    _eng _sk

Vianočný koncert
           

 

 

 

 

Vianočný koncert U. S. Steel Košice
Stromček prianí

 

Termín: 9. december 2016 o 19.00 hod.

Miesto: Štátne divadlo Košice

Účinkovali: Filip Tuma, LA GIOIA, Lina Mayer, Dominika Mirgová, Free Voices, Peter Bič Project, Orchester Štátneho divadla Košice  s dirigentom Karolom Kevickým, Detské operné štúdio ŠDKE so zbormajstrom Lukášom Kozubíkom

Moderátorka: Janette Štefanková

V programe sa predstavili aj deti z Detského domova sv. Klementa Hofbaura z Podolínca a vianočnu báseň predniesol Matúš Huďo z rodiny zamestnanca železiarní zaradenej do projektu Sme s Vami v pravý čas.


Dlane hutníkov sú od roboty tvrdé, ale srdcia majú mäkké a otvorené
- článok Ocele východu

Charitatívne odkazy Vianočného koncertu

U. S. Steel Košice kontinuálne a dlhodobo podporuje tých, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.
Vyvrcholením sponzorských aktivít spoločnosti je už tradične vianočný koncert Stromček prianí.

podpora detských domovov
 

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už 16 rokov. V tomto programe sa vystriedali takmer všetky domovy, niektoré z nich aj opakovane. Podpora vyjadrená vo financiách predstavuje takmer 324 000 €.

Už 10 rokov si deti z domovov píšu svoje želania na kartičky prianí, ktoré im zamestnanci spoločnosti na Vianoce plnia. Stromčeky prianí si našli svoje pevné miesto v ich srdciach a mnohí z nich považujú za samozrejmosť, že okrem svojich vlastných detí, potešia na Vianoce darčekom aj dieťa z detského domova.

Počas vianočného koncertu boli odovzdané symbolické šeky:

» Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera z Podolínca
» Detskému domovu Uralská Košice
» Domovu na pol ceste Hniezdo v Prešove
» Domovu na pol ceste v Košiciach
v celkovej hodnote 19 000 €

 

podpora rodín zamestnancov, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii

Každý sa raz môže ocitnúť v ťažkej životnej situácii. Choroba. Smrť partnera. Vážne choré dieťa. Aj v rodine železiarov sa nájdu ľudia, ktorým osud ukázal svoju horšiu tvár.

Práve v takých chvíľach je potrebná spolupatričnosť, podanie pomocnej ruky a podpora okolia.  A to je aj zmyslom projektu Sme s vami v pravý čas, ktorý  spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už piaty rok.

V programe bolo prostredníctvom filmovej dokrútky predstavených aj 10 rodín železiarov, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii a boli zaradené do projektu Sme s vami v pravý čas. Tieto rodiny dostanú od spoločnosti finančný príspevok vo výške 2 000 €.

vyhlásenie výsledkov finančnej zbierky medzi zamestnancami

Oddeleniu detskej onkológie a hematológie, DFN Košice symbolický šek so sumou 39 611,71 €, ktorá bola výsledkom tradičnej koncoročnej zbierky, do ktorej sa zapojili zamestnanci U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, odovzdal za zamestnancov Vladimír Kuruc.

Primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice Natália Galóová si prevzala z rúk prezidenta U. S. Steel Košice Scotta Buckisa aj ďalší symbolický šek s rovnakou sumou 39 611,71 €.

Celková podpora pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie tak predstavovala sumu: 79 223 €.

Spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia spolu už 14 krát, zamestnanci, firma a Nadácia U. S. Steel Košice tak pomohli zdravotníckym zariadeniam celkovou sumou 1 336 223 €.

Podpora n.o. Svetielko pomoci

Diváci, ktorí sa koncertu zúčasnili, prispeli, sumou 3 015 € n.o. Svetielko pomoci.

SVETIELKO POMOCI poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe, s deťmi v terminálnom štádiu onkologického ochorenia a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je  bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja. 


Fotogaléria

KONTAKT

Iveta falatová

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 5237

ifalatovask.uss.com

 

 

Marianna Belušková

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 0426

mbeluskovask.uss.com

 

 

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálni partneri:

ocel_logo copy
banner-kosice-dnes

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.