KONTAKT  |    _eng _sk

Využiteľnosť ocele v energetike
           

Od ocele ku energii

Prinášame energeticky účinné oceľové riešenia.
V spolupráci so zákazníkmi inovujeme portfólio výrobkov tak, aby spĺňali prísne kritériá na mechanické a magnetické vlastnosti – pre efektívnu a udržateľnú výrobu, spracovanie a distribúciu elektrickej energie.

U. S. Steel Košice je najväčší výrobca plochých valcovaných výrobkov v strednej Európe. Zároveň poskytujeme širokú škálu ocelí, od ocele bežnej konštrukčnej akosti, elektrotechnickú (dynamo) oceľ až po potrubia.

 

 

Potenciál zelenej energie

20% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020
Min. 27% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030
Ročné príjmy v európskom hospodárstve až 130 miliárd €
Príjmy z exportu vo výške 35 miliárd € za rok

 


Meníme oceľ na energiu

                      

Vďaka dlhoročným skúsenostiam so zdokonaľovaním výrobkov pomáhame pri dosahovaní stanovených cieľov v rôznych priemyselných odvetviach a energetike.   

U. S. Steel Košice sa aktívne podieľa na vývoji nových technológií, ktoré umožňujú poskytovanie energeticky účinnejších oceľových riešení.

Cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu výrobu a prenos energie podľa špecifických potrieb zákazníkov, a to pri nepretržitom znižovaní produkcie CO2.

dynamo oceľ

U. S. Steel Košice participuje na vývoji magnetickej ocele s cieľom poskytovať zákazníkom produkty s vysokou energetickou účinnosťou. Nepretržitý výskum, kvalitný zákaznícky servis a strategická geolokácia nám umožňujú podporovať rôzne priemyselné odvetvia ako energetický, strojárenský a automobilový segment, ktoré si vyžadujú aplikáciu kvalitnej dynamo ocele.

Pre energetiku predstavuje elektrotechnická oceľ kľúčový materiál, pretože má široké využitie pri výrobe a transformácii energie, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov. 

V rámci veternej energetiky sa dynamo materiál používa na výrobu magnetických obvodov a elektrotechnických súčiastok. Ide predovšetkým o rotujúce časti turbín, strator, rotor, prevodovky a generátory na turbínach so strednou a vysokou výkonnosťou.

Pre získanie čo najväčšieho množstva energie z každej turbíny je potrebné zabezpečiť, aby mala dynamo oceľ izotropné vlastnosti a vysokú priepustnosť. Aplikáciou ocele s vysokou permeabilitou je možné dosiahnuť lepšie magnetické vlastnosti – vďaka tomu sa minimalizujú straty pri produkcii energie a zefektívni sa energetická účinnosť zariadení.


Variabilita použitia magnetickej ocele pre elektrotechniku a energetiku


Dynamo materiál s vysokou priepustnosťou = maximalizovanie kapacity výroby elektrickej energie


Využiteľnosť pri získavaní energie z obnoviteľných zdrojov


Možnosť výroby generátorov a motorov s nižšou spotrebou a vyšším výkonom


Využiteľnosť v elektromobiloch
 


Efektívna energetická účinnosť

 

Bezpečná distribúcia

                      

Plynárenský a ropný priemysel si vyžaduje potrubia z vysokokvalitnej ocele na prieskumné a vrtné operácie,
spracovanie, rafináciu, prepravu a skladovanie zemného plynu a ďalších látok.

Na oceľ sú z hľadiska zachovania požadovaných mechanických vlastností kladené vysoké nároky v rámci celého procesu dodania. Rúry sú namáhané atmosférickými podmienkami, a to často nerovnomerne, naprieč celým územím, cez ktoré potrubie prechádza. Zároveň musia čeliť mínusovým teplotám a prevádzkovým tlakom, a takisto odolávať korózii z látok, ktoré sa v potrubí nachádzajú.

Nepriaznivé je predovšetkým kyslé prostredie, kde hrozí praskanie v mieste spojov vplyvom vodíka. Znižovaním množstva nečistôt v oceli sa zvyšuje odolnosť voči praskaniu. Rastie tak celková výkonnosť a trvanlivosť potrubných rúr, čo prispieva k udržateľnosti a hlavne k bezpečnosti. Použitím kvalitnej ocele sa minimalizuje možnosť poškodenia potrubia a riziko nebezpečenstva výbuchu pri preprave ropných látok a plynu.


Zníženie nečistôt v oceli vďaka obmedzeniu obsahu síry


Zvýšením čistoty sa predchádza praskaniu ocele na spojoch


Precízna kontrola výrobného procesu znižuje riziko poškodenia potrubia


Globálna bezpečnosť distribúcie v rámci celého dodávateľského reťazca

 

Vysokopevnostná oceľ predstavuje riešenie na mimoriadne exponovaných miestach, napríklad pri aplikácii potrubia na pobreží.

U. S. Steel Košice podporuje energetický sektor výrobou a dodávkou špirálovo zváraných rúr z nízkouhlíkovej a vysokopevnostnej ocele pre plynovody, ropovody, vodovody a teplovody, odpadové potrubia a na stavebné účely. Proces výroby je v súlade s normami API, EN ISO 9001:2000, ISO EN 14001 a DIN.

Neustály rozvoj techniky, energetiky a stavebníctva zvyšuje záujem zákazníkov o oceľové riešenia v tomto sektore. Preto úzko spolupracujeme so zákazníkmi a zabezpečujeme kontinuálne dodávky ocele pre uspokojenie narastajúceho dopytu. Vďaka tomu je možné dostatočné pokrytie a rýchle dodávky prepravovaných látok na miesto určenia včas, podľa potrieb zákazníka – pri zachovaní prísnych bezpečnostných štandardov.

» vedieť viac


Rúry​ sú dobre zvárateľné


Zdokonalená ochrana voči korózii


Variabilita veľkostí – priemer od 406 – 1422mm


Kvalita každej rúry garantovaná vďaka sérii nedeštruktívnych skúšok


Certifikovaný výrobný proces


Výrobná kapacita 80 000 – 100 000 ton/rok

 

Budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch

                      

Prioritou európskej politiky v oblasti energetiky je zabezpečiť čo najvyšší podiel čistej energie z obnoviteľných zdrojov. Obmedzovaním využívania fosílnych palív a preferovaním zelenej energie dochádza k výraznej redukcii emisií a znižovaniu skleníkových plynov. Energetika sa tak stáva udržateľnou pre budúce generácie.

Takisto sa mení oceľ, používaná v energetickom priemysle. Zdokonalené mechanické vlastnosti, odolnosť a pevnosť ocele, lepšia spracovateľnosť a zvárateľnosť – to všetko prispieva k zefektívneniu oceľových riešení a zvyšovaniu energetickej účinnosti. Naviac pri možnosti použitia ľahších konštrukcií a nižších výrobných nákladoch.

U. S. Steel Košice sa podieľa na vývoji ocele s vysokou energetickou účinnosťou a prináša inovácie pre maximalizovanie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.


130 miliárd € / rok generuje energia z obnoviteľných zdrojov pre európske hospodárstvo


35 miliárd € / rok = príjmy z exportu

 


Oceľ pre veternú energetiku

                      

Oceľ je jedným z najpoužívanejších materiálov pri výrobe osobných aj úžitkových vozidiel pre svoje kvalitatívn

Veterná energia má potenciál stať sa najväčším zdrojom energie v Európe; ak európske vlády budú aj naďalej uplatňovať odvážne riešenia v energetickej politike. Okrem výrazného zníženia emisií a dopadu na životné prostredie, by rozvoj veternej energetiky mohol byť nápomocný pri vytváraní nových investícií a podporiť tým vznik až 366 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Oceľ je prírodný a recyklovateľný materiál, vhodný pre použitie v procese získavania, výroby, transformácie a distribúcie elektrickej energie.

Celkovo tvorí až 80% všetkých komponentov štandardných veterných turbín. Kľúčová je predovšetkým pevnosť, odolnosť voči korózii a trvanlivosť, pretože konštrukcia veterných turbín je neustále namáhaná poveternostnými vplyvmi a extrémne nízkymi teplotami v niektorých lokalitách.

Použitím vysokokvalitnej ocele narastá odolnosť turbín voči nárazovému vetru, zmenám počasia, vysokým prílivom a koróznemu vplyvu slanej morskej vody na pobreží.

Maximalizovanie množstva získanej energie z každej turbíny je možné dosiahnuť aplikáciou elektrotechnickej ocele s vysokou priepustnosťou.

Vďaka lepším magnetickým vlastnostiam sa minimalizujú straty a zefektívňuje sa energetická účinnosť zariadení.

Kvalitná oceľ je zároveň ekonomicky výhodnejšia v porovnaní s aplikáciou hliníka alebo medi. Je ľahko zvárateľná a vhodná aj pre výrobu prefabrikovaných komponentov s cieľom skrátiť čas montáže a urýchliť začiatok prevádzky, čo znižuje náklady a prispieva k zrýchleniu finančnej návratnosti.

U. S. Steel Košice poskytuje široké portfólio ocelí pre rôzne časti veterných turbín: oceľové konštrukcie, základy, veže, trámy, ako aj ďalšie spojovacie a konštrukčné systémy. 


80% všetkých komponentov veterných turbín je vyrobených z ocele


10% európskej spotreby energie za rok tvorí veterná energia


128,8 GW vyprodukovanej energie v Európe


584 pobrežných turbín zapojených do siete za 1. polrok 2015


1 rok = čas, za ktorý sa vráti energia, spotrebovaná pri výrobe turbíny

 


Jeden z najlacnejších spôsobov získavania elektrickej energie

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.