Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

Využiteľnosť ocele v energetike

Prázdny

Prinášame energeticky účinné oceľové riešenia.

 

 

OD OCELE KU ENERGII

Prinášame energeticky účinné oceľové riešenia.
V spolupráci so zákazníkmi inovujeme portfólio výrobkov tak, aby spĺňali prísne kritériá na mechanické a magnetické vlastnosti – pre efektívnu a udržateľnú výrobu, spracovanie a distribúciu elektrickej energie.

U. S. Steel Košice je najväčší výrobca plochých valcovaných výrobkov v strednej Európe. Zároveň poskytujeme širokú škálu ocelí, od ocele bežnej konštrukčnej akosti, elektrotechnickú (dynamo) oceľ až po potrubia.

POTENCIÁL ZELENEJ ENERGIE

  • 20% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020
  • Min. 27% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030
  • Ročné príjmy v európskom hospodárstve až 130 miliárd €
  • Príjmy z exportu vo výške 35 miliárd € za rok

Meníme oceľ na energiu

Vďaka dlhoročným skúsenostiam so zdokonaľovaním výrobkov pomáhame pri dosahovaní stanovených cieľov v rôznych priemyselných odvetviach a energetike.  U. S. Steel Košice sa aktívne podieľa na vývoji nových technológií, ktoré umožňujú poskytovanie energeticky účinnejších oceľových riešení. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu výrobu a prenos energie podľa špecifických potrieb zákazníkov, a to pri nepretržitom znižovaní produkcie CO2.

dynamo oceľ

U. S. Steel Košice participuje na vývoji magnetickej ocele s cieľom poskytovať zákazníkom produkty s vysokou energetickou účinnosťou. Nepretržitý výskum, kvalitný zákaznícky servis a strategická geolokácia nám umožňujú podporovať rôzne priemyselné odvetvia ako energetický, strojárenský a automobilový segment, ktoré si vyžadujú aplikáciu kvalitnej dynamo ocele.

Pre energetiku predstavuje elektrotechnická oceľ kľúčový materiál, pretože má široké využitie pri výrobe a transformácii energie, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov.

V rámci veternej energetiky sa dynamo materiál používa na výrobu magnetických obvodov a elektrotechnických súčiastok. Ide predovšetkým o rotujúce časti turbín, strator, rotor, prevodovky a generátory na turbínach so strednou a vysokou výkonnosťou.

Pre získanie čo najväčšieho množstva energie z každej turbíny je potrebné zabezpečiť, aby mala dynamo oceľ izotropné vlastnosti a vysokú priepustnosť. Aplikáciou ocele s vysokou permeabilitou je možné dosiahnuť lepšie magnetické vlastnosti – vďaka tomu sa minimalizujú straty pri produkcii energie a zefektívni sa energetická účinnosť zariadení.

Variabilita použitia magnetickej ocele pre elektrotechniku a energetiku

Využiteľnosť pri získavaní energie z obnoviteľných zdrojov

Využiteľnosť v elektromobiloch

Efektívna energetická účinnosť

Dynamo materiál s vysokou priepustnosťou = maximalizovanie kapacity výroby elektrickej energie

Možnosť výroby generátorov a motorov s nižšou spotrebou a vyšším výkonom

Bezpečná distribúcia

Plynárenský a ropný priemysel si vyžaduje potrubia z vysokokvalitnej ocele na prieskumné a vrtné operácie, spracovanie, rafináciu, prepravu a skladovanie zemného plynu a ďalších látok.

Na oceľ sú z hľadiska zachovania požadovaných mechanických vlastností kladené vysoké nároky v rámci celého procesu dodania. Rúry sú namáhané atmosférickými podmienkami, a to často nerovnomerne, naprieč celým územím, cez ktoré potrubie prechádza. Zároveň musia čeliť mínusovým teplotám a prevádzkovým tlakom, a takisto odolávať korózii z látok, ktoré sa v potrubí nachádzajú.

Nepriaznivé je predovšetkým kyslé prostredie, kde hrozí praskanie v mieste spojov vplyvom vodíka. Znižovaním množstva nečistôt v oceli sa zvyšuje odolnosť voči praskaniu. Rastie tak celková výkonnosť a trvanlivosť potrubných rúr, čo prispieva k udržateľnosti a hlavne k bezpečnosti. Použitím kvalitnej ocele sa minimalizuje možnosť poškodenia potrubia a riziko nebezpečenstva výbuchu pri preprave ropných látok a plynu.

Zníženie nečistôt v oceli vďaka obmedzeniu obsahu síry

Precízna kontrola výrobného procesu znižuje riziko poškodenia potrubia

Zvýšením čistoty sa predchádza praskaniu ocele na spojoch

GLOBÁLNA BEZPEČNOSŤ DISTRIBÚCIE v rámci celého dodávateľského reťazca

Vysokopevnostná oceľ predstavuje riešenie na mimoriadne exponovaných miestach, napríklad pri aplikácii potrubia na pobreží.

U. S. Steel Košice podporuje energetický sektor výrobou a dodávkou špirálovo zváraných rúr z nízkouhlíkovej a vysokopevnostnej ocele pre plynovody, ropovody, vodovody a teplovody, odpadové potrubia a na stavebné účely. Proces výroby je v súlade s normami API, EN ISO 9001:2000, ISO EN 14001 a DIN.

Neustály rozvoj techniky, energetiky a stavebníctva zvyšuje záujem zákazníkov o oceľové riešenia v tomto sektore. Preto úzko spolupracujeme so zákazníkmi a zabezpečujeme kontinuálne dodávky ocele pre uspokojenie narastajúceho dopytu. Vďaka tomu je možné dostatočné pokrytie a rýchle dodávky prepravovaných látok na miesto určenia včas, podľa potrieb zákazníka – pri zachovaní prísnych bezpečnostných štandardov.

» vedieť viac

Rúry​ sú dobre zvárateľné Style Customize look

Variabilita veľkostí
– priemer od 406 – 1422mm

Certifikovaný výrobný proces

Zdokonalená ochrana voči korózii

Kvalita každej rúry garantovaná vďaka sérii nedeštruktívnych skúšok

Výrobná kapacita
80 000 – 100 000 ton/rok

Budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch

Prioritou európskej politiky v oblasti energetiky je zabezpečiť čo najvyšší podiel čistej energie z obnoviteľných zdrojov. Obmedzovaním využívania fosílnych palív a preferovaním zelenej energie dochádza k výraznej redukcii emisií a znižovaniu skleníkových plynov. Energetika sa tak stáva udržateľnou pre budúce generácie.

Takisto sa mení oceľ, používaná v energetickom priemysle. Zdokonalené mechanické vlastnosti, odolnosť a pevnosť ocele, lepšia spracovateľnosť a zvárateľnosť – to všetko prispieva k zefektívneniu oceľových riešení a zvyšovaniu energetickej účinnosti. Naviac pri možnosti použitia ľahších konštrukcií a nižších výrobných nákladoch.

U. S. Steel Košice sa podieľa na vývoji ocele s vysokou energetickou účinnosťou a prináša inovácie pre maximalizovanie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

130 miliárd € / rok generuje energia z obnoviteľných zdrojov pre európske hospodárstvo

35 miliárd € / rok = príjmy z exportu

 

Oceľ pre veternú energetiku

Oceľ je jedným z najpoužívanejších materiálov pri výrobe osobných aj úžitkových vozidiel pre svoje kvalitatívn

Veterná energia má potenciál stať sa najväčším zdrojom energie v Európe; ak európske vlády budú aj naďalej uplatňovať odvážne riešenia v energetickej politike. Okrem výrazného zníženia emisií a dopadu na životné prostredie, by rozvoj veternej energetiky mohol byť nápomocný pri vytváraní nových investícií a podporiť tým vznik až 366 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Oceľ je prírodný a recyklovateľný materiál, vhodný pre použitie v procese získavania, výroby, transformácie a distribúcie elektrickej energie.

Celkovo tvorí až 80% všetkých komponentov štandardných veterných turbín. Kľúčová je predovšetkým pevnosť, odolnosť voči korózii a trvanlivosť, pretože konštrukcia veterných turbín je neustále namáhaná poveternostnými vplyvmi a extrémne nízkymi teplotami v niektorých lokalitách.

Použitím vysokokvalitnej ocele narastá odolnosť turbín voči nárazovému vetru, zmenám počasia, vysokým prílivom a koróznemu vplyvu slanej morskej vody na pobreží.

Maximalizovanie množstva získanej energie z každej turbíny je možné dosiahnuť aplikáciou elektrotechnickej ocele s vysokou priepustnosťou.

Vďaka lepším magnetickým vlastnostiam sa minimalizujú straty a zefektívňuje sa energetická účinnosť zariadení.

Kvalitná oceľ je zároveň ekonomicky výhodnejšia v porovnaní s aplikáciou hliníka alebo medi. Je ľahko zvárateľná a vhodná aj pre výrobu prefabrikovaných komponentov s cieľom skrátiť čas montáže a urýchliť začiatok prevádzky, čo znižuje náklady a prispieva k zrýchleniu finančnej návratnosti.

U. S. Steel Košice poskytuje široké portfólio ocelí pre rôzne časti veterných turbín: oceľové konštrukcie, základy, veže, trámy, ako aj ďalšie spojovacie a konštrukčné systémy. 

80% všetkých komponentov veterných turbín je vyrobených z ocele

10% európskej spotreby energie za rok tvorí veterná energia

128,8 GW vyprodukovanej energie v Európe

584 pobrežných turbín zapojených do siete za 1. polrok 2015

1 rok = čas, za ktorý sa vráti energia, spotrebovaná pri výrobe turbíny

Jeden z najlacnejších spôsobov získavania elektrickej energie

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...