KONTAKT  |    _eng _sk

Viac informácií o trhoch a distribúcii
           

Vyvíjame nové
akosti ocele

           

ako základ ďalších inovácií finálnych produktov. Pomáhame zavádzať inovácie do praxe, zdieľame naše znalosti a skúsenosti. Chceme hľadať to najlepšie riešenie pre zákazníkov.  Spoločne vytvárať hodnoty. 

 

Individuálny proaktívny prístup
           

poskytujeme všetkým našim obchodným partnerom. Distribútorom a servisným centrám poskytujeme kvalitné produkty, spoľahlivosť a flexibilitu dodávok.

Odvetvia koncového zákazníka
           

» AUTOMOTIVE
» PACKAGING
» ENERGY
» CONSTRUCTION
» APPLIANCE

» TRANSPORATION
• MACHINERY
• METALURGY
• METAL GOODS
• AND OTHERS

V obchodnej činnosti
sa zameriavame na tieto trhy:

 

V4 52 %
Western Europe 21 %
Southern Europe 13 %
CIS and Eastern Europe   8 %
Turkey   6 %
Rest of the World 0.8 %


výsledky za rok 2014

                      

Prázdny

Sales volume

3,8

million MT

Sales

2,9

billion USD

UtiliZation

96

percent

Prázdny

Obchodné zastúpenia U. S. Steel Košice:
              


U. S. Steel Europe
- Bohemia a.s.

Na Valentince 644/15
150 00 Praha 5
Czech Republic


U. S. Steel Europe
- France S.A.

2bis Rue Lafayette
57000 Metz
France


U. S. Steel Europe
- Germany GmbH

Rossstrasse 96
40476 Düsseldorf
Nemecko


U. S. Steel Europe
- ITALY S.r.l.

Via Giovanni Boccaccio 45
20123 Milan 

Italy

Hovoríme vašim jazykom

                      


Anglicky


ČESKY


Francúzsky


MAĎARSKY


NEMECKY


POĽSKY


RUSKY


Slovensky


TALIANSKY


UKRAJINSKY

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.