Vyhľadávanie:

Vstup do závodu
        

 

 

Ako sa chrániť pred respiračnými ochoreniami

Október 2022

Aj napriek zlepšeniu pandemickej situácie počas letných mesiacov, pandémia ochorenia COVID-19 pretrváva. V posledných týždňoch môžeme pozorovať nárast hospitalizácií s týmto ochorením v nemocniciach, čo indikuje nástup novej vlny ochorenia COVID-19 s očakávaným nárastom nových prípadov v najbližších týždňoch.

V súčasnosti je prevládajúci variant vírusu omikron, ktorého príznaky sú síce miernejšie, ale stále sa pomerne ľahko a rýchlo šíri a veľa ľudí má komplikovaný priebeh ochorenia s nutnosťou hospitalizácie.

V jesenných mesiacoch je navyše situácia komplikovaná začiatkom chrípkovej sezóny (október-máj) a tiež výskytom sezónnych respiračných vírusov spôsobujúcich iné respiračné ochorenia (napr. nádchu, zápaly hrdla alebo dutín, stredného ucha, zápaly priedušiek a pľúc).

Všetky tieto respiračné ochorenia (COVID-19, chrípka, iné respiračné ochorenia) majú veľmi podobné príznaky a nie je možné ich odlíšiť iba na základe klinických príznakov.  Ich šírenie je však rovnaké – kvapôčkovou infekciou pri úzkom kontakte (kašľanie, kýchanie, rozprávanie) resp. dotykom kontaminovaného povrchu a následným dotykom očí, úst alebo nosa.

Možnosti ochrany 

V prípade ak máte príznaky respiračného ochorenia zostaňte doma, otestujte sa na COVID-19, kontaktujte svojho lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Je zodpovednosťou každého z nás chrániť svoje zdravie ako aj zdravie svojich blízkych a kolegov.

 1. Zaočkujme sa.

Očkovanie predstavuje veľmi účinnú prevenciu pred respiračnými ochoreniami.

COVID19

Ako bolo spomínané, prevažujúcim variantom vírusu v súčasnosti je variant omikron typ BA4 a BA5. Ochrana pred ochorením COVID-19 aj u zaočkovaných osôb klesá niekoľko mesiacov po očkovaní, alebo po prekonaní ochorenia. Na zvýšenie ochrany  sa preto odporúča podanie tzv. posilňovacej dávky vakcíny (tzv. “booster” dávka). Výhodou tejto booster vakcíny je, že poskytuje ochranu proti dvom variantom vírusu - pôvodnému variantu Wuhan a tiež proti variantu omikron BA4 a BA5. Booster vakcína je v súčasnosti dostupná pre všetkých záujemcov cestou registrácie na korona.gov.sk a je plne hradená poisťovňami. Odporúča sa všetkým, najmä však rizikovým osobám. Posilňovaciu dávku vakcíny sa odporúča podať minimálne 3 mesiace po poslednej dávke vakcíny (alebo po prekonaní ochorenia).

Chrípka

Očkovanie proti chrípke je v súčasnosti dostupné v ambulanciách všeobecných lekárov a je plne hradené poisťovňami. Vakcína chráni pred štyrmi najčastejšími vírus chrípky. Vzhľadom na neustále sa meniace vírusy chrípky je potrebne sa preočkovať každý rok. Ideálny čas na očkovanie je október a november. K vytvoreniu protilátok dôjde za cca 2 týždne. Ak patríte do rizikovej skupiny, spýtajte sa svojho lekára aj na očkovanie proti pneumokokom - baktériám, ktoré môžu spôsobiť ťažký zápal pľúc. Očkovanie proti chrípke a COVID-19 je možné podať aj súčasne, ale veľa lekárov preferuje odstup 1-2 týždne na sledovanie možných nežiadúcich účinkov.

 

 1. Ak sme chorí – zostaňme doma.

Toto jednoduché pravidlo sa však v praxi častokrát dodržuje veľmi ťažko. Ak máme príznaky ochorenia – kašeľ, kýchanie, bolesti hlavy, hrdla, teploty, slabosť, výtok z nosa alebo iné príznaky je potrebné zostať doma, kontaktovať lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Je vhodné ak sa môžeme  otestovať na ochorenie COVID-19. V domácich podmienkach je vhodné dodržiavať pravidlá osobnej hygieny, limitovať kontakt s ostatnými členmi domácnosti (najmä ak patria do rizikovej skupiny), pri úzkom kontakte používať respirátor a pravidelne vetrať priestory, v ktorých sa zdržujeme. Do práce sa vraciame, až keď sme úplne zdraví.

 

 1. Umývajme si ruky.

Umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou alebo sanitizérom, patrí medzi účinné preventívne opatrenia. Dodržujme tiež pravidlá respiračnej etikety pri kýchaní alebo kašľaní.

 

 1. Používajme respirátor FFP2.

Ak patríme do rizikovej skupiny osôb, alebo sme v rizikovom prostredí (preplnené verejne miesto, MHD, zasadačka, školenie a pod), alebo máme známky ochorenia je vhodné použiť respirátor na svoju ochranu a ochranu iných. Respirátor predstavuje účinnú ochranu pred šírením respiračných infekcií a jeho používanie je v súčasnosti povinné v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach. Odporúčané je však ho používať vo všetkých rizikových lokalitách resp. pri blízkom kontakte.

 

 1. Vyhýbajme sa preplneným miestam.

Preplnené miesta, najmä v interiéri a miesta, kde dochádza k blízkemu kontaktu medzi osobami, predstavujú zvýšene riziko prenosu infekcie. Ak patríme do rizikovej skupiny, alebo ak chceme znížiť riziko infekcie, je vhodné týmto priestorom sa vyhnúť, limitovať čas strávený v týchto priestoroch alebo používať respirátor.

 

 1. Pravidelne vetrajme priestory.

Pravidelné vetranie priestorov, najmä tých kde sa združuje alebo stretáva veľa ľudí patri medzi jednoduché, ale účinné hygienické opatrenia.


RIZIKOVÉ OSOBY

 • starší ľudia nad 59 rokov
 • osoby s chronickými ochoreniami
 • osoby s obezitou
 • osoby s poruchami imunity
 • osoby s nádorovými ochoreniami
 • tehotné ženy

 

Všetky vyššie uvedené opatrenia slúžia na zníženia rizika šírenia respiračných ochorení. Je vhodné sa nimi riadiť nielen doma ale aj na pracovisku a rešpektovať tak svoje zdravie ako aj zdravie svojich blízkych a kolegov.

 

 

Vstup do priestorov USSK

USSK nevyžaduje doklad o zaočkovaní, prekonaní alebo testovaní pri vstupe do svojich priestorov.

USSK odporúča testovanie osôb vstupujúcich do priestorov USSK:

 1. Po kontakte s pozitívnou osobou
 2. V prípade výskytu príznakov ochorenia

Osoba, ktorá má príznaky ochorenia (bez ohľadu na výsledok testu) zostáva doma, kontaktuje svojho lekára a riadi sa jeho pokynmi.

Pravidlá pre návštevy vo výrobných a administratívnych prevádzkach v čase pandémie

Pred návštevou:

 • Ochrana pred respiračnými ochoreniami
 • Všetci návštevníci musia byť zdraví a nesmú mať nariadenú karanténu.
 • Všetkým osobám vstupujúcim do závodu USSK sa vysoko odporúča očkovanie proti ochoreniu COVID19 a chrípke. 
 • Je potrebné zvážiť počet návštevníkov a dĺžku času výkonu práce pri hromadných návštevách.
 • Všetci návštevníci musia byť poučení o súčasne platných protipandemických pravidlách platných v USSK cestou COVID koordinátora.

Pri vstupe na pracovisko:

Počas výkonu práce je sa odporúča:

 • Ochrana pred respiračnými ochoreniami
 • Obmedziť fyzický a sociálny kontakt na pracovisku. Nepodávať si ruky.
 • Odporúča sa respirátor FFP2 za učelom zníženia rizika infekcie, najmä u rizikových osôb
 • Zákaz konzumácie jedla a nápojov mimo vyhradených priestorov

Pri odchode z pracoviska:

Za dodržanie uvedených pravidiel je zodpovedný COVID koordinátor pracoviska USSK, ktoré organizuje návštevu. V prípade otázok COVID koordinátor daného pracoviska kontaktuje Útvar Safety.

Zahraniční pracovníci

Všetkým osobám vstupujúcim do závodu USSK sa vysoko odporúča očkovanie proti ochoreniu COVID19.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...