KONTAKT  |    _eng _sk

Aby bolo technikov aj v budúcnosti dostatok
           Pridané: 15.02.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2010

Kam smeruje spoločné úsilie akademickej obce a košickej oceliarne

Zdá sa, že v mysliach ľudí sa pohľad na vysokoškolské vzdelanie s technickým zameraním začína oproti rokom minulým predsa len trocha meniť. Náznaky tu sú. Aj keď nemožno obísť skutočnosť, že na trhu práce sa o inžinierov v čase pretrvávajúcej krízy firmy až tak veľmi nebijú, treba povedať, že sú medzi prvými, ktorí z úradov práce odchádzajú. A podľa prognóz dopyt po nich bude v nie príliš vzdialenej budúcnosti narastať. To je fakt. Zhodli sa na ňom zástupcovia košickej technickej un verzity i odborníci na ľudské zdroje z U. S. Steel Košice na čele s viceprezidentom Martinom Pitorákom na svojom ostatnom stretnutí, ktorého cieľom bolo zhodnotiť vlaňajšiu spoluprácu.

Aj v oblasti systematickejšej motivácie mladých ľudí k záujmu o nadobudnutie odborného technického vzdelania. Kooperáciu v tomto smere označili predstavitelia jednotlivých fakúlt i prorektor TU Košice pre vzdelávanie Pavel Raschman za mimoriadne dôležitú. A špičkovú. Dokumentujú ju nielen spoločné riešenie výskumných úloh a projektov, práca s doktorandmi, organizovanie letných stáží študentov v košickej oceliarni, prevádzkové cvičenia vysokoškolákov vo výrobe či tvorba bakalárskych a diplomových prác z prostredia huty, ale aj spoločné prezentácie na trhoch práce a stáží, dňoch kariéry, dňoch otvorených dverí. Obe strany chcú svoje úsilie pri zvyšovaní atraktivity technického vzdelávania ešte viac zintenzívniť. O spôsoboch a cestách ako to dosiahnuť chcú vzájomne pravidelne diskutovať aj naďalej. Do reálu plánujú pretaviť i niekoľko nápadov a myšlienok, ktoré na stretnutí odzneli. Patrí k nim, okrem iného, spoločný nábor na štúdium technických smerov v gymnáziách, zorganizovanie semináru pre výchovných poradcov stredných škôl vrátane spoločnej propagácie a prezentácie so strojníckou, hutníckou a elektrotechnickou fakultou. Tiež vzdelávacie projekty v školách, na ktorých by priamo participovali odborníci z praxe, či workshop pre zamestnancov Výskumu a vývoja USSE, kde by akademická obec prezentovala prácu na spoločných projektoch.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu