Vyhľadávanie:

Aby nám téma ESG nebola cudzia...

Aby nám téma ESG nebola cudzia...

Na základe iniciatívy Adama Dudiča, GM pre všeobecné účtovníctvo a dane sa v mesiaci jún uskutočnil workshop organizovaný pre kolegov z finančného útvaru na tému udržateľnosť a ESG v podmienkach našej spoločnosti. Prezentujúcimi boli Mária Janočková (manažér pre udržateľnosť/ESG) a Matúš Harakaľ (riaditeľ pre účtovné služby a finančné výkazníctvo).

Naša spoločnosť zostavuje každoročne Výročnú správu, ktorá už teraz obsahuje aj nefinančné informácie týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) a ESG - environmentálnych, spoločenských, a aspektov riadenia spoločnosti. Nefinančný reporting nie je teda pre USSK žiadnou novinkou, avšak v tejto oblasti nás čakajú aj iné významné zmeny. EÚ zavádza nové povinnosti týkajúce sa zverejňovania nefinančných údajov pre spoločnosti, ktoré definuje smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD- Corporate Sustainability Reporting Directive). Od roku 2025 spätne za finančný rok 2024 budeme musieť okrem štandardných finančných údajov reportovať na ročnej báze už podľa ESRS, teda Európskych štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti podnikov.

Globálne požiadavky, ako aj požiadavky EÚ v oblasti zverejňovania práve nefinančných informácií sú každým rokom rozsiahlejšie. Predstavenie týchto zmien bolo primárnym cieľom workshopu.

Obrázkové výsledky pre: esg

Novým pojmom, ktorý sa stále častejšie objavuje aj v médiách je Taxonómia Európskej únie (EÚ). Ide o nástroj pre firmy aj investorov, ktorým záleží na udržateľnosti ich podnikania. Predstavte si investora, ktorý plánuje investovať do firmy, ale nemá jasno v tom, do akej miery je jej podnikanie v súlade s požiadavkami udržateľnosti EÚ. Ako kompas na orientáciu slúži práve taxonómia EÚ. Tento návod obsahuje súbor šiestich cieľov týkajúcich sa klimatickej zmeny, ochrany vodných zdrojov, prechodu na obehové hospodárstvo, prevencie proti znečisťovaniu a ochrany biodiverzity, ktoré jasne určujú, ktoré hospodárske činnosti sú udržateľné.

Ciele taxonómie zároveň prispievajú ku klimatickým cieľom EÚ definovaným v Európskej zelenej dohode (European Green Deal), ktorá vyžaduje zníženie emisií skleníkových plynov o 55% do roku 2030 a dosiahnutie nulových emisií do roku 2050. Podľa analýz a odhadov Európskej komisie bude Európa počas tohto desaťročia potrebovať asi 350 miliárd EUR dodatočných investícií ročne, aby svoj cieľ zníženia emisií do roku 2030 mohla splniť. V konečnom dôsledku je jedným z primárnych cieľov taxonómie  nasmerovanie súkromného kapitálu do investícií, ktoré prispievajú k boju proti zmene klímy a k trvalo udržateľnej spoločnosti.

Firmy v súčasnosti  používajú viacero rôznych štandardov týkajúcich sa vykazovania informácií o ich udržateľnosti či “zelenosti.” Taxonómia postup vykazovania informácií zjednoduší, sprehľadní a zjednotí. Takáto „zelená vizitka“ bude pre firmy predpokladom na získanie peňazí od bánk, investičných fondov, eurofondov aj štátu.  Ak podmienky taxonómie splní, bude mať väčšiu šancu dostať sa k novým investíciám cez lacnejšie úvery. Ak firma nebude považovaná za zelenú alebo aspoň prechodne udržateľnú, mohla by mať v budúcnosti problém s financovaním aj rozvojom. To všetko sa v neposlednom rade skôr či neskôr prejaví aj na trhovej hodnote spoločnosti.

Rýchla orientácia v taxonómii a správna komunikácia ESG aspektov môže firmám priniesť konkurenčnú výhodu. Pri nefinančných výkazoch bude dôležitá nielen ekologická udržateľnosť, ale aj ďalšie ukazovatele sociálnej zodpovednosti ako je rodová rozmanitosť, prevencia korupcie, či dodržiavanie ľudských práv.

Počas workshopu sme v skratke predstavili aj iniciatívy, ktorým sa naša spoločnosť v súvislosti s ESG a udržateľnosťou začala v poslednom období venovať, nevynímajúc certifikáciu Responsible Steel.  USSK taktiež spúšťa Life Cycle Assessment (LCA), teda analýzu životného cyklu našich produktov, ktorého ultimátnym cieľom je tzv. Environmentálne prehlásenie o produkte (Environmental Product Declaration), ktoré by sme chceli mať k dispozícii pre našich zákazníkov čo najskôr.

Udržateľnosť nie je cieľová destinácia, ale cesta – chceme po nej kráčať spoločne s vami. Bez vzájomnej spolupráce to určite nepôjde...aj preto v sérii workshopov plánujeme pokračovať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...