KONTAKT  |    _eng _sk

Aby sme mali v budúcnosti dostatok odborníkov
           Pridané: 08.11.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 23/2010

Zhodnotenie tohtoročných výsledkov spolupráce medzi košickou oceliarňou a Technickou univerzitou v Košiciach i diskusia o plánovaných spoločných projektoch v roku nasledujúcom, boli hlavným cieľom stretnutia viceprezidenta pre ľudské zdroje Martina Pitoráka a ďalších manažérov spoločnosti s rektorom Antonom Čižmárom, dekanmi a zástupcami kooperujúcich fakúlt, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch.

Vyššia kvalita vzájomných vzťahov, založená na báze transparentnosti, stabilné spoločné aktivity, ale i nové, reagujúce na pretrvávajúci nižší záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov, spoločná snaha o výchovu kvalitných inžinierov, potenciálnych zamestnancov huty. To sú v súčasnosti najväčšie devízy dlhoročnej, vzájomne výhodnej spolupráce medzi priemyselným podnikom a akademickou obcou. Premenené na drobné?

Len v tomto roku obaja partneri kooperovali na viacerých podujatiach, ktorých spoločným menovateľom bola propagácia odborného a technického vzdelania. Či už išlo o trhy práce a stáží, spomeňme Jobfair, ktorý zorganizovala Americká obchodná komora na Slovensku, alebo dni kariéry či otvorených dverí. Oproti minulým rokom došlo síce v dôsledku krízy k zníženiu počtu účastníkov letnej stáže v U. S. Steel Košice, no toto dočasné rozhodnutie sa nedotklo budúcich technických inžinierov. Z tridsiatich štyroch mladých ľudí, ktorí vo fabrike počas prázdnin získavali skúsenosti, navštevuje desať hutnícku fakultu a dvadsať ďalšie fakulty Technickej univerzity, predovšetkým strojnícku. V práve prebiehajúcom akademickom roku riešia študenti šiestich fakúlt dovedna šesťdesiatšesť diplomových a bakalárskych prác z prostredia huty a vyše stosedemdesiat budúcich hutníkov, strojárov, informatikov absolvuje v U. S. Steel Košice prevádzkové cvičenia. Kvalifikáciu si zvyšujú i zamestnanci košickej oceliarne. Na hutníckej fakulte študuje popri zamestnaní šestnásť železiarov, dvanásti na strojníckej fakulte. Ďalší na fakulte informatiky a elektrotechniky, BERG, leteckej fakulte, ekonomickej fakulte a fakulte výrobných technológií. Dovedna je ich štyridsaťjeden.

V nasledujúcom období chcú obe strany vo vzájomných kontaktoch pokračovať. Zhodli sa, okrem iného, aj na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti hľadania nových technických riešení a tiež kooperácie so strednými školami pri propagácii technického vzdelania.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2