KONTAKT  |    _eng _sk

Aj hutníctvo má svojho víťaza
           Pridané: 21.06.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 25/2004

Vyhlásili výsledky súťaže Mladí vedci SAV 2004

S cieľom podporiť súťaživosť a oceniť najlepšie práce publikované v odborných časopisoch vyhlásilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v marci tohto roku v poradí už druhý ročník súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Minulý týždeň vo štvrtok, 17. júna 2004, sa v Košiciach uskutočnilo jej slávnostné vyhodnotenie spojené so seminárom a prezentáciou vybraných víťazných projektov.

"Súťažné práce hodnotila nezávislá odborná komisia, ktorá udelila spolu deväť cien s finančnou dotáciou, po tri v troch vedných oddeleniach," informoval na tlačovej besede pri tejto príležitosti člen Predsedníctva SAV Branislav Peťko. "Každá z nich je pre výskum a vývoj na Slovensku, ale i za jeho hranicami, nesporným prínosom."

V oblasti vied o živej prírode a chemických vied zvíťazil Jaroslav Pavel z Neurobiologického ústavu SAV za štúdium úlohy enzýmu pri poškodení miechy nedostatkom kyslíka s potenciálnym využitím pri liečení, v oblasti spoločenských vied Peter Bárta z Archeologického ústavu SAV, a to za práce mapujúce súčasné možnosti absolútneho datovania doby bronzovej na Slovensku pomocou tzv. kalibračného modelovania, ktoré zodpovedá možnostiam darovania rádiouhlíkom 14C.

Víťazom súťaže v oblasti vied o neživej prírode a technických vied sa stal Mário Ziman z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý sa zaoberá štúdiou kvantových operácií na procesore. Hodno spomenúť, že druhé miesto v tejto kategórii získal čerstvý absolvent doktorandského štúdia Mykola Džubinský z košického Ústavu materiálového výskumu SAV, člen kolektívu, ktorý získal status koordinátora 6. rámcového programu EÚ, za práce o vplyve režimov tepelno-mechanického spracovania rozličných typov nízkouhlíkatých ocelí na mikroštruktúru a textúru materiálu. V ich rámci bol vyvinutý laboratórny testovací model predpovedania vzniku deformácií ocele pri valcovaní za tepla a špeciálny proces žíhania neorientovanej elektrotechnickej ocele vedúcej k abnormálnemu smerovému rastu feritových zŕn.

Mykola Džubinský je v súčasnosti v zahraničí na dlhodobom študijnom pobyte. Podobne ako ďalší piati ocenení mladí vedci. Efektívnejší vstup do európskeho výskumného priestoru im umožňujú medzinárodné kontakty a práca na spoločných projektoch viacerých krajín.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu