Vyhľadávanie:

Aj hutníctvo má svojho víťaza

Aj hutníctvo má svojho víťaza

Vyhlásili výsledky súťaže Mladí vedci SAV 2004

S cieľom podporiť súťaživosť a oceniť najlepšie práce publikované v odborných časopisoch vyhlásilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v marci tohto roku v poradí už druhý ročník súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Minulý týždeň vo štvrtok, 17. júna 2004, sa v Košiciach uskutočnilo jej slávnostné vyhodnotenie spojené so seminárom a prezentáciou vybraných víťazných projektov.

"Súťažné práce hodnotila nezávislá odborná komisia, ktorá udelila spolu deväť cien s finančnou dotáciou, po tri v troch vedných oddeleniach," informoval na tlačovej besede pri tejto príležitosti člen Predsedníctva SAV Branislav Peťko. "Každá z nich je pre výskum a vývoj na Slovensku, ale i za jeho hranicami, nesporným prínosom."

V oblasti vied o živej prírode a chemických vied zvíťazil Jaroslav Pavel z Neurobiologického ústavu SAV za štúdium úlohy enzýmu pri poškodení miechy nedostatkom kyslíka s potenciálnym využitím pri liečení, v oblasti spoločenských vied Peter Bárta z Archeologického ústavu SAV, a to za práce mapujúce súčasné možnosti absolútneho datovania doby bronzovej na Slovensku pomocou tzv. kalibračného modelovania, ktoré zodpovedá možnostiam darovania rádiouhlíkom 14C.

Víťazom súťaže v oblasti vied o neživej prírode a technických vied sa stal Mário Ziman z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý sa zaoberá štúdiou kvantových operácií na procesore. Hodno spomenúť, že druhé miesto v tejto kategórii získal čerstvý absolvent doktorandského štúdia Mykola Džubinský z košického Ústavu materiálového výskumu SAV, člen kolektívu, ktorý získal status koordinátora 6. rámcového programu EÚ, za práce o vplyve režimov tepelno-mechanického spracovania rozličných typov nízkouhlíkatých ocelí na mikroštruktúru a textúru materiálu. V ich rámci bol vyvinutý laboratórny testovací model predpovedania vzniku deformácií ocele pri valcovaní za tepla a špeciálny proces žíhania neorientovanej elektrotechnickej ocele vedúcej k abnormálnemu smerovému rastu feritových zŕn.

Mykola Džubinský je v súčasnosti v zahraničí na dlhodobom študijnom pobyte. Podobne ako ďalší piati ocenení mladí vedci. Efektívnejší vstup do európskeho výskumného priestoru im umožňujú medzinárodné kontakty a práca na spoločných projektoch viacerých krajín.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...