Vyhľadávanie:

Aj hutníctvo má svojho víťaza

Aj hutníctvo má svojho víťaza

Vyhlásili výsledky súťaže Mladí vedci SAV 2004

S cieľom podporiť súťaživosť a oceniť najlepšie práce publikované v odborných časopisoch vyhlásilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v marci tohto roku v poradí už druhý ročník súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Minulý týždeň vo štvrtok, 17. júna 2004, sa v Košiciach uskutočnilo jej slávnostné vyhodnotenie spojené so seminárom a prezentáciou vybraných víťazných projektov.

"Súťažné práce hodnotila nezávislá odborná komisia, ktorá udelila spolu deväť cien s finančnou dotáciou, po tri v troch vedných oddeleniach," informoval na tlačovej besede pri tejto príležitosti člen Predsedníctva SAV Branislav Peťko. "Každá z nich je pre výskum a vývoj na Slovensku, ale i za jeho hranicami, nesporným prínosom."

V oblasti vied o živej prírode a chemických vied zvíťazil Jaroslav Pavel z Neurobiologického ústavu SAV za štúdium úlohy enzýmu pri poškodení miechy nedostatkom kyslíka s potenciálnym využitím pri liečení, v oblasti spoločenských vied Peter Bárta z Archeologického ústavu SAV, a to za práce mapujúce súčasné možnosti absolútneho datovania doby bronzovej na Slovensku pomocou tzv. kalibračného modelovania, ktoré zodpovedá možnostiam darovania rádiouhlíkom 14C.

Víťazom súťaže v oblasti vied o neživej prírode a technických vied sa stal Mário Ziman z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý sa zaoberá štúdiou kvantových operácií na procesore. Hodno spomenúť, že druhé miesto v tejto kategórii získal čerstvý absolvent doktorandského štúdia Mykola Džubinský z košického Ústavu materiálového výskumu SAV, člen kolektívu, ktorý získal status koordinátora 6. rámcového programu EÚ, za práce o vplyve režimov tepelno-mechanického spracovania rozličných typov nízkouhlíkatých ocelí na mikroštruktúru a textúru materiálu. V ich rámci bol vyvinutý laboratórny testovací model predpovedania vzniku deformácií ocele pri valcovaní za tepla a špeciálny proces žíhania neorientovanej elektrotechnickej ocele vedúcej k abnormálnemu smerovému rastu feritových zŕn.

Mykola Džubinský je v súčasnosti v zahraničí na dlhodobom študijnom pobyte. Podobne ako ďalší piati ocenení mladí vedci. Efektívnejší vstup do európskeho výskumného priestoru im umožňujú medzinárodné kontakty a práca na spoločných projektoch viacerých krajín.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...