KONTAKT  |    _eng _sk

Aj košická oceliareň má svoje želiezka v ohni
           Pridané: 24.08.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 34/2009

Kto zvíťazí v ôsmom ročníku medzinárodnej ekologickej súťaže EKO 2009?

Na ochranu životného prostredia na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku je zameraná medzinárodná ekologická súťaž EKO 2009. Zapojiť sa do nej mohli fyzické i právnické osoby so svojimi technickými riešeniami, vynálezmi, patentmi či racionalizačnými opatreniami, ktoré boli vyriešené alebo realizované v období od 1. januára 2008 do 30. júna 2009. Podľa stanovených kritérií malo ísť o riešenia, ktoré napríklad znížia tempo spotreby prírodných zdrojov, zabezpečia bezodpadovú prevádzku alebo znížia mieru tvorby odpadov, znížia pravdepodobnosť vzniku závažných havárií, zvýšia mieru recyklácie, zabezpečia vypúšťanie len ekologicky neškodných čistých vôd do recipienta, znížia množstvo plynných a prachových emisií vypúšťaných z technologických a iných procesov, alebo sa dotýkajú integrovanej prevencie zaťaženia životného prostredia.

Súťaž má postupový charakter, víťazi jednotlivých národných kôl budú bojovať o čo najlepšie umiestnenie v medzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční koncom novembra tohto roku.

"Do uzávierky národného kola súťaže, teda do 31. júla, nám prišlo pätnásť prihlášok," informovala nás členka slovenského národného organizačného výboru súťaže Dana Baricová z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je spolu s ďalšími ôsmimi subjektmi hlavným organizátorom podujatia. "Podpísali sa pod ne riešiteľské tímy z rôznych firiem, ale tiež vysokoškoláci a stredoškoláci. O víťazoch rozhodne porota už na budúci mesiac."

Svoje želiezka v ohni má aj spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá je už tradičným účastníkom súťaže a najmä v posledných jej ročníkoch získala niekoľko ocenení, vrátane Medzinárodného majstra ekológie. Tentoraz sa bude uchádzať o čo najlepšie umiestnenie s tromi projektmi - Náhrada vápenca oceliarskou troskou pri výrobe železa, Možnosti úpravy odpadových vôd oceliarskou troskou a Analýza vplyvu prísad na teplotu tečenia popola vo výtavnom kotle. Po prvýkrát sa do súťaže zapojili aj dcérske spoločnosti. OBAL-SERVIS, a.s. Košice s projektom Technologické riešenie zhodnotenia odpadového dreva vo výrobnom procese na materiálové a energetické využitie, Vulkmont dokonca s dvomi - Ekologické využitie opotrebovaných dopravných pásov a Zníženie prašnosti pri výrobe umelého hutného kameniva.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok