Vyhľadávanie:

Akciový fond a flexibilný program

Akciový fond a flexibilný program

DDS STABILITA prichádza s absolútnou novinkou

S absolútnou novinkou prišla 1. februára tohto roku na trh doplnkového dôchodkového sporenia DDS STABILITA. K doterajšiemu príspevkovému dlhopisovému fondu pridala nový. Akciový. A v súvislosti s tým, ako prvá a jediná spomedzi doplnkových dôchodkových spoločností na Slovensku, otvorila nový flexibilný program.

"Naša novinka umožní každému sporiteľovi stať sa aktívnym účastníkom sporenia, pružnejšie rozhodovať o svojich ďalších investíciách i doterajších úsporách, flexibilnejšie reagovať na vývoj finančných trhov. Neobmedzuje totiž klienta na voľbu jediného konkrétneho fondu, ale umožňuje mu zvoliť si stratégiu a tá môže byť v každom veku a v každej životnej situácii iná," uviedla vedúca marketingového oddelenia DDS STABILITA Jana Volnerová.

Kým v minulosti sa mohol sporiteľ rozhodnúť len pre jeden konkrétny fond, do ktorého smerovali všetky jeho a zamestnávateľove mesačné príspevky, v súčasnosti môže, bez povinnosti uzatvoriť novú zmluvu, využívať už výhody obidvoch fondov súčasne a optimálne ich kombinovať. Novinka umožňuje súčasným i budúcim sporiteľom priamo deliť svoje mesačné platby medzi dva rozdielne fondy, pričom výšku percentuálneho podielu, ktorú môžu kedykoľvek a v hociktorej pobočke meniť podľa vlastného uváženia, si volia sami. Súčasne môžu priebežne presúvať časti už nasporeného konta alebo celé nasporené konto medzi jednotlivými fondmi a takto lepšie diverzifikovať riziko spojené s investovaním vo fondoch a optimalizovať svoje výnosy.

Je akciový fond vhodný pre všetkých sporiteľov? Akciové fondy, čo je známe, sú vo všeobecnosti rizikovejšími než peňažné alebo dlhopisové fondy, v krátkodobom horizonte výnosy výrazne kolíšu, z dlhodobejšieho hľadiska však prinášajú jednoznačne najvyššie výnosy. "Sú ľudia, ktorí sú schopní a ochotní niesť oveľa väčšie riziko, ale očakávajú v konečnom dôsledku aj oveľa vyšší výnos. Práve pre nich a pre sporiteľov s dlhším investičným horizontom je tento fond ideálny, " konštatovala Jana Volnerová. "Avšak ani klienti, ktorí volia radšej väčšiu istotu, hoci aj za cenu nižších výnosov, sa ho nemusia vzdať. V ich investičnej stratégii môže byť zastúpený menším podielom. Neodporúčame ho však klientom, ktorým chýba do dôchodku už len zopár rokov. Na posledných 3 až 5 rokov by už sporiteľ mal postupne všetky úspory presunúť do konzervatívnejších fondov."

Viac informácií o možnostiach nového fondu i situácii na trhoch získajú sporitelia DDS STABILITA spolu s výpismi z účtov, ktoré bude spoločnosť zasielať koncom tohto mesiaca.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...