KONTAKT  |    _eng _sk

Akciový fond a flexibilný program
           Pridané: 27.02.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2012

DDS STABILITA prichádza s absolútnou novinkou

S absolútnou novinkou prišla 1. februára tohto roku na trh doplnkového dôchodkového sporenia DDS STABILITA. K doterajšiemu príspevkovému dlhopisovému fondu pridala nový. Akciový. A v súvislosti s tým, ako prvá a jediná spomedzi doplnkových dôchodkových spoločností na Slovensku, otvorila nový flexibilný program.

"Naša novinka umožní každému sporiteľovi stať sa aktívnym účastníkom sporenia, pružnejšie rozhodovať o svojich ďalších investíciách i doterajších úsporách, flexibilnejšie reagovať na vývoj finančných trhov. Neobmedzuje totiž klienta na voľbu jediného konkrétneho fondu, ale umožňuje mu zvoliť si stratégiu a tá môže byť v každom veku a v každej životnej situácii iná," uviedla vedúca marketingového oddelenia DDS STABILITA Jana Volnerová.

Kým v minulosti sa mohol sporiteľ rozhodnúť len pre jeden konkrétny fond, do ktorého smerovali všetky jeho a zamestnávateľove mesačné príspevky, v súčasnosti môže, bez povinnosti uzatvoriť novú zmluvu, využívať už výhody obidvoch fondov súčasne a optimálne ich kombinovať. Novinka umožňuje súčasným i budúcim sporiteľom priamo deliť svoje mesačné platby medzi dva rozdielne fondy, pričom výšku percentuálneho podielu, ktorú môžu kedykoľvek a v hociktorej pobočke meniť podľa vlastného uváženia, si volia sami. Súčasne môžu priebežne presúvať časti už nasporeného konta alebo celé nasporené konto medzi jednotlivými fondmi a takto lepšie diverzifikovať riziko spojené s investovaním vo fondoch a optimalizovať svoje výnosy.

Je akciový fond vhodný pre všetkých sporiteľov? Akciové fondy, čo je známe, sú vo všeobecnosti rizikovejšími než peňažné alebo dlhopisové fondy, v krátkodobom horizonte výnosy výrazne kolíšu, z dlhodobejšieho hľadiska však prinášajú jednoznačne najvyššie výnosy. "Sú ľudia, ktorí sú schopní a ochotní niesť oveľa väčšie riziko, ale očakávajú v konečnom dôsledku aj oveľa vyšší výnos. Práve pre nich a pre sporiteľov s dlhším investičným horizontom je tento fond ideálny, " konštatovala Jana Volnerová. "Avšak ani klienti, ktorí volia radšej väčšiu istotu, hoci aj za cenu nižších výnosov, sa ho nemusia vzdať. V ich investičnej stratégii môže byť zastúpený menším podielom. Neodporúčame ho však klientom, ktorým chýba do dôchodku už len zopár rokov. Na posledných 3 až 5 rokov by už sporiteľ mal postupne všetky úspory presunúť do konzervatívnejších fondov."

Viac informácií o možnostiach nového fondu i situácii na trhoch získajú sporitelia DDS STABILITA spolu s výpismi z účtov, ktoré bude spoločnosť zasielať koncom tohto mesiaca.

Empty

ODPORÚČAME

18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje
13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu