Vyhľadávanie:

Ako s odpadom v Košiciach v tomto roku

Ako s odpadom v Košiciach v tomto roku

O Program odpadového hospodárstva mesta Košice sa opiera systém zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v tomto roku v našom meste.

V sídliskovej zástavbe, informuje tlačová tajomníčka MMK Jana Geročová, je zabezpečený dostatočný počet 1100-litrových kontajnerov a cyklus odvozu trikrát týždenne tak, aby nedochádzalo k ich nadmernému preplneniu a znečisťovaniu stanovísk i okolia. Zo štatistík predchádzajúcich období je zrejmé, že zloženie odpadu sa mení. Obsahuje viac škatúľ a rôznych obalov, čo zvyšuje najmä jeho objem.

Aby zbytočne nedochádzalo k zvyšovaniu počtu kontajnerov na už aj tak preplnených stanoviskách je potrebné, aby obyvatelia, podobne ako v prípade plastov, zmenšili jeho objem stlačením.

Mesto pripravuje spolu s KOSIT-om aj v tomto roku mobilný zber papiera, ktorý sa v predchádzajúcom období osvedčil a tiež motivačný program pre občanov, ktorí sa zapoja do systému separovaného zberu odpadu. Už od 1. apríla 2008 sa začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov v šesťdesiatich záhradkárskych lokalitách. S ukončením zberu sa tu ráta do 30. októbra tohto roku. Odvoz bude závisieť od množstva produkovaného odpadu. Od minulého mesiaca majú možnosť využívať Košičania na sídliskách i veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad. Tento systém zberu koordinujú a zabezpečujú jednotlivé mestské časti v spolupráci s KOSIT-om.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...