Vyhľadávanie:

Aktuálne o nábore nových zamestnancov

Aktuálne o nábore nových zamestnancov

Hutníctvo potrebuje smart riešenia

Výroba železa a ocele musí prejsť veľmi rýchlo zásadnou zmenou, aby dokázala plniť ambiciózne klimatické ciele Európskej únie. Digitalizácia, dekarbonizácia a ďalšie výzvy sú aktuálnou súčasťou zmien. O tom, aký to má vplyv na pracovný trh, sme sa pýtali Milana Polču, zástupcu generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov  v U. S. Steel Košice.

Akými spôsobmi robíte nábor nových zamestnancov?

Reagujeme na potreby trhu. Naša spoločnosť vo svojej náborovej stratégii vsadila na mladých. Veríme, že je správne investovať do vzdelávania, rozvoja zručností a tak formovať záujem potenciálnych zamestnancov už od stredných škôl.

Dlhodobo prezentujete spoluprácu so strednými školami. Prichádzajú absolventi, akých potrebujete?

Významný prínos vidíme v systéme duálneho vzdelávania, v ktorom sme aktívne zapojení už piaty rok. Systematicky spolupracujeme so strednými odbornými školami s technickým zameraním v Košiciach s cieľom rozvíjať odbornú prípravu žiakov priamo na našich pracoviskách.  To platí pre našich päť partnerských škôl, kde je potrebné spomenúť predovšetkým SOŠ priemyselných technológií v Košiciach – Šaci. Absolventi týchto partnerských odborných škôl so zameraním na hutníctvo, strojárenstvo, strojníctvo a elektrotechniku, majú v našej firme aj naďalej „zelenú“. Ich žiaci si majú možnosť rozvíjať zručnosti počas štúdia absolvovaním odbornej praxe priamo na prevádzkach našich závodov. Taktiež ich teoretická príprava v školských vzdelávacích programoch je šitá na mieru priamo pre podmienky našej spoločnosti. 

Čo ponúkate pre vysokoškolákov?

V procese náboru na vysokých školách sa snažíme ponúknuť študentkám a študentom vysokých škôl účasť na našich stážach, s ktorými máme bohaté skúsenosti a veľmi pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov. V tomto roku absolvovalo už 20-ty ročník Letnej stáže 46 študentov a v piatom ročníku Celoročnej praxe získavalo praktické skúsenosti na oddeleniach v našej spoločnosti pri práci na spoločných projektoch spolu s našimi mentormi takmer 100 študentov. 

Koľko zamestnancov ročne prijímate?

Počet prijatých zamestnancov je každý rok iný, keďže sa riadime reálnymi potrebami a požiadavkami našich útvarov. Zvyčajne počas roka z vysokoškolských stážistov prijímame približne 20 absolventov a čo sa týka stredných škôl, tak je to približne 40 absolventov.

Kto má v U. S. Steel šancu uspieť?

Vo všetkých programoch sa snažíme podporiť diverzitu a rôznorodosť. Výrazne  podporujeme smerovanie študentov, dievčat i chlapcov na vzdelávanie v odboroch STEM zameraných na prírodné vedy (Science), techniku (Technology), technológie (Engineering) a matematiku (Matematics). Tomuto smerovaniu venujeme zvýšenú pozornosť už na základných školách, kde sa pri náborových aktivitách pre partnerské stredné školy snažíme poukázať na výhody štúdia technických smerov .

Aké sú najaktuálnejšie pracovné ponuky?

V poslednom období sa zameriavame na spoluprácu s univerzitami v oblasti umelej inteligencie a dátových analýz. V septembri sme otvorili AI4Steel laboratórium na Technickej univerzite v Košiciach, kde chceme zaujať študentov a využiť ich tvorivý potenciál. Ponúkame im spoluprácu a zapojenie do našich reálnych projektov. V tejto oblasti máme veľké ambície s cieľom propagovať umelú inteligenciu a dátové analýzy medzi študentami a navonok spoločnosti.

Ďakujeme za rozhovor.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...