KONTAKT  |    _eng _sk

Americké skúsenosti, slovenský koncept
           Pridané: 12.08.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 16/2013

Štipendijný program spoločnosti U. S. Steel Košice bude pokračovať aj v novom akademickom roku

Desiatkam mladých ľudí už pomohla spoločnosť U. S. Steel Košice získať vysokoškolský diplom. O jej štipendijnom programe, ktorý vstupuje do ďalšieho ročníka, sme sa porozprávali s Ľubomírou Šoltésovou z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy.

· Talentovaných mladých ľudí podporuje spoločnosť U. S. Steel Košice v štúdiu na vysokých školách a univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, už desať rokov. Mohli by ste krátko zhodnotiť doterajšiu existenciu firemného štipendijného programu?
Pri spustení Štipendijného programu U. S. Steel Košice sme vychádzali zo skúseností podobného programu korporácie v Spojených štátoch. Tu na Slovensku sme však zvolili trochu iný koncept. V súlade s firemnou podporou regiónu a vzhľadom na vysokú nezamestnanosť na východe Slovenska sme chceli dať šancu najmä dobrým študentom zo sociálne znevýhodnených rodín či deťom z detských domovov. Podporili sme polosiroty, talentovaných študentov z mnohopočetných rodín či deti z tzv. hladových dolín, z ktorých sú teraz právnici, lekári, konštruktéri, kňazi... V ostatných rokoch sme však kritériá upravili a zameriavame sa najmä na deti našich zamestnancov a študentov technických študijných odborov. Celkovo sme od roku 2004 poskytli 276 vysokoškolských štipendií a na nadchádzajúci akademický rok máme vyčlenené finančné prostriedky pre osem ďalších.

· O akú konkrétnu formu podpory pôjde v tomto roku?
V akademickom roku 2013/2014 firma podporí vybraných študentov štipendiom vo výške 2 000 eur, ktoré im bude vyplatené v dvoch splátkach. Tu treba zdôrazniť, že nezáleží na tom, či sú poslucháčmi vysokej školy na Slovensku alebo v zahraničí. Suma je v oboch prípadoch rovnaká.

· O výbere študentov rozhoduje vrcholový manažment firmy. Podľa akých kritérií?
Splniť treba niekoľko rozhodujúcich podmienok. Žiadateľ musí mať trvalé bydlisko v Košickom kraji, študijný prospech, či už maturity alebo akademického roka, nemá presiahnuť priemer 1,8. Do úvahy pri hodnotení žiadosti sa berú aj sociálne pomery v rodine študenta, pričom platí, že príjem prepočítaný na jedného člena rodiny je bez prídavkov na deti nižší než 1,5 násobok životného minima. V tejto súvislosti treba povedať, že deti zamestnancov nie sú limitované ani bydliskom, ani príjmom. V ich prípade sa posudzuje, či študujú technické odbory, ktoré sú v súlade s podnikateľským zameraním našej firmy, či rodič študenta pracuje v spoločnosti aspoň tri roky a prihliada sa aj na mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti. Takými sú napríklad neúplná rodina, zdravotný hendikep študenta, ale aj úspechy v rôznych národných či medzinárodných súťažiach. Záležať bude aj na úspešnom absolvovaní pohovoru s topmanažérmi firmy, na ktorom sa okrem motivácie študenta získať vysokoškolské vzdelanie budú hodnotiť aj jeho mimoškolské aktivity.

· Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o zaradenie do programu?
Okrem vyplnenej prihlášky aj kópiu občianskeho preukazu, doklady o sociálnej situácii rodiny žiadateľa, doklady o študijných výsledkoch a odporúčanie zo školy. Prihlášku, presný zoznam potrebných dokumentov a ďalšie podrobnosti nájdu záujemcovia na internetovej adrese http://www.usske.sk/students/stip-s.htm.

· Dokedy a kam treba žiadosť doručiť?
Žiadosť spolu s ostatnými dokumentmi treba poslať hneď vtedy, keď má študent rozhodnutie o prijatí na vysokú školu, resp. ukončený letný semester, a to na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., Štipendijný program, Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice. Hoci uzávierka je 15. septembra 2013, žiadosti posudzujeme priebežne a pre študentov študujúcich mimo Slovenskej republiky je niekedy problematické pricestovať na pohovor po začatí nového akademického roka.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...