KONTAKT  |    _eng _sk

Americký veľvyslanec v Stakčíne
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Marek HANDURA
Kategória: 46/2005

Veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe M. Vallee v minulých dňoch absolvoval pracovnú cestu vo východoslovenskom regióne. Jednou zo zastávok bola obec Stakčín, kde v pondelok (7. 11. 2005) navštívil Komunitné centrum Ternipen. Slovo "ternipen" pochádza z rómskeho jazyka a znamená mladosť. Preto je toto združenie zamerané na prácu s rómskou mládežou.

Počas svojej osemročnej histórie dokázali okrem mnohých iných projektov usporiadať aj päť ročníkov Celoslovenského rómskeho festivalu, na ktorých vystúpilo niekoľko sto účinkujúcich, prevažne rómskej národnosti. Riaditeľka Ternipenu Jarmila Kotlárová zdôraznila nutnosť osvety a vzdelávania mládeže pri dosahovaní zmeny nepriaznivých životných podmienok, v ktorých sa táto komunita nachádza. Popri kultúrno-umeleckých aktivitách centra, zabezpečujú v projekte EQUAL poradenstvo a vzdelávanie nezamestnaných mladých ľudí s cieľom ich ďalšieho profesijného uplatnenia.

Starosta Stakčína Ján Kresila vyzdvihol spoluprácu obce s komunitným centrom a vyjadril požiadavku ďalšej aktívnej spolupráce pri dosahovaní zlepšenia ako vzdelanostnej, tak i životnej úrovne minoritnej skupiny obyvateľstva. Veľvyslanec vyjadril myšlienku nutnosti integrácie rómskeho etnika do majority, jeho neustáleho vzdelávania a postupného získavania konkurencieschopnosti na trhu práce. Príkladom pre ostatné komunity na Slovensku môže byť osada v obci Stakčín, kde sa Rómovia snažia neustále napredovať. Murované domy, v ktorých žijú, sú toho príkladom. Rodolphe M. Vallee vyslovil radosť a obdiv z energie práce riaditeľky komunitného centra a z pochopenia starostu obce. Ich spolupráca a nadšenie pre spoločný cieľ by mohli byť modelom pre iné komunity na Slovensku.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia