KONTAKT  |    _eng _sk

Anglické perly
           Pridané: 16.02.2004
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 07/2004
  • WORK SAFE. (Pracujte bezpečne.) Iste si mnohí z vás pri príchode do firmy všimli toto upozornenie na svetelnej tabuli vo vstupnom areáli. Aj keby bolo napísané v dvadsiatich rečiach, nebolo by to na škodu, pretože život a zdravie nás i našich najbližších je to najcennejšie, čo máme.

  • THE SAFETY AND HEALTH OF ALL EMPLOYEES IS OF PARAMONT IMPORTANCE TO U. S. STEEL KOŠICE. (Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov majú nepochybne najdôležitejší význam v rámci spoločnosti U. S. Steel Košice.)

  • SAFETY AS THE FIRST CONCERN. IF YOU ASK ME TO IGNORE ANY VIOLATION OF SAFETY, YOU ASK ME FOR RE-EVALUTION OF MY ENTIRE APPROACH TO VALUE OF YOUR LIFE. (Bezpečnosť na prvom mieste. Keď ma žiadate, aby som prehliadol akékoľvek porušenie bezpečnosti, je to ako by ste ma žiadali prehodnotiť celý môj postoj k hodnote vášho života.) Naozaj nádherné slová, nič krajšieho na túto tému v USSK neodznelo.
    Aby sme sa domov vrátili vždy zdraví, vždy, keď niečo urobíme - na to máme na Slovensku príslovie Dvakrát meraj a raz rež :

  • LOOK BEFORE YOU LEAP. Samozrejme, že to neplatí len v oblasti bezpečnosti práce, ale všade tam, kde hrozí akékoľvek riziko, že náhlivosťou niečo pokazíme. No ak zle, napríklad, postriháme látku na šaty, prídeme len o peniaze. Ak to však prešvihneme, povedzme, niekde pri agregáte, alebo na ceste, potom je už neskoro plakať nad rozliatym mliekom.

  • IT IS NO SKIN OF YOUR NOSE. (Čo ťa nepáli, nehas.) Naozaj sa veľakrát stretávame s ľahostajnosťou aj na našich pracoviskách. Keby sme boli viac všímaví, predišli by sme mnohým problémom.

  • TO STICK ONE´STHUMB IN SOMEBODY´S EYE. (Strkať palec niekomu do oka.) Alebo poslovenčene by sme mohli povedať, vysmievať sa druhému, ukazovať mu figu borovú. Bežná situácia v dnešných dňoch nielen na pracovisku.

  • TO JUMP DOWN SOMEONE´S THROAT. (Skočiť dolu niekoho hrdlom.) Alebo skôr ostro niekoho kritizovať. Niektorí ľudia to tak robia skôr zo zábavy ako za účelom niečo zlepšiť. Máte naozaj smolu, ak na takého človeka vo svojom okolí natrafíte, pretože ak mu to dovolíte, môžete len skonštatovať: I sHoot myself on the foot. (Sám seba strieľam do nohy.) Alebo, že som si sám na vine, sám sa odrovnal, lebo som sa nebránil.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá