KONTAKT  |    _eng _sk

Audit potvrdil platnosť certifikátov
           Pridané: 13.05.2021
Autor: Radomír CHOVANEC
Kategória: 05/2021

V dňoch 3. až  7. mája 2021 sa v našej firme uskutočnil recertifikačný audit systémov manažérstva kvality (v ďalšom SMK), ktorý bol úspešný a jeho výsledkom bolo vystavenie nových certifikátov IATF 16949 a EN ISO 9001 pre ďalšie trojročné obdobie, bez ktorých nie je možné dodávať produkty našim zákazníkom.

Audítori zo spoločnosti TUV SUD Slovakia, s.r.o., Katarína Žáková, Tadeáš Kurilovský, Pavel ChovanecMichal Kaščák na záverečnom rozhovore zhrnuli silné stránky zavedeného SMK - efektívna komunikácia a spolupráca so zákazníkom, vysoká angažovanosť na všetkých úrovniach riadenia v oblasti poskytovania zdrojov,  systém pre stanovenie cieľov, analýzy trendov, zlepšovanie. Ďalej hodnotili ľudské zdroje – motivácia a zdroje pre vzdelávanie,  zachovanie efektívneho SMK aj napriek pandémii COVID-19, výsledky transformácie, využívanie systémového prístupu riadenia dokumentácie a efektívne využitie v praxi, údržbu a jej výsledky, prínos výskumu a vývoja pre konkurencieschopnosť, prínos interných auditov systému manažérstva kvality k zvýšeniu jeho efektívnosti.

Moje poďakovanie patrí vedeniu USSK, tímu zmocnencov kvality DZ, koordinátorom SMK, manažérom pre výrobkovú certifikáciu a EDMS3, špecialistom SMK a všetkým zainteresovaným zamestnancom USSK, ktorí sa k tejto technickej výzve postavili na výbornú.

Oblasti, kde audítori našli miesto na zlepšenie a malé zistenia sú v rovine aktuálnosti popisov činností v riadiacej dokumentácii. Výsledok externého auditu potvrdil, že zamestnanci USSK vedia hľadať riešenia aj v netradičných situáciách.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu