Vyhľadávanie:

Audítori odchýlky od normy nenašli

Audítori odchýlky od normy nenašli

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala dozorný audit systému environmentálneho manažérstva

Piatemu dozornému auditu systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14 001:2004 podrobili audítori certifikačnej firmy TÜV SÜD Slovakia Pavel Horník, Pavel Chovanec a Tibor Molnár v dňoch 2. a 3. novembra 2016 spoločnosť U. S. Steel Košice. Vo štvrtok 3. novembra popoludní si manažéri oceliarskej spoločnosti, medzi ktorými nechýbali viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, generálny manažér pre environment Miloš Fodor a generálny manažér pre finálnu výrobu Thomas Kevin, vypočuli v šikmej zasadačke záverečný verdikt.

„Počas auditu sme neidentifikovali žiadnu oblasť, ktorá by vykazovala odchýlku od normy,“ uviedol vedúci audítor Pavel Horník a po poukázaní na silné stránky systému environmentálneho manažérstva v U. S. Steel Košice a vymenovaní niektorých odporúčaní, ktoré ho majú ešte viac zlepšiť, potvrdil v mene audítorského tímu platnosť certifikátu v oblasti plnenia požiadaviek EN ISO 14 001:2004 na ďalšie obdobie.

Medzi silné stránky systému environmentálneho manažérstva v košickej oceliarni audítori zaradili skutočnosť, že vedenie spoločnosti vytvára predpoklady na plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, a to hlavne vytváraním zdrojov. Či už ľudských alebo finančných. „Mali sme možnosť okrem iného oboznámiť sa aj s viacerými projektami, spĺňajúcimi požiadavky na BAT v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré sú už uzavreté a verifikované. Investičné výdavky vašej firmy v oblasti environmentu za hodnotené obdobie prestavovali viac ako 76 miliónov eur. Nie je to zanedbateľná suma,“ uviedol okrem iného vedúci audítor, pričom starostlivosť o plnenie limitov a vytváranie udržateľného životného prostredia pre obyvateľov okolitého územia i zamestnancov firmy označil za obdivuhodnú. V správe tiež vyzdvihol projekty a procesy, ktoré vedú k plneniu cieľov v oblasti environmentu, systémový prístup k riešeniu problematiky životného prostredia, vývoj environmentálneho správania sa zamestnancov, sledovanie trendov v oblasti vývoja environmentu i fakt, že proces zlepšovania je nastavený dobre.

Audítori, v záujme ďalšieho skvalitňovania systému environmentálneho manažérstva v spoločnosti, pridali aj niekoľko námetov na zlepšenie. Týkali sa identifikácie chemických látok a manipulácie s nimi, problematiky biologického odpadu a vysporiadania sa s invazívnymi rastlinami.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...