Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation zverejnila najlepšie štvrťročné výsledky od roku 2014

United States Steel Corporation zverejnila najlepšie štvrťročné výsledky od roku 2014

Dňa 1. novembra 2016 korporácia United States Steel zverejnila hospodársky výsledok za tretí štvrťrok 2016, ktorý predstavuje čistý zisk 51 miliónov USD, vrátane zníženia hodnoty nehmotného majetku vo výške 14 miliónov USD. Pre porovnanie, v treťom kvartáli 2015 vykázala korporácia čistú stratu 173 miliónov USD a v druhom kvartáli 2016 čistú stratu 46 miliónov USD.

Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel na margo uvedených výsledkov povedal: „Naše výsledky za tretí štvrťrok sa oproti druhému štvrťroku výrazne zlepšili, keďže sa zlepšil každý z našich segmentov, čoho výsledkom je najlepší štvrťročný príjem zo segmentov od konca roka 2014. Čelili sme niektorým prevádzkovým úlohám, ktoré obmedzili našu schopnosť naplno využiť zlepšené cenové podmienky, ale naďalej sme ťažili z napredovania v našom transformačnom úsilí Carnegie, naša cesta. Máme veľmi dobrú pozíciu z hľadiska hotovosti a likvidity a sústreďujeme sa na investície do revitalizácie našich prevádzok a na riešenia s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.“ 

Zisk zo segmentov pred úrokmi a zdanením dosiahol v treťom štvrťroku 2016 výšku 138 miliónov USD, resp. 37 USD/tonu. Pre porovnanie, strata za segmenty pred úrokmi a zdanením za druhý štvrťrok 2016 predstavovala 7 miliónov USD, resp. 2 USD/tonu a za tretí štvrťrok 2015 bola 40 miliónov USD, resp. 10 USD/tonu.

Korporácia dosiahla za deväť mesiacov pozitívny prevádzkový cash flow vo výške 577 miliónov USD a k 30. septembru 2016 mala hotovosť 1,4 miliardy USD a celkovú likviditu 3,1 miliardy USD.

Výsledky európskeho segmentu sa v treťom štvrťroku v porovnaní s druhým kvartálom zlepšili kvôli vyšším priemerným realizovaným cenám na báze eura, boli však čiastočne znížené v dôsledku vyšších nákladov na železnú rudu. Benefity z transformácie Carnegie, naša cesta sa odrážajú v zlepšenej prevádzkovej marži. Segment U. S. Steel Europe vykázal za tretí štvrťrok zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 81 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 17 miliónov USD a výrobné kapacity boli v treťom kvartáli 2016 využívané na 102 percent.

Mario Longhi k výhľadu na rok 2016 uviedol: „Ako sa blížime ku koncu roka 2016, naďalej nás spomaľujú niektoré výrobné záležitosti, ale postupne sa zotavujeme z neplánovaných odstávok v treťom štvrťroku a zároveň dokončujeme naše plánované odstávky na údržbu. Identifikovali sme kritické aktíva, ktoré vyžadujú dodatočné kapitálové investície a zvýšené výdavky na údržbu s cieľom zlepšiť našu spoľahlivosť a kvalitu, ako aj znížiť naše náklady. Máme v úmysle využiť našu silnú pozíciu v oblasti hotovosti a likvidity, aby sme urýchlili revitalizáciu našich zariadení a aby sme financovali ďalšie rozvojové projekty. Tým sa posilní pokračujúci vývoj diferencovaných riešení, ktorý z nás robí strategického obchodného partnera pre našich zákazníkov. Naďalej robíme pokroky v transformácii Carnegie, naša cesta a máme pred sebou ešte veľa príležitostí.“

Ak zostanú podmienky na trhu, medzi ktoré patria spotové ceny, dopyt zákazníkov, objemy dovozu, zásoby dodávateľského reťazca a ceny energií na súčasnej úrovni, očakávame:

• čistú stratu za rok 2016 na úrovni približne 355 miliónov USD a upravené výsledky EBITDA na úrovni približne 475 miliónov USD,

• lepšie výsledky segmentu plochých valcovaných výrobkov a európskeho segmentu oproti roku 2015 a horšie výsledky segmentu rúr ako v roku 2015.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...